Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Civiele sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de civiele sententies download index (ZIP, 194.84 KB)
25 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 25 gevonden
NaamPlaatsOmschrijvingJaar
DelftPrivilegie 8 Sept. 1389. Vrije vaart uit de stad, door Overschie, langs de Schie tot in de Maas (Delfshaven). Nader privilegie van 28 Febr. 1424. Recht van jurisdictie over de brug (genaamd de lage brug) te Overschie.1712
DelftHet huis genaamd de Roos, staande westzijde van 't Oud Delft ..???.1703
DelftTwee huizen aan de Oostzijde van de Voorstraat te Delft . Servituut van licht of uitzicht.1732
DelftHuis staande aan de Westzijde van de Korenmarkt te Delft en aangrenzende huis aan de Zuidzijde genaamd Keulen. Gemeene muur.1802
DelftUitgifte in erfpacht, 8 Aug. 1590 door de Regenten van het Traterhuis ???? , van twee tuinen buiten de Waterslootsche poort ???, aan de westzijde der bovengenoemde gelegen, den 6 Maart 1584 door dezelve Regenten in erfpacht uitgegeven. (Zie verder ?? eigendom).1703
DelftZie Amsterdam.1604
DelftVicarie in 1402 door priester Gerrit Willems gevestigd op 't St. Pieters en Paulus altaar in de St. Hippolitus kerk te Delft en gedoteerd met landerijen gelegen in de Polre, omtrent Papsouw of Spieringshoek.1629
DelftVicarie den 18e Mei 1503 gefundeerd, wezende juris patronatus Laïcalis, in de Hippolytus-kerk te Delft . Octrooi van de Staten tot verkoop van de daartoe behoorende goederen (anno 24 Febr. 1618).1630 / 1635
DelftFundatie (op den 16e September 1405) van eene vicarie op St. Lameijs en Gregorius altaar, in de Hippolytus kerk te Delft . Landerijen in Monster.1632 / 1639
DelftPrebende op St. Jeronimus Dale binnen Delft .1636
DelftVicarie, door Engelbert Dirksz. van Couwenhoven gefundeerd op St. Barbara altaar in de Oude Kerk te Delft. Familie Persijn.1639
DelftVicariën op 't Lieve Vrouwen Altaar in de St. Hippolitus parochie kerk en op 't Heilige Kruis altaar in de Nieuwe kerk te Delft . Landerijen in de buitenpolder van Matenes (tusschen Schiedam en Delfshaven) daatoe behoorende, in erfpacht uitgegeven. Collahier Maria Gerrits.1643
DelftVicarie op St. Maartens altaar in de St. Hippolytus kerk te Delft en eene vicarie op St. Barbara altaar aldaar.1645
DelftVicarie den 14 Maart 1502 door de kinderen en kleinkinderen van Gerrit Storm en zijne huisvrouwe Maria gefundeerd op het altaar van St. Pieter en Paulus in de Nieuwe kerk te Delft . Witte souburch in 't bezit gehandhaafd.1665
DelftVicarie of capellarije in 1441 gesticht door Johannes Gijss op het altaar van St. Pieter in de kerk van de H. Maagd Maria te Delft . Families van der Wout en van Bronckhorst.1665
DelftVicarie op het St. Anna altaar in de Hippolytus of Oude kerk te Delft in 1477 gesticht door Mr. Mathijs Jansz. van Delft, pastoor in de parochiekerk van Voorhout, overleden in 1477. In 1476 patroon Wouter Jansz. van Buren.1676
DelftVicarie op het St. Nicasius altaar in de Oude kerk te Delft . Patroon Wouter Jansz. van Buren in 1676.1676
DelftVicarie den 3e Februari 1517 door Foppo Simois mediceine doctor opgericht op het altaar van den H. Jacobs binnen de oude kerk der stad Delft . Familie van der Heer. Vicaris Mr. Adriaen van der Burgh.1688
DelftVicariën op het St. Chrispijns altaar in de St. Hippolitus of oude kerk te Delft , gesticht door Arent Pauwels, priester/1687 / 1703
DelftVicarie in naam van Matthijs Jansz. van Delff, pastoor van Voorhout † 29 Sept. 1477, gesticht op het St. Erasmus altaar in de Nieuwe Kerk van Delft , den 26 April 1478.1697
DelftFonds tot ondersteuning van behoeftige familieleden ingesteld door Adriaan Dirks Holk en Trijntje Cornelisse Brouwer te Delft bij mutueel testament d.d. 29 Maart 1677.1763
DelftHet huis van de Huijter, op 't Oud Delft te Delft , ook gebruikt tot residentie van 't Hof gedurende den oorlog. In 1575 werd dit huis even als vele andere huizen van uitgewekenen door de Staten geconfisqueerd en verkocht.1643
DelftRijnland, doorvaart1548
DelftWeg de Viervoet1560
DelftVaart, enz.1565
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in