Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Civiele sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de civiele sententies download index (ZIP, 194.84 KB)
36 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 36 gevonden
NaamPlaatsOmschrijvingJaar
's GravenhageWeg gelegen onder den ambacht van 's Gravenhage en Wassenaer, strekkende van het Noordoosteinde van den Laeckerweg (= Bezuidenhoutseweg) ten zuiden het Haagschebosch gelegen Noordwaerts: Ten Westen over de landen en de hooge geesten van de hooge woninge gelegen aan de Zijdtwint, van ouds genaamd het Scheijt, tusschen Delfland en Rijnland.1656 / 1658 / 1659 / 1684
's GravenhageKade en weg tusschen Rijswijk en 's Gravenhage ; vijvermuren van 't Hof te 's Gravenhage . Zie Rijswijk.1635
's GravenhageEigendom en gebruik van een gang aan de Noordzijde van het Sacramentsgasthuis in de Molstraat te 's Gravenhage uitkomende in het Noordeinde te 's Gravenhage .1630
's GravenhageWaterlozing en zinkput van een huis ten zuiden van de Bagijnestraat of Kalvermarkt te 's Gravenhage .1644
's GravenhageGemeene gang en muur van twee huizen staande in de Korte Houtstraat en de Poten te 's Gravenhage .1644
's GravenhageGemeene muur van twee huizen staande aan de Zuidzijde van de Pooten te 's Gravenhage . Willig decreet.1646
's GravenhageHuizen staande in de Nobelstraat te 's Gravenhage . Gemeene muur, servituten.1671
's GravenhageHuis en erve staande aan de Noordzijde van de Nieuwe Molstraat te 's Gravenhage . Waterlozing. Gemeene gang aan de westzijde. Onderhoud.1677
's GravenhageLaan en sloot achter de huizen en erven aan de Zuidzijde van de Prinsengracht te 's Gravenhage .1689
's GravenhageGang van zes voet loopende achter de huizen aan de Noordzijde van de Heerengracht en uitkomende met een kromme elleboog door de gang gesloten met een deur en slot. Eigendom. Gebruik.1695
's GravenhageGang of uitweg in 't Noordeinde te 's Gravenhage loopende van de straat over de Beek oostwaarts op. Heining. Deuren.1701
's GravenhageAfscheiding tusshcen twee huizen en erven, gelegen aan de Noordwestzijde de Nobelstraat te 's Gravenhage . Gemeene scheidsmuur. Gebruik.1707
's GravenhageBlok huizen met gang of pad, aan de Zuidzijde van de Korte Nobelstraat te 's Gravenhage . Servituut van waterlozing ten behoeve van het huis ten Westen van dien gang gelegen.1708
's GravenhageHuis, staande aan de Zuidzijde van de Groote Markte te 's Gravenhage , genaamd Engeland, met een gang of poort uitkomende in de Nieuwstraat. Overtimmering van dien gang. Gebruik. Afsluiting. Recht van waterlozing door dien gang toekomende van het huis staande aan de Oostzijde van de Nieuwstraat.1709 / 1711
's GravenhageHuis staande op de Markt te 's Gravenhage tegenover de Vleeschhal, met tuin en achterhuisjes en van achteren oostwaarts met een vrijen gang en poort uitkomende in de Veenestraat. Overtimmering van dien gang.1710
's GravenhageTwee huizen en erven gelegen aan de Noordzijde van het Buitenhof te 's Gravenhage . Gemeene muur. Gang van ouds genaamd de Appoches.1713
's GravenhageScheiding tusschen twee huizen en erven gelegen aan de Zuid-Buitensingel tegenover de Korte Bierkade te 's Gravenhage . Gemeene heining.1714
's GravenhageHuis, erf en, tuin en stal gelegen in de Sterlingstraat te 's Gravenhage . Recht om van dat erf met wagen en paarden te rijden door een uitgang, uitkomende op Bleijenburg.1716
's GravenhageTwee huizen in de Boekhorststraat te 's Gravenhage . Gemeene gang. Waterput. Waterlozing.1718
's GravenhageBebouwde grond in de Kerk Houtstraat te 's Gravenhage behoorende tot eene vicarie van het huis v. Assendelft.1631
's GravenhageVicarie genaamd Ursele, gefundeerd Nov. 1491 in de parochie of St. Jakobskerk te 's Gravenhage . Familie Bruijnssen.1637
's GravenhageVicarie op St. Joris altaar, later getransfereerd in de kapel van Assedelft te 's Gravenhage .1645
's GravenhageVicarie den 12e Nov. 1506 door Jacob Claesz. van Delft gesticht op Sinte Cecilia en Dimisius altaar in de St. Jacobskerk te 's Gravenhage . Jan Simonsz. en Clementia zijne vrouw Jacob Bieman, familie van Bochoven.1671
's GravenhageVicariën op zeker altaar in de St. Jacobskerk te 's Gravenhage , gesticht 1° 28 Sept. ????1671
's GravenhageVicarie in Assendelft's kapelle te 's Gravenhage . Tarwepacht onder Zandambacht.1714
's GravenhageMemorieheeren in den Hage. Tarwepacht onder Zandambacht.1714
's GravenhageHet Weduwenfonds onder de zinspreuk: "Eert de Weduwen" in 1760 te 's Gravenhage opgericht.1776
's GravenhageHet maken van een Cingel of Gracht rondom 's Gravenhage omstreeks het jaar 1617. Onteigening.1630
's GravenhageBetimmering, afsluiting, gebruik van het Schoorsteenvegerstraatje (?) tusschen Hooge Nieuwstraat en Voorhout te 's Gravenhage . Rechten van den eigenaar van 't hoekhuis, den ambassadeur Aerssen.1630
's GravenhageHet huis en de kapel van Assendelft te 's Gravenhage te leen gehouden van den abt van Middelburg.1645
's GravenhageAanleggen van een renbaan op het Stadhoudersplein of plein van den stadhouderstuin te 's Gravenhage .1665
's GravenhageDe Noordmolen, staande aan den Scheveningschen weg. De Rosmolen te 's Gravenhage .1680
's GravenhageHuis en erf, staande op het Voorhof en van ouds genaamd de Lavanderije van de Capelle van den Hove. Consent van de Rekenkamer d.d. 20 Mei 1636 tot vergrooting.1681
's GravenhageDe beek in de Houtstraat te 's Gravenhage .1681
's GravenhageHet "recht op de koornmate in den Hage" door Hertog Albrecht van Beijeren den 8e Sept. 1385/1384 verleend aan het St. Nicolaas Gasthuis te 's Gravenhage . Het Korenhuis op de Markt.1705
's GravenhageAanbesteding door Mejuffrouw Adriana Margareta Huguetan? van Vrijhoeven (8 Maart 1734) van het timmerwerk, tot het maken van een huis, stal, koetshuis, orangerie en tuinmanswoning in het Voorhout te 's Gravenhage voor 16200 gulden. Voltooid in April of Mei 1738. Thans Kon. Bibliotheek.1744
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in