Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Bewindslieden: Archieven van ministers en staatssecretarissen

Zoeken

Velden doorzoeken
Bewindslieden in Nederland download index (ZIP, 108.45 KB)
1356 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1356 gevonden
FunctieKabinetFunctie datum vanFunctie datum tot
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sporttweede kabinet-Kok03-08-19980
Minister van Financiëntweede kabinet-Kok03-08-19980
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheertweede kabinet-Kok03-08-19980
Minister van Buitenlandse Zakentweede kabinet-Kok03-08-19980
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappentweede kabinet-Kok03-08-19980
Minister zonder Portefeuille (Grotesteden- en Integratiebeleid)tweede kabinet-Kok03-08-19980
Minister van Defensietweede kabinet-Kok03-08-19980
Minister van Economische Zakentweede kabinet-Kok03-08-19980
Minister van Justitietweede kabinet-Kok03-08-19980
Minister van Algemene Zakentweede kabinet-Kok03-08-19980
Minister van Verkeer en Waterstaattweede kabinet-Kok03-08-19980
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaattweede kabinet-Kok03-08-19980
Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserijtweede kabinet-Kok03-08-19980
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheidtweede kabinet-Kok03-08-19980
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sporttweede kabinet-Kok03-08-19980
Staatssecretaris van Defensietweede kabinet-Kok03-08-19980
Staatssecretaris van Buitenlandse Zakentweede kabinet-Kok03-08-19980
Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserijtweede kabinet-Kok03-08-19980
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheidtweede kabinet-Kok03-08-19980
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiestweede kabinet-Kok03-08-19980
Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheertweede kabinet-Kok03-08-19980
Staatssecretaris van Economische Zakentweede kabinet-Kok03-08-19980
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappentweede kabinet-Kok03-08-19980
Minister zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking)tweede kabinet-Kok03-08-19980
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserijtweede kabinet-Kok08-06-19990
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiestweede kabinet-Kok24-03-20000
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheidtweede kabinet-Kok24-03-20000
Staatssecretaris van Financiëntweede kabinet-Kok24-03-20000
Staatssecretaris van Justitietweede kabinet-Kok02-01-20010
Minister-Presidentvierde kabinet-Balkenende00-00-20070
Vice Minister-Presidentvierde kabinet-Balkenende00-00-20070
Vice Minister-Presidentvierde kabinet-Balkenende00-00-20070
Minister van Financiënvierde kabinet-Balkenende22-02-20070
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuurvierde kabinet-Balkenende22-02-20070
Minister van Algemene Zakenvierde kabinet-Balkenende22-02-20070
Minister van Binnenlandse Zakenvierde kabinet-Balkenende22-02-20070
Minister van Buitenlandse Zakenvierde kabinet-Balkenende22-02-20070
Minister zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking)vierde kabinet-Balkenende22-02-20070
Minister van Justitievierde kabinet-Balkenende22-02-20070
Staatssecretaris van Justitievierde kabinet-Balkenende22-02-20070
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesvierde kabinet-Balkenende22-02-20070
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesvierde kabinet-Balkenende22-02-20070
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappenvierde kabinet-Balkenende22-02-20070
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappenvierde kabinet-Balkenende22-02-20070
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappenvierde kabinet-Balkenende22-02-20070
Staatssecretaris van Financiënvierde kabinet-Balkenende22-02-20070
Minister van Defensievierde kabinet-Balkenende22-02-20070
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheervierde kabinet-Balkenende22-02-20070
Minister van Verkeer en Waterstaatvierde kabinet-Balkenende22-02-20070
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaatvierde kabinet-Balkenende22-02-20070
vorige
12...28
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in