Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Civiele sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de civiele sententies download index (ZIP, 194.84 KB)
33 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 33 gevonden
NaamPlaatsOmschrijvingJaar
LeidenWater-verversching in Leiden . Vaarten op Leiden . Zie Soetermeer.1636
LeidenWarmoesvruchten niet tiendplichtig. Zie Rijnland.1608
LeidenServituut van licht en van een muur niet hooger op te bouwen rustende op een huis op den hoek van de Breedstraat en de Katelaarsteeg te Leiden ten behoeve van het huis staande aan de overzijde van die steeg.1646
LeidenDe huizen genaamd de Regenboog en de Kat, staande op de Breestraat bij St. Pieters Corsteeg te Leiden . Contr. d.d. 4 Mei 1582.1731
LeidenHuis en ere staande aan de Westzijde van het Rapenburg naast het hoekhuis van de Doelensteeg, met stalling aan de Zuidzijde van de Doelensteeg. Huizen daar tusschen gelegen. Servituut van licht.1736
LeidenHuis en erve staande aan de Noordzijde van de St. Pieters Koorsteeg te Leiden . Huis daar achter. Kelderlicht.1739
LeidenVicarie gefundeerd op Allerzieby aldaar, wegens geheelen Ghije Gobburchsoons aldaar in St. Pieters kerk te Leiden . Landerijen in Zoeterwoude daartoe behoorende. Beweerd erfpachtrecht op die landen.1622
LeidenVicarie Johannis Baptiste ende Marina Magdalena in de St. Pancraes kerk te Leiden .1622
LeidenGemene goederen specterende tot de vier vicarijen in 1316 gefondeert op Sinte Pieters altaar in Sinte Pieterskerke te Leiden . Goederen specterende tot de twee canonesiën genaamd Sint Andrea gefondeert op Sinte Pancras kerk te Leiden .1623
LeidenVicarie op capellerije gesticht in 1389 op Ghije Gobburchsoons altaar in de St. Pieterskerk te Leiden begiftigd met landen in Hazerswoude, in het jaar 1547 in erfpacht uitgegeven.1623
LeidenVicarie genaamd Trium Regum gefundeerd on de St. Pieterskerk te Leiden . Landerijen in Voorschoten daartoe specterende.1623
LeidenPretende van St. Antonis altaar in de kerk ten Hoogelande te Leiden .1627
LeidenVicarie en eeuwigdurende capellarie tot dienste eene deels van St. Catharinen altaar in de Gasthuiskerk te Leiden en anderdeels St. Catharinen altaar in de kerk van Rijswijk.1630
LeidenHuizen, landen en renten, wezende juris patronatus Laïcales, gelegen in den banne van heerlijkheid van Eemskerk buiten Haarlem, gefundeerd op St. Pancraskerk te Leiden . Octrooi van de Staten om die ????.1630
LeidenVicarie gefundeerd op het Heilig Kruis altaar in de St. Pieterskerk te Leiden . Landerijen daartoe behoorende in erfpacht uitgegeven.1631
LeidenVicarie den 3e September 1509 gefundeerd in de St. Pancras kerk te Leiden en gedoteerd met landerijen in Oudkarspel.1633
LeidenStichting van het St. Stevens poortje of St. Stevensklooster te Leiden den 27 Nov. 1486. Bestuur.1633
LeidenVicarie, gefundeerd in de St. Pieterskerk te Leiden later overgezet op St. Maertens altaar aldaar.1636
LeidenPrebende gefundeerd op St. Anthonis altaar ????.1637
LeidenVicarie op 't Heilige Kruis altaar in de St. Pieterskerk en eene vicarie op 't St. Catharine altaar aldaar.1645
LeidenVicarie, den 15e April 1474, door Claes Philips van Gagelenburch priester, gesticht in de St. Pancras kerk te Leiden , genaamd St. Philips en St. Jacobs prebende, gedoteerd met landerijen in Zoeterwoude. Familie Gael.1657
LeidenVicarie den 6e Dec. 1496 door Kerstijn Dircxs. weduwe Dirck Reijersz. Jan Heemskerck en Cecilia Dircks v. Heemskerck, hare dochter, gesticht op het St. Nicolaas en of St. Andries altaar in de Pieterskerk te Leiden . Reijnier Dircxs. v. Heemskerck, Jan Rombouts, Reijnier Rombouts.1673
LeidenVicarie in 1461 door heer Dirck van Swieten gesticht ter eere van St. Bartholomeus, St. Barbara en St. Catharina in de St. Pieterskerk te Leiden ; in 1463 kapelen altaar aldaar aan de Noordzijde gesticht ter eere van St. Bartholomeus.1675
LeidenZes vicariën en 2 canoniseijen in de jaren 1316 , 1372 en 1416 door meesters Pieter, Philips en Gerrit van Leijden gesticht in de St. Pieters- en St. Pancras kerk te Leiden . Alle deze bij acte van 2 Febr. 1514 door Bartha Kanoken overgedragen op weduwnaar Vincent Cornelisse, rekenmeester van Holland.1689
LeidenVicarie op St. Jan Baptiste altaar in de St. Pieterskerk te Leiden , gekomen van Reijnoudt van Oijen.1690
LeidenVicarie den 31 Mei 1460 gesticht door Jan van Leijden, kanunnik van St. Salvator te Utrecht en St. Pancras te Leiden , op het Onze Lieve Vrouwen altaar in de St. Pancras kerk te Leiden en toegewijd aan Johannes Babtiste en Magdalena. Patroon de familie Diert.1707
LeidenVicarie op 't Heilig Kruis altaar in de Pieterskerk te Leiden .1609 / 1610
LeidenVicarie van St. Barbara, in de St. Pancraskerk te Leiden .1611
LeidenLand in de Hoogewaert te Koudekerk, behoorende tot twee vicariën of officiën in de St. Pieterskerk te Leiden .1614
LeidenDe grafsteden in de St. Bartholomeus kapel aan de Noordzijde van de St. Pieterskerk te Leiden , die op het koor aldaar, mede die op het koor den Hoogenlande, toebehoord betreffende aan de bezitters van den huizen en Ridderlijke Hofstede van Endegeest. Overschrijving ten name van Scheltenus van Rijk.1675
LeidenHet huis en erve, genaamd de Hoorn, staande te Leiden verklaard aan de Staten van Holland, als leenheeren, vervallen te zijn.1681
LeidenTienden buiten de stad1537
LeidenZie Rodenburg
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in