Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Civiele sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de civiele sententies download index (ZIP, 194.84 KB)
3472 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3472 gevonden
NaamPlaatsOmschrijvingJaar
WitsenNalatenschap, erfgenamen en familie van Mr. Nicolaes Witsen, OudBurgemeester en Raad van Amsterdam, overleden in Aug. 1717, echtgenoot van Catharina Hochepied. Testamenten d.d. 3 Juni 1680 en 12 April 1712.1720
WitteFamilie de Witte .1647
WitteNakomelingen van Gerrit de Witte , baljuw van Naaltwijk en Cornelia Stalpert van der Wiele. Families de Viry, en Cloetingh.1689
WitteNalatenschap en kinderen van Jacob de Witte heer van Bunnick, Vechten, Wittevrouwe etc., gewezen schepen vanVlissingen. Test. d.d. 17 Juni 1719.1721
WittebollNalatenschap en erfgenamen ab intestato van Mr. Petrus Eduard Witteboll? advokaat bij 't Hof, overleden te 's Hage in Dec. 1795.1797
WittertNalatenschap, kinderen en kleinkinderen van Adriaan Wittert te Rotterdam overleden vóór Juli 1714. Testament d.d. 21 Oct. 1711.1729
WitzenNalatenschap en erfgenamen van Lambert Witzen secretaris van Amsterdam, overleden omstreeks 1746. Testament d.d. 26 Oct. 1742. Familie Witzen .1753
Woerden van VlietGenealogie van Woerden van Vliet . Zie Zuijlen v. N., Duvenvoorde.1648 / 1619 / 1669
WoldeNakomelingen van Harman van de Wolde overleden te Dordrecht.1640
WoodwardNalatenschap van Arthur Woodward boekhouder in de Wisselbank te Amst. en aldaar overleden te Amsterdam 6 Juli 1722. Testament.1729
WoutersNalatenschap en testament van Elbert Wouters .1628
WoutersNalatenschap van Pieter en Ente Wouters , testament 1620. Revindicatie en fidecommissaire goederen.1662
WoutersNalatenschap, testament, erfgenamen van Dirk Wouters en Anna Joris, gewoond hebbende te Amsterdam.1679
WouwNalatenschap en kinderen en kleinkinderen van Cornelis Jacob van Wouw † Maart 1635 en Petronella Ruijsch. Idem van Mr. Bartolomeus 1673:125. ?? van Agneta van Wouw † 9 Aug. 1677 weduwe Johan Onderwater.1667 / 1673 / 1686
WouwerKinderen en erfgenamen van Hendrik Simons en Agneta van de Wouwer ( te Utrecht)?1679
WuijtiersKinderen, kleinkinderen en fidecommissaire erfgenamen van Dirk Wuijtiers en Catarina de Wale. Erfgenamen van Govert Wuijtiers en van Jacob Wuijtiers 1708:97, 98.1677 / 1708
WulvenFamilie en nalatenschappen van Wulven , van Renesse, v. Hondeghem, van Borselen, de Lutiano, van de Waerde, Jane.1630
YlemFamilie van Ylem .1689
ZadelhoffNalatenschappen en erfgenamen van Daniel van Zadelhoff , † vóór Mei 1776 en zijn echtgenoote Hendrina van Ingen † 28 Sept. 1776. Testamenten d.d. 5 juni 1755, 27 Nov. 1719, en 21 Mei 1776.1782
ZeeuwensNalatenschap van Anna Zeeuwens .1618
Zeller of SellerNalatenschap en erfgenamen ab intestato van Margaretha Zeller of Seller weduwe Mr. Andries Hofland, overleden na 1 Aug. 1737.1752
Zuijlen van NieveltNalatenschap en testament van Clara van Zuijlen van Nievelt . Fideicommis. Genealogie van Zuijlen van Nievelt . Arent van Zuijlen van Nievelt † 1633.1619 / 1636 / 1645 / 1648 / 1673
1...6970
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in