Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Civiele sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de civiele sententies download index (ZIP, 194.84 KB)
349 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 349 gevonden
NaamPlaatsOmschrijvingJaar
???Giessen...???.....Jan Bijlen geseet en de hoffstadt de Inschiet gelegen in de Sinte Romboutspolder in de ambachtsheerlijkheid van ???Giessen in den lande van Altena.1616
RijswijkHoeve en landen genaamd de Blaesbalck, gelegen in de ambacht van Rijswijk in den lande van Altena. De bezitter daarvan Joost van Rijswijk veroordeeld om daarvan afstand te doen aan den impetrant Jonker Thomas van Staeckenbroeck tegen vergoeding van de door hem uitgeschoten gelden.1616
SleeuwijkRecht op de ambachtsheerlijkheid Sleeuwijk benevens uitervaart, zoo ook de uiterwaert de Wiellwaert, gelegen in den lande van Giessen.1616
KoudekerkEigendom van woning en hofstede met veertien morgen lands te Koudekerk Fidéscommis.1617
HeemstedeMolen, molenhuis en berg staande op den molenwerf te Heemstede . Recht van opstal. Eisch tot afbreking van den molen en tot ontruiming van het erg toegewezen.1617
DuivelandEigendom van 70 gemeten lands in Duiveland in de parochie van Sheerjanslant ofte Nauwdreyscher.1617
's HeerjanslandZie Duiveland.1617
NieuwdreijscherZie Duiveland.1617
NederslingelandKade aan den Oosterenwal onder Nederslingeland .1618
AmmersGemeene sloot, grensscheiding tusschen twee erven in den dorpe van Ammers in de baronie van Liesvelt- Lekdijk.1618
AlthenaGeïndundeerd land in den banne van de Hille in den lande van Althena . ...??....1618
HeukelommerbroekVerkoop van landen gelegen in Heukelommerbroek wegens het niet betalen van ongelden.1619
BesoijenEigendom van den Kophoffen in Besoijen , belast met zestal ff en een vat jaarliene erffrogge ten behoeve van den Heijligengeest van Besoijen .1619
OldenhoornHeerlijkheid van den Oldenhoorn met landen enz., gelegen in den lande van Voorne.1619
PoortugaalLeengoederen in de ..????.1619
ZevenbergenRecht van voor- of uitweg over den Schenckeldijck van den polder: den ouden Pelgrum in Zevenbergen , toekomende aan de eigenaars van de Arenbergschen polder.1620
AlthenaEigendom van het leen, de Nodenpijlswaert of Vossewaert onder Almkerk in Althena .1620
AlmkerkZie Althena.1620
LekkerkerkEigendom van de Valckesteynse waert te Lekkerkerk .1620
MiddelharnisseHeerlijkheid van Middelharnisse genaamd Sinte Michiels in Putte, met gevolg, vier lande en zes blikken tienden.1621
Michiels in PutteSinte Michiels in Putte . Zie Middelharnisse.1621
BergambachtEigendom van landen met den Schoondijk in Bergambacht .1621
WateringenEigendom van drie morgen lands behoorend aan het Heyligeest Susters ofte Meyskenshuys te Delft en gelegen in Wateringen .1621
WeesperkarspelOver- en uitweg. Zie vore Dijken enz.1621
MonsterUitpad. Zie voor Dijken enz.1621
ZouteveenUitpad. zie voor dijken enz.1618
OpdamKerkpad. Zie voor dijken enz.1618
ZevenbergenGrensscheiding van de heerlijkheden Zevenbergen en Niervaart.1622
NiervaartZie Zevenbergen.1622
OudenhoornDe posiessie van de ambachtsheerlijkheid van den Oudenhoorn met tienden, vruchten, inkomsten en gerechtigheden daartoe behoorende.1623
HorstlaanDe eigenaars van de woning Ter Horst onder Voorschoten hebben slechts een recht van uitpad over den gemeenen buurweg de Horstlaan aldaar, en geen uitsluitend recht van eigendom.1623
PiershilEigendom van huis, schuur enz. staande op de domeinen van Holland, in Piershil gelegen.1625
WoutharnisRecht van uitpad van landen en omlanden gelegen in Woutharnis buiten Delft.1625
WimmenumEigendom en gebruik van den buurakker of schilpakker te Wimmenum . Opslag van mout, enz.1626 / 1628
LeiderdorpScheiding van twintig morgen lands gelegen in Achthoven in het ambacht van Leiderdorp .1626
IndijkVerdeeling van de schapenweide in den Indijk . Grensscheiding.1626
HedikhuizenVijf morgen lands genaamd de Breede Steege, in Hedikhuizen .1626
Lage HoeveSloot gelegen tusschen landen in de Lage Hoeve .1627
OostduynenGrensscheiding van duinen, de-.1627
MonsterRecht van uitpad van zekere landen in Monster over de landen, genaamd de Leegkamp, noorderwaarts tot op den Poeldijkschen weg. Verklaring van 24 Aug. 1618 gedaan door de schout en het gerecht van Monster .1628 / 1621
HeemstedeLanderijen benevens de Heer Arentslaan in Heemstede . Recht van uitweg, zie voor Dijken enz.: Zouteveen; 1618:31. Opdam; 1618:35. Weespercarspel; 1621:40. Monster; 1621:49.1628
KoekampGemeene laan of uitweg langs de sloot van de Koekamp te 's Gravenhage.1629
EmmikhovenLand, genaamd de Hooge en Lage Ooren in Emmikhoven .1629
NieuwkoopServituut van op- en uitweg toekomende aan landerijen in Nieuwkoop in 't Noordeinde buitenweg, over andere landen en door eene vaart tot in de wetering, in de Mije en den Nieuwkooperdijk.1629
's GravenhageEigendom en gebruik van een gang aan de Noordzijde van het Sacramentsgasthuis in de Molstraat te 's Gravenhage uitkomende in het Noordeinde te 's Gravenhage .1630
EemskerkLanden gelegen in Eemskerk buiten Haarlem, belast met een servituut van noodweg.1630
GapingenAnder den koop van de heerlijkheid (op Walcheren?) van der als ambachtsgevolg mede begrepen alle de vroonen in en onder dezelve gelegen, Ambachtsheeren.1630
JacobswoudeDe Kerkhofskamp en de Kamp aan de Kade, (leenen van de huizen van Wassenaar en van Raaphorst), gelegen in Jacobswoude of Esselijckerwoude.1631
EsselijckerwoudeZie Jacobswoude.1631
LeckHeerlijkheid van de Leck en Polanen.1630 / 1631 / 1638
vorige
12...7
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in