Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Australische overheid

Geschiedenis van de archiefvormer: 

Eind jaren ’30 is in Australië grote behoefte aan landbouwers en metaalarbeiders. De verwachting is dat het aantal immigranten uit Groot-Brittannië niet langer aan deze toenemende vraag kan voldoen. Daarom besluit de Australische overheid ook migranten uit andere Europese landen, waaronder Nederland, eerder toe te laten. Om dit te bewerkstelligen wordt in juni 1939 een overeenkomst gesloten tussen de Australische overheid en de Stichting Landverhuizing Nederland. De landingskosten voor de immigranten worden verlaagd, en de begeleiding en nazorg gewaarborgd. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog blijft het beoogde effect van deze maatregelen voorlopig uit.

Na de oorlog is de Australische behoefte aan arbeidskrachten onverminderd, en spoedig worden verschillende instellingen in het leven geroepen om de immigratie in goede banen te leiden. Naast een apart ministerie voor immigratie wordt in 1947 een Immigration Advisory Council ingesteld. Deze commissie heeft als taak de Australische overheid te adviseren over alle zaken betreffende immigratie. Ook wordt een Immigration Planning Council opgericht met als belangrijke taak het vaststellen van het jaarlijkse aantal gewenste immigranten. Deze twee commissies zullen tot het samengaan in 1974 tot de Australia Population and Immigration Council zelfstandig functioneren.

Op 31 december 1946 bekrachtigen de Australische overheid en de Stichting Landverhuizing Nederland de overeenkomst uit 1939 opnieuw. Naast landbouwers kunnen nu ook geschoolde en ongeschoolde arbeidskrachten uit andere beroepsgroepen onder gunstige voorwaarden naar Australië emigreren. De omstandigheden waaronder migratie plaatsvindt worden verder verbeterd met het sluiten van de Netherlands Australia Migration Agreement in 1951. Bepaalde groepen migranten kunnen nu met steun van zowel de Australische als Nederlandse overheid migreren. Uiteraard zijn hieraan wel voorwaarden verbonden. Hierbij kan gedacht worden aan een maximale leeftijd van de migrant en de omvang van het gezin.

Nederlandse instellingen voeren selecties uit en dragen zorg voor het vervoer van de migrant, terwijl de Australische overheid de ontvangst, huisvesting en nazorg voor haar rekening neemt. Mede als gevolg van deze nieuwe overeenkomst en de verbeterde voorwaarden vertrekt in 1952 een recordaantal van 16.000 Nederlandse emigranten naar Australië.

Een deel van de opvang van de immigranten wordt verricht door zogenaamde Good Neighbour Councils. Deze commissies, die in 1950 worden opgericht, functioneren zelfstandig, maar worden gefinancierd door de Australische regering. In samenwerking met de regering trachten deze commissies de integratie van immigranten te bevorderen. Hiertoe bezoeken vrijwilligers de nieuwe immigranten en bieden zij hulp bij het zoeken naar huisvesting en werk.

De Australische autoriteiten ondernemen actieve pogingen om de immigratie te bevorderen. Om potentiële immigranten een positief beeld van het nieuwe vaderland te schetsen nodigen Australische autoriteiten Nederlandse journalisten uit om reeds geëmigreerde landgenoten te bezoeken. Negatieve beeldvorming wordt op deze wijze zo veel mogelijk voorkomen. Wanneer eind jaren ’50 het gewenste niveau van immigratie niet wordt gehaald, start er een speciaal jongerenprogramma. Jonge Nederlandse mannen en vrouwen kunnen een jaar wonen en werken in Australië om zo het land beter te leren kennen. Dit soort programma’s, die tot eind jaren ’60 worden uitgevoerd, proberen meer Nederlanders enthousiast te maken voor emigratie naar Australië.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in