Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Civiele sententies - Zoeken: testamenten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de civiele sententies download index (ZIP, 194.84 KB)
198 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 198 gevonden
NaamPlaatsOmschrijvingJaar
WoutersFamiliefonds voor drie studenten in de theologie volgens testament van Steven Wouters overleden te Bremen 1603.1641
EgmondJaarlijksche uitkeering van honderd gulden aan de armen van Egmond of aan de arme familieleden van den testateur ingevolge testament van Frederik van Harlaer.1648
HaarlemHofje te Haarlem gesticht ingevolge het testament van Willem van Heijthuijsen.1652
BackFonds tot onderhoud van behoeftigen door Samuel de Back .se. bij testament ingesteld.1747
DelftFonds tot ondersteuning van behoeftige familieleden ingesteld door Adriaan Dirks Holk en Trijntje Cornelisse Brouwer te Delft bij mutueel testament d.d. 29 Maart 1677.1763
Nakomelingen van ?????? namen van zijns zoon Cornelis ??aijman ,koopman te Middelburg, † Febr. 1672. Testament d.d. 14 Febr. 1671.1687
Nalatenschap en erfgenamen van Willemijntje Florisdr. van ..hooten? , Paapxh klopje?, overleden te Haarlem 14 Oct. 1691. Testament van 5 Mei 1690.17??
Erfgenamen en testaments van Pieter ..ip? , in leven Opper-Commissaris van de Wisselbank van Amsterdam.1706
Nalatenschap van Koning Willem III . Universeel erfgenaam en testaments Johan Willem Friso van Nassau, Erfstadhouder en Kapitein-Generaal van Vriesland. Excecuteurs der Staten Generaal. Eisch tot uitkeering van pensioenen, tractementen 1707:60 ; 1708:80, 81 ; 1709:56, 73, 74, 8? ; 1709:88 ; 1710:24 ; 1712:61 ; 1714:51 ; 1715:20, 40 ; 1716:10, 66 ; 1717:128 ; 1718:6, 21, 22, 81 ; 1720:50, 61 ;1726:72 ; 1727:70 ; 1729:8, 10, 12, 22, 44 ; 1730:37, 78. Eisch tot teruggave der kroon diamanten door de Koningin van Engeland. Eisch van den Koning van Pruissen 1715:71-75.1706 / 1706
Nalatenschap en testament (22 Maart 1669) van William ....dolphin ? , ambassadeur van Engeland aan het Hof van Madrid en aldaar overleden 11 Juli 1696. Tweede testament van 1696 ten behoeve der Jesuiten werd in Engeland en Venetië en door 't Hof nietig verklaard.1708 / 1710
Testament (13 Mei 1655) en erfgenamen van Pieter ..ip ?? Opper-Commissaris van de Wisselbank der Stad Amsterdam, overleden 20 Juni 1655.1709
Fideicommissaire nalatenschap en erfgenamen van Adriaen ..auringhs ?? , rentmeester van de abdij van Leeuwenkast? overleden in 1619. Testament d.d. 18 Febr. 1619.1710
AalstNalatenschap, erfgenamen en bloedverwanten van Pieter van Aalst geboren te Sommelsdijk Maart 1719, overleden te Westzaandam Mei 1777. Testament d.d. 6 juli 1773.1785
AckerslootFamilie Ackersloot te Haarlem. Testament en nalatenschap van Anna de With weduwe: Auwel Ackersloot overleden in 1663.1680
AckerslootTestament ???, kinderen en kleinkinderen ???? Ackersloot burgemeester van Haarlem en Anna de With.1689
AelstNalatenschap van Trijtie Cornelinda, weduwe van Frans Cornelisz. van Aelst , gewoond hebbende te Hendrik Ido Ambacht. Testament van 15 Sept. 1634.1677
Aerssen van Sommelsdijck..?...echtgenoote Emerantiana v. Aerssen v. Sommelsdijck † 1678. Testamenten d.d. 8 Maart 1656, 6 Jan. 1668 en 4 April 1674. Hunne kinderen en verdere nakomelingen.ca. 1731
AllanNalatenschap van Jannetje Mill, eerst weduwe Thomas Allan echtgenoote/ weduwe ? van Jan Scharp. Testament 25 Febr. 1726; overleden te Rotterdam 4 Maart 1726.1760
AlvaresNalatenschap en erfgenamen van Hanna Alvares overleden te 's Gravenhage in Sept. of Oct. 1750. Testament d.d. 30 Sept. 1740.1759
AndelNalatenschap van Aletta van Andel . Wed. Jacobus Vermeulen, overleden te Besoijen in 1762 en van Geertruij van Andel overleden te Besoijen 13 Mei 1767. Testamenten d.d. 1 Maart 1762 en 24 Aug. 1765.1770
BaertwijckTestament van Jonkheer Jacob de Jonge, heer van Baertwijck .1617
BakeKinderen en erfgenamen van Justus Bake of Baecke, heer van Wulverhorst en Magdalena van Erp. Testament van 14 Sept. 1678.1687 / 1706
BakeNalatenschap en testament (26 Oct. 1642) en kinderen en kleinkinderen van Laurens Joosten Bake en Dieuwertje Jacobs Haringhcarspel.1718
BamNalatenschap en erfgenamen van Cornelia van Bam vrouwe van Beukenrode, echtgenoote van Hendrick van Alkemade v. B. en overleden Mei 1680. Testament d.d. 24 April 1667.1697
Barckman WuijtiersNalatenschap en familie van Cornelia Barckman Wuijtiers overleden te Amsterdam, weduwe van Cornelis Bleze. Testament d.d. 20 Juni 1705.1739 / 1741
BasiusNalatenschap, testament en erfgenamen van Johan Basius Raad en eerste Rekenmeester van Holland, heer van Holy.1662 / 1667
BecanusFidecommissaire nalatenschap van Elisabeth Becanus † 1719. Testament d.d. 10 Sept. 1719. Familie Lonck.1753
BelNalatenschap van Hendrik van der Bel opper-koopman en opperhoofd in Japan, overleden te Batavia Mei 1734. Testament d.d. 18 Mei 1734.1745
BenetruyNalatenschap en erfgenamen ab intestato van Jean Benetruy? Jr. ritmeester, overleden te 's Hertogenbosch 24 Febr. 1714. Testament van 11 Dec. 1710 nietig verklaard.1720
BerckNalatenschap en testament van Mr. Johan Berck raad, pensionaris en secretaris van Dordrecht. Zijne familie.1673
BergenNalatenschap van Willem van Bergen † 14 Mei 1672. Testament van 29 Oct. 1670. Kinderen en kleinkinderen van Anna Rottermondt † 2 Jan. 1677 weduwe van Lambert van Bergen . Kinderen en erfgenamen van Johan van Bergen Burgemeester van Geertruidenberg 1689:146; 1690:98.1687 / 1689 / 1690
BernalNalatenschap van David Israël Bernal overleden te Curaçao in 1729. Testament d.d. 10 Maart 1716.1797
BeverenAfstammelingen, nalatenschap, testament ( 2 nov. 1640) van Cornelis van Beveren heer van Barendrecht, Zwijndrecht enz. overleden 23 Juli 1641 en Alida Arent Maertensdr.1680
BickerNalatenschap, testament (24 Oct. 1612) en erfgenamen van Dieuwertje Bicker † 1641, weduwe van Jan v. Helmont † 1618. Kinderen en kleinkinderen van Johan Bicker burgemeester van Amsterdam, hoeder van Dieuwertje.1690
BiesheuvelTestament en erfgenamen van Geertruijdt Heerinca weduwe van Isaac van den Biesheuvel en overleden 15 Febr. 1699.ca. 1700
BijemontNalatenschap en erfgenamen van Elisabeth van Bijemont . Testament van haren ouders, Mr. Johan François van Bijemont en Magtelina Christina Lestevenon, d.d. 16 Juni 1774.1803 / 1809
BisschopTestament van Jan de Bisschop † te Amsterdam 29 nov. 1623.1643
BlockTestament van Adriaen Block Maartensz.1673
BodeijkemNalatenschap en erfgenamen van Jacob van Bodeijkem , Raad en oudburgemeester van Alkmaar † 31 Dec. 1777. Testament 25 Jan. 1776.1779
BoetzelaerKinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Carel Baron van den Boetzelaer en Anna Catharina Musch † 1667, in eerste huwelijk, en in tweede bij Sophia Ferens. Testament 12 Mei 1706.1713
BohelNalatenschappen en erfgenamen van Cornelia van Brienen overleden vóór 1749 echtgenoote van Willem Bohel , mutueel testament 11 Maart 1722. Willem Bohel, hertrouwd met Alida van Otting, † vóór 24 April 1761, overleden 27 Dec. 1763. Erfgenamen van Cornelia v. Brienen was de familie van de Poll te Utrecht.1768
BorremansTestamenten van Susanne Borremans echtgenoote van Pieter Arentsz. van Goudswaart. Invoeging van Engelsche bijbelteksten.1680
BortFidecommissaire nalatenschap van Gerritje Claes Bort , weduwe van Sivert Potter. Testament d.d. 13 Oct. 1646. Families Schas en Stalpert v. der Wiele.1723
BosveltTestament (10 Jan. 1698) en erfgenamen van Mr. Adriaen van Bosvelt , Raad en Rekenmeester van de domeinen van Holland en Oud Burgemeester van Haarlem. Echtgenoot van Cora Broers.1716
BotzheimNalatenschap en erfgenamen en familie van Johan Melchior van Botzheim , luit-kolonel der Blauwe Hollandsche Garde, gesneuveld in den slag van Audenaerde. Testament d.d. 29 Maart 1707.1716 / 1720 / 1729
BoyKinderen en kleinkinderen van Cornelis Jansz. Boy ; testamenten van 22 Oct. 1667 en 16 Maart 1675, nalatenschappen van Johannis Boy †1675 en Johanna Boy, gehuwd met Evort? Potey en overleden in 1674.1687
BrandwijkKinderen en nakomelingen van Cornelis van Brandwijk Secretaris van Eeten en Meeuven, overleden omstreeks 1705. Erfgenamen van zijn zoon Nicolaas van Brandwijk schout van Dussen Muilkerk † omstreeks Mei 1711 en van zijne dochter Johanna van Brandwijk Wed. Govert Verploeg † April 1741. Testamenten 9 Juli 1705, 22 Aug. 1719, en 5 Aug. 1737.1753
BrederodeNalatenschap en erfgenamen van Wolphert, heer van Brederode † 1679 en zijne zuster Hedwig Agnes ??? 10 Aug. 1643. Testament 4 Juli 1653. Erfgenamen en kinderen van Johan Wolphert van Brederode (vader van de voriges) 1673:61, 1769:1.1682 / 1696 / 1703 / 1673 / 1769
BreemanNalatenschap en nakomelingen van Mr. Cornelis Breeman en Commerina Hoeckelinks. Dito van hun zoon Mr. Adriaen Breeman . Testament 7 Aug. 1635. Families van Beek, d'Overschie's, Diert v. Melissant.1732
BrienenNalatenschap, familie en erfgenamen van Anna van Brienen eerst weduwe van Mr. Cornelis Gravesteijn, laatst weduwe van Gerard van Styrum en overleden te Haarlem in Aug. 1699. Testamenten d.d. 22 Nov. 1679 en 10 Juni 1695.1711
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in