Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Civiele sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de civiele sententies download index (ZIP, 194.84 KB)
3472 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3472 gevonden
NaamPlaatsOmschrijvingJaar
Zuijlen van NieveltNalatenschap en testament van Clara van Zuijlen van Nievelt . Fideicommis. Genealogie van Zuijlen van Nievelt . Arent van Zuijlen van Nievelt † 1633.1619 / 1636 / 1645 / 1648 / 1673
Zeller of SellerNalatenschap en erfgenamen ab intestato van Margaretha Zeller of Seller weduwe Mr. Andries Hofland, overleden na 1 Aug. 1737.1752
ZeeuwensNalatenschap van Anna Zeeuwens .1618
ZadelhoffNalatenschappen en erfgenamen van Daniel van Zadelhoff , † vóór Mei 1776 en zijn echtgenoote Hendrina van Ingen † 28 Sept. 1776. Testamenten d.d. 5 juni 1755, 27 Nov. 1719, en 21 Mei 1776.1782
YlemFamilie van Ylem .1689
WulvenFamilie en nalatenschappen van Wulven , van Renesse, v. Hondeghem, van Borselen, de Lutiano, van de Waerde, Jane.1630
WuijtiersKinderen, kleinkinderen en fidecommissaire erfgenamen van Dirk Wuijtiers en Catarina de Wale. Erfgenamen van Govert Wuijtiers en van Jacob Wuijtiers 1708:97, 98.1677 / 1708
WouwerKinderen en erfgenamen van Hendrik Simons en Agneta van de Wouwer ( te Utrecht)?1679
WouwNalatenschap en kinderen en kleinkinderen van Cornelis Jacob van Wouw † Maart 1635 en Petronella Ruijsch. Idem van Mr. Bartolomeus 1673:125. ?? van Agneta van Wouw † 9 Aug. 1677 weduwe Johan Onderwater.1667 / 1673 / 1686
WoutersNalatenschap en testament van Elbert Wouters .1628
WoutersNalatenschap van Pieter en Ente Wouters , testament 1620. Revindicatie en fidecommissaire goederen.1662
WoutersNalatenschap, testament, erfgenamen van Dirk Wouters en Anna Joris, gewoond hebbende te Amsterdam.1679
WoodwardNalatenschap van Arthur Woodward boekhouder in de Wisselbank te Amst. en aldaar overleden te Amsterdam 6 Juli 1722. Testament.1729
WoldeNakomelingen van Harman van de Wolde overleden te Dordrecht.1640
Woerden van VlietGenealogie van Woerden van Vliet . Zie Zuijlen v. N., Duvenvoorde.1648 / 1619 / 1669
WitzenNalatenschap en erfgenamen van Lambert Witzen secretaris van Amsterdam, overleden omstreeks 1746. Testament d.d. 26 Oct. 1742. Familie Witzen .1753
WittertNalatenschap, kinderen en kleinkinderen van Adriaan Wittert te Rotterdam overleden vóór Juli 1714. Testament d.d. 21 Oct. 1711.1729
WittebollNalatenschap en erfgenamen ab intestato van Mr. Petrus Eduard Witteboll? advokaat bij 't Hof, overleden te 's Hage in Dec. 1795.1797
WitteFamilie de Witte .1647
WitteNakomelingen van Gerrit de Witte , baljuw van Naaltwijk en Cornelia Stalpert van der Wiele. Families de Viry, en Cloetingh.1689
WitteNalatenschap en kinderen van Jacob de Witte heer van Bunnick, Vechten, Wittevrouwe etc., gewezen schepen vanVlissingen. Test. d.d. 17 Juni 1719.1721
WitsenNalatenschap, erfgenamen en familie van Mr. Nicolaes Witsen, OudBurgemeester en Raad van Amsterdam, overleden in Aug. 1717, echtgenoot van Catharina Hochepied. Testamenten d.d. 3 Juni 1680 en 12 April 1712.1720
WitheijnFideicommissaire nalatenschap van Maria Meermans weduwe van Johan Witheijn , te Amsterdam. Testament van 29 Oct. 1673. Afkomelingen families Slicher, de Meij.1807
WithKinderen en erfgenamen van Mr. Johan de With , Raadspensionaris van Holland en Wendelina Bickers.1686
WithKinderen en kleinkinderen van den Raadpensionaris Mr. Johan de With en Wendela Bicker.1696? / 1737
WisseFonds, bij testament d.d. 27 Aug. 1518, ingesteld door Willem Wisse pastor te 's Heerarents kerke in Zuid Beveland. Families Hoogkamer en de Bruijker.1732
WiskerkeFamilie van Wiskerke . Zie Honigh.1661
WinderNalatenschap en kinderen van Willem Winder burgemeester en Raad van Alkmaar, overleden 18 Nov. 1748. Test. d.d. 22 Maart 1742.1767
WilmerdonckNalatenschappen, testamenten en erfgenamen van de gebroeders David, Abraham en Cornelis Wilmerdonck .1698?
WillingFideicommissaire nalatenschap en nakomelingen van Maria v. Leeuwaerden wed. Nicolaas Willing . Test. d.d. 26 Juni 1677.1760
WillekensAfstammelingen van Neeltje Willekens kleindochter van Cornelis Jansz. Pol. Huis en ??? genaamd het slot van Marken, staande te Amsterdam bij de St. Anthonispoort.1799
WilhelmiNalatenschap en erfgenamen van Adriana Jans Wilhelmi eerst weduwe van Philippus Bavilee, laatst van Johan van den Helm. Quesen, van Brouwershaven.ca. 1700
WildenbergFamilie van den Wildenberg . Zie la Ceur.1794
WijngaerdenGenealogie van Wijngaerden . Zie Zuijlen v. N., Zwartsenburch.1619 / 1626 / 1648
WijngaerdenGeslacht Ooms van Wijngaerden .???1626
WijngaerdenErfgenamen en testament ( 29 Nov. 1660) van Carel van Wijngaerden , heer van Benthuijsen, Wijngaerden, Ruijghhoeck en Palensteijn, ambachtsheer van Soetermeer en Segwaard, overleden den 24e Oct. 1669. Kinderen van Daniel van Wijngaerden en Catharina van Zuijdtlandt van Moermont. Familie van Wijngaerden 1699: 33, 42; 1706:42.1690 / 1695 / 1699 / 1706
WijckDescendenten van Jonkheer Hannaert van Wijck .1616
WijckJohanna van Wijck, overleden te 's Hage 1610(?).1617
WijbooErfgenamen van Outgert Wijboo overleden te Hoorn in 1659.1682
WiegermanNalatenschap en erfgenamen van Jan Hendrik Wiegerman Raad-ordinaris van Ned. Indië, overleden te Batavia 11 Maart 1800. Test. d.d. 22 nov. 1799.1808
WichmansNalatenschap, erfgenamen en familie van Elsge Wichmans overleden in Juli 1671, weduwe van Heijndrick van Erp.1683
WesterhoutNalatenschap en erfgenamen van Johanna Westerhout overleden te Gouda 10 jan. 1716.1719
WesterbeeckFamilie van Westerbeeck .1669
WerffPieter Adriaenss van der Werff , burgemeester der stad Leiden.1618
WentNalatenschap en erfgenamen en familie van Willem de Went heer van Crassenstijn, Generaal Majoor in Zweedsche dienst.1671 / 1693
WelmanNalatenschap en erfgenamen van Christiaan Frederik Welman den 16e Maart 1762 intestatus te Hamburg overleden.1772
WellerNalatenschap en erfgenamen van Beatrix Weller huisvrouw van Jan Gijsbertsz. van der Kemp en overleden te Dordrecht na 1667.1694
WelderenKinderen en erfgenamen van Jan Baron van Welderen en Odilia Louise baronesse van Steelandt.1727
WeirNalatenschap van Robbert Weir fiscaal te Negapatnan op de kust van Coromandel, aldaar overleden 16/17 April 1711. (Zie verder Varia, voce Coromandel).1749
WeijtsenNalatenschap, erfgenamen en kinderen van Anna Weijtsen vrouwe van Brantwijck en Gijbelant † Oct. 1648, weduwe Reynier v. Oldenbarnevelt, later van den Heer Westerbaen, Testament 28 Juni of 3 Juni 1644. Huwelijksche voorwaarden. Testament van 21 Maart 1617. Codicil van 8 Juli 1648.1680 / 1688 / 1692
vorige
12...70
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in