Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Civiele sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de civiele sententies download index (ZIP, 194.84 KB)
26 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 26 gevonden
NaamPlaatsOmschrijvingJaar
AmsterdamReparatie van den Overtoom. Haarlem contra Leiden en Amsterdam .1608
AmsterdamDe zandpaden tusschen Amsterdam en Weesp.1782
AmsterdamDe zandpaden tusschen Amsterdam , Muiden en Naarden. Tollen. Resolutie 9 Aug. 1762.1762 / 1764
AmsterdamGang van een huis in de Nieuwe Leliestraat (Noordzijde) te Amsterdam , eertijds genaamd het Cathuijsersklooster.1673
AmsterdamGemeene muur en goot van twee huizen staande aan de Oostzijde van de Keizersgracht bij de Heerenstraat te Amsterdam en gebouwd in 1620.1678
AmsterdamHuis en erf staande op de Oostzijde van de Keizersgracht tusschen de Hartestraat en de Westermarktbrug. Huis en erf ten zuiden daar gelegen. Gemeene heining en muur. Vensters.1717
AmsterdamHuis en erve, staande aan d e Oostzijde van de Princegracht schuin over de Noorderkerk te Amsterdam benevens zes achterwoningen, uitkomende in de Potje-beulings-gang. Servituut van uitgang en waterlozing door dien gang onder genoemd huis ten behoeve van die woning. Het huis op de Keizersgracht, daarachter gelegen heeft dat recht niet.1725
AmsterdamTwee huizen en erven staande op 't Waalseiland of op de binnenkant van 't Nieuwlandt te Amsterdam . Gemeene scheidsmuur.1728
AmsterdamHuizen en erven staande in de Eland- of Eijlandstraat Amsterdam aan de Noordzijde tusschen de eerste en tweede dwarsstraat. Danswijkergang.1739
AmsterdamTwee huizen op den Nieuwendijk te Amsterdam , waarvan een genaamd de Molenster. Gebruik van een gang.1745
AmsterdamGang tusschen twee huizen staande op Wittenburg in de Groote straat te Amsterdam .1757
AmsterdamHuis en erve in de Nieuwe Vijzelstraat aan de Westzijde naast het Zuiderhoekhuis van de Keizersgracht te Amsterdam . Servituut van uitzicht en licht.1758
AmsterdamHuis en erve staande op den hoek van den Binnen Vissersstraat en de Brouwersgracht te Amsterdam . Huis daarnaast op de Brouwersgracht. Gemeene Snijding of Oosendrop.1760
AmsterdamHuizen en erven in het Slopsteegje te Amsterdam met uitgang naar de Kolk of Korte Prinsengracht.1763
AmsterdamTwee huizen en erven staande op den Nieuwen dijk, aan de Oostzijde, te Amsterdam met vrijen uitgang door een gang of steeg en de Mandemakerssteeg. De eigenaars van het huis gelegen op het Water tegenover de Korenbeurs te Amsterdam met een gang uitkomende in de Mandemakerssteeg, veroordeeld bovengenoemde vrijen uitgang op geene wijze te belemmeren.1769
AmsterdamHuis en erve op de Heerengracht over de Spiegelstraat te Amsterdam . Stalling en koetshuis in de Reguliersdwarsstraat achter een huis op de Heerengracht. Servituut van licht en uitzicht.1783
AmsterdamVicarie op Sinte Augustijns altaer in de kercke van Sinte Geertruijt te Amsterdam , gefundeerd en te vooren staende in de Oude kerck te Delfft.1604
AmsterdamHuis gelegen op 't Vloijenburch te Amsterdam genaamd de Engelsche kerck.1620
AmsterdamVicarielanden, gelegen aan de Water, behoorende aan St. Catharijne's altaar in de oude kerk te Amsterdam .1628
AmsterdamVicarie den 25e Mei 1496 gefundeerd op het St. Nicolaas altaar in de Nieuwe Kerk te Amsterdam de Weijer-Vinck.1640
AmsterdamVicarie of capelrie op St. Christoffels altaar in Onze Lieve Vrouwe parochiekerk te Amsterdam .1611
AmsterdamKarthuizers, Rieland & vaart1559
AmsterdamDijk tot Naarden, enz.1562
AmsterdamZie voorts: Diemerdijk
AmsterdamDiemen, etc. Visscherijen1556
AmsterdamKoedijk - S. Antonie-poort1591
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in