Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Civiele sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de civiele sententies download index (ZIP, 194.84 KB)
155 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 155 gevonden
NaamPlaatsOmschrijvingJaar
ReijnsburchNieuw op des Heiligen Geeste-altaar in de Cruijscappelle in de Parochiekerk te Reijnsburch .1600
AlkmaarNicolai vicarie op Comansaltaar in de parochiekerk te Alkmaar .1600
LeijdenMarie vicarie op onser Kouwen altaar in de St. Pancraes kerk te Leijden .1600
LimmenVicarie op Onze Lieve Vrouwen altaar in de parochiekerk van Limmen .1600
LeijdenVicarie Catharine en canonicale prebende Agatha in de Collegiale kerk van S. Pancraes te Leijden .1601
RotterdamVicarie op S. Pieters of heylich cruys altaar in de Parochiekerk van Rotterdam .1601
HaagErfpacht van elf hout land bezuiden het Bosch van den Haag van de Vicarie op het altaar van S. Sebastiaen in de parochiekerk van Suid Jacobs in den Haag .1603
AmsterdamVicarie op Sinte Augustijns altaer in de kercke van Sinte Geertruijt te Amsterdam , gefundeerd en te vooren staende in de Oude kerck te Delfft.1604
DelftZie Amsterdam.1604
OostvoorneMemorielanden in Oostvoorne belast met jaarlijksche geldelijke uitkering aan den pastoor en den koster-. Eene fundatie van Wille Corneliss Oostvoorne . Questie omtrent het gebruik van die landen.1616
HaarlemVicarie gefundeerd op Sinte Maertens altaar in Sinte Ravenskerk te Haarlem .1616
OostvoorneFundatie van memorielanden, ten behoeve van de parochiekerke van Oostvoorne in 1539.1617
LierBeheer van de parochie van de Lier .1618
AkerslootRecht van patronaatschap en collatie van de vicarie op onze Lieve Vrouwe Altaar te Akersloot in Noord Holland.1618
SchiedamVicarie gefundeert op Sinte Quirijnen Autaer in Sint. Janskercke te Schiedam , gedoteerd met landen gelegen in 't ambacht van Maeslant.1619
AmsterdamHuis gelegen op 't Vloijenburch te Amsterdam genaamd de Engelsche kerck.1620
HaagFundatie van eene Capellerije of Vicarie, genaamd Catharijna, in de parochie kercke van den Haag , in het jaar 1442; gedoteerd met tien morgenlands in Achthoven.1620
PoortugaalFundatie van een Memorie ofte Jangetijde in de kerk van Poortugaal . Landerijen gelegen in Waddensvaart.1620
EnkhuizenTwee partijen lands gelegen in Hem en in Lutkebroek behooren niet aan eene in 1483 gefundeerden vicarie in de parochie of Sinte Pancraes kerk te Enkhuizen , maar zijn het eigendom1621
JaarsveltVicarielanden in Jaarsvelt . waarvan de jaarlijksche vruchten en inkomsten waren ten behoeve van de priesters of pastoors aldaar, onder gehoudenheid tot het lezen van jaarlijksche missen.1622
LeidenVicarie gefundeerd op Allerzieby aldaar, wegens geheelen Ghije Gobburchsoons aldaar in St. Pieters kerk te Leiden . Landerijen in Zoeterwoude daartoe behoorende. Beweerd erfpachtrecht op die landen.1622
EnkhuizenVicarie in Sinte Gommerskerk te Enkhuizen .1622
LeidenVicarie Johannis Baptiste ende Marina Magdalena in de St. Pancraes kerk te Leiden .1622
OostzaanDe kerk van Oostzaan en de kapel van Zaandam verlijd met de visscherij en sluizen in Zaandam enz. Geen pastoriegoederen.1622
ZaandamDe kapel van Zaandam . Zie Oostsanen.1622
LeidenGemene goederen specterende tot de vier vicarijen in 1316 gefondeert op Sinte Pieters altaar in Sinte Pieterskerke te Leiden . Goederen specterende tot de twee canonesiën genaamd Sint Andrea gefondeert op Sinte Pancras kerk te Leiden .1623
LeidenVicarie op capellerije gesticht in 1389 op Ghije Gobburchsoons altaar in de St. Pieterskerk te Leiden begiftigd met landen in Hazerswoude, in het jaar 1547 in erfpacht uitgegeven.1623
LeidenVicarie genaamd Trium Regum gefundeerd on de St. Pieterskerk te Leiden . Landerijen in Voorschoten daartoe specterende.1623
Oude TongeOfficie van drie missen, te lezen in de kerk van Oude Tonge . Landerijen daartoe behoorende1624
RotterdamLanderijen specterende tot eene vicarie gefondeerd op 't altaar van het Heilige Kruis in de parochiekerk van Rotterdam .1624
HaarlemVicarie in 1520 gefundeerd op het altaar van de zeven weeën in de Groote kerk te Haarlem en gedoteerd met landerijen gelegen in Haarlemmerbede en in de Vrijheid van Vlieland, benevens een huis en inboedel in Haarlem.1625
ZuiderwoudeHet altaar St. Anna in de kerke te Zuiderwoude begiftigd met een stuk land genaamd het derden deel van 't Koversveen, tot het lezen van missen; na 1572 werden de inkomsten daaruit bestemd voor den predikant.1625
BrielVicarie den 8ste Jan. 1484 gesticht op St. Adriaanskapelle in de collegiale kerk van St. Catharijnen in den Briel . Families van Bennoy en de Vallee.1626
LeidenPretende van St. Antonis altaar in de kerk ten Hoogelande te Leiden .1627
AmsterdamVicarielanden, gelegen aan de Water, behoorende aan St. Catharijne's altaar in de oude kerk te Amsterdam .1628
DelftVicarie in 1402 door priester Gerrit Willems gevestigd op 't St. Pieters en Paulus altaar in de St. Hippolitus kerk te Delft en gedoteerd met landerijen gelegen in de Polre, omtrent Papsouw of Spieringshoek.1629
HaarlemVicarie den 13 Juli 1469 den Walraven, bastaard van Brederode, gevestigd op het St. Jacobs altaar in de parochiekerk te Haarlem . Familie van IJperen.1630
LeidenVicarie en eeuwigdurende capellarie tot dienste eene deels van St. Catharinen altaar in de Gasthuiskerk te Leiden en anderdeels St. Catharinen altaar in de kerk van Rijswijk.1630
RijswijkZie Leiden.1630
LeidenHuizen, landen en renten, wezende juris patronatus Laïcales, gelegen in den banne van heerlijkheid van Eemskerk buiten Haarlem, gefundeerd op St. Pancraskerk te Leiden . Octrooi van de Staten om die ????.1630
DelftVicarie den 18e Mei 1503 gefundeerd, wezende juris patronatus Laïcalis, in de Hippolytus-kerk te Delft . Octrooi van de Staten tot verkoop van de daartoe behoorende goederen (anno 24 Febr. 1618).1630 / 1635
LeidenVicarie gefundeerd op het Heilig Kruis altaar in de St. Pieterskerk te Leiden . Landerijen daartoe behoorende in erfpacht uitgegeven.1631
's GravenhageBebouwde grond in de Kerk Houtstraat te 's Gravenhage behoorende tot eene vicarie van het huis v. Assendelft.1631
VoorneMemorieland liggende in Voorne .1631
DelftFundatie (op den 16e September 1405) van eene vicarie op St. Lameijs en Gregorius altaar, in de Hippolytus kerk te Delft . Landerijen in Monster.1632 / 1639
LeidenVicarie den 3e September 1509 gefundeerd in de St. Pancras kerk te Leiden en gedoteerd met landerijen in Oudkarspel.1633
PernisMemorielanden liggende in den Blok onder Pernis .1633
WeespLanderijen toebehoorende aan de kerk van Weesp .1633
LeidenStichting van het St. Stevens poortje of St. Stevensklooster te Leiden den 27 Nov. 1486. Bestuur.1633
RomboutsFamiliefonds van Hans Rombouts , te Amsterdam. Vicarie den 8.1635
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in