Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Colofon

Auteur: 
Henk Smeets
Vervaardiger: 
Nationaal Archief en Museum Maluku
Jaar vervaardiging: 
2004
Accountability: 

De molukse database werd in 1999 beschikbaar gesteld via een website die gemaakt was door Hic et Nunc.
In 2010 is deze website overgezet naar de nieuwe website van het Nationaal Archief.
De database is gemigreerd van een MS SQL database naar een MySQL database.
De technische details zijn opgeslagen in het Beheersysteem voor Nadere Toegangen van het Nationaal Archief.

In deze verantwoording staat uitgelegd waarom en hoe het Nationaal Archief en Museum Maluku deze website hebben gemaakt - en in het bijzonder de Molukse database.

Ook wordt waar nodig toegelicht hoe bij het verwerken en beheren van gegevens rekening is en wordt gehouden met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Want de Molukse database betreft voor een deel nu nog levende personen.

Beeldredactie

Nanneke Wigard

Tekstredactie

Robbert Jan Hageman

Bijzondere dank voor hun aandeel in de totstandkoming van de database gaat uit naar: Gretha Dalvoorde, Tiaré Helala, Henk Hoek, Okke ten Hove, Rob Huijbrecht, Giancarlo Mahulete, Wim Manuhutu, Arie Manusama, Tonny van der Mee, Arie Mual, Michael Palyama, Max Rijkschroeff, Chevarro Sinay, Jeromy Sinay, Liesbeth Strasser, Domingo Tomasouw en Dick Tuhusula.

De foto's op deze website zijn - tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld - afkomstig uit het fotoarchief van Museum Maluku (© MuMa, 2004).

Beheer

De website De Aankomst wordt beheerd door het Nationaal Archief. Gegevens voor de Molukse database worden verwerkt door Museum Maluku.

Copyright

Copyright 2004. Nationaal Archief en Museum Maluku (MuMa). Het Nationaal Archief en het Museum Maluku behouden zich gezamenlijk alle rechten voor op de inhoud van de website De Aankomst, voor zover deze rechten niet berusten bij het MuMa afzonderlijk of bij andere derden, zoals nader gespecificeerd in het Colofon van De Aankomst en zoals vermeld bij de afbeeldingen.

Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie: tekst, afbeeldingen en database. Informatie van de website De Aankomst waarop geen rechten van derden berusten, mag gratis worden gereproduceerd, zolang het correct en niet in een misleidende context wordt gebruikt. Bij gebruik van informatie van de website De Aankomst waarop geen rechten berusten van derden, zoals nader gespecificeerd in het Colofon van De Aankomst en zoals vermeld bij de afbeeldingen, dienen het Nationaal Archief en Museum Maluku (gezamenlijk) duidelijk als bron te worden vermeld, evenals hun auteursrecht.

De mogelijkheid tot vrij gebruik van informatie geldt niet voor de informatie op de website De Aankomst waarop de auteursrechten van het Museum Maluku of andere derden, berusten. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan deze derde partij.

 

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in