Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten
Kaart van Holland 4.VTH 1890B

Hof van Holland: Civiele Sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de civiele sententies download index (ZIP, 194.84 KB)
3472 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3472 gevonden
NaamPlaatsOmschrijvingJaar
VoorschotenWatergang door de geert aan 't Schaeckenbosch en den weg door 't ambacht van Voorschoten.1600
Oud Spijckenisse StrijenSchenkeldijk langs de haven van de Sluis.1600
Oud Krommenie en Nieuw NesseDe Oostersche gorsinge (verg. 1601, 51). Onbekade slobbegorsen met de etting van de dijken daarvoor liggende. De Droegendijck of de Oude dijck of de dijketting, van 't Vierbaecken tot de 16° cavel.1601
..arspelDe Slootgaert, bedijkt meer in ..arspel (verg. 1601, 49)1601
BevelandIn 1598 begon men 't eiland ...Beveland weer te bedijken. (huis met emidee à Colijnsplate)1601
VoorschotenBedijking na inundatie. Vloed van S. Pontiaen 1552.1601
...us lant.Hypotheek op uitergorssen, aanwassen en aanwerpen van de Galenthe, Oolkensplate, Vloyhil en den Bommel, van 't geen aldaar bedijst was genaamd ...us lant. .1602
MuidenOnderhoud van den Paeldijk, toen genaamd Jacob Garbrantszdijk, buiten Muiden aan de Oostzijde van de Vecht. Gorsingen.1602
WaterlandBedijking tegen de Purmer en de Wormer in 1500. Zie tienden.1602
ZevenbergenGorsingen in 't land van Zevenbergen tusschen den Noortdamme en de Rede bij den oude Moerdijk.1602
VoorschotenHeerweg en brug te Voorschoten Vaart den eene sloot van den heerweg tot in de Vliet, bij den Leidschendam.1602
BerkoudeUitwatering van die vanBerkoude in de IJssel. Waterschap uit Berckwoude heule gaande tol in de IJssel. Grensen. Scheidkade. Tusschen Berkoude en Ouderkerk op de IJssel. Handvest van 1370.1602
KrimpenerwaardInundatie in 1595. Zie Berkoude.1602
OuderkerkOp de IJssel. Zie Berkoude.1602
NesseDe Nesse. Zie Berkoude.1602
VrijenbanschenOnderhoud van bruggen in den Cleijnen Vrijenbanschen polder bij Delft. Ordonnantie, keur en vonnis van Hoogheemraden van Delfland.1603
EgmondMeeren, wateren, waarden, opcommen en visscherijen binnen het Graafschap en de heerlijkheden van ond. Rietbosschen, rietlanden en aanwassen van de meeren. Afpaling van de meeren en rietbosschen.1603
OutkarspelZie Egmond.1603
WarmenhuizenZie Egmond.1603
GeestmerambachtZie Egmond.1603
KoedijkZie Egmond.1603
AlkmaarZie Egmond.1603
YeRecht van aanwas in de Ye De Nyeuwendam of Yendam. Ordonnantie van Keizer Karel V, betreffende de sluis. Zie onder Waterland en Zeevang.1604
KrommenieBedijking van de Krommenie in 1557 .....1604
RidderkerkVerkoop van 1/3 in de uitergorsingen bij de koramden in Ridderkerk.1604
GalentheBuitendijksche gorselingen, behoorende bij eene hoeve lands in de Galenthe, bedijkt.1604
UitgeestBedijkt meer in den banne van Uitgeest , gen. de dorre Geestmeer.1604
VoorburgBrug in het ambacht van Voorburg , genaamd de Tolbrugge. Tolheffing en beweerde vrijdom van verponding en andere beden.1603
ZegwaardMolen en cadgelden van de landen, tusschen den Breenacker of Zijtwindt (ook Houen Zijtwindt, lantackerdinge tusschen Delffland en Rijnland) en den Viervoet, gelegen in Catwijck in de Veur, Schoutenambacht van Zegwaard . Waterloozing door het Zijltgew. den Berkelacker, met molen Zegwaard en sluisgelden van den polder genaamd Tedingerbrouck, in het schoutenampt van Stompwijck, en van de Roeleveensche landen in het schoutenampt van Zoetermeer.1603
Catwijck in de VeurZie Segwaert.1603
VeurZie Segwaert.1603
ZoetermeerZie Segwaert.1603
StompwijckZie Segwaert.1603
HekendorpArt. 8 van der Ordonnantie of keur op het onderhoud van de dijken, op de rivier de IJssel in Hekendorp .1603
SpijckenisseGorssen en tienden van in Spijckenisse.1603
GeestmerambachtBedijking van de landen van Geestmerambacht. De Oosterendijk Dijk Zegwaard en molengelden van de Hoffweijde van den Nijenburch of Scaepsvenne onder Outdorp.1603
OutdorpZie Geestmerambacht.1603
BruinisseHuur van een gors in Oost Zegwaard Dunelant buiten den dijk van Bruinisse genaamd Ruwoert en Schardemeel. Dijketting van Backersgads tot de Oude haven, en van Loeniswech tot Backerswech.1604
DiemenDe Diemerdam of dijck, de Diemerdammersluijs en de sluijs Costverlooren. Belanghebbenden1604
VossemeerDoorsteken van de dijken van der polder Nijeuwendijck (Nieuwendijk) uit Vossemeer , op last van de Staten van Zeelant.1604
Waterland en ZeevangBedijking van de Crommenije in 1357 tusschen den Adderbosch ende St. Merteijnde van het Delffrack, nu genaampt der Nijeuwendam ofte des IJendam. De Hugendijck.1604
HedikhuizenRijswaard buitendijks mit zijner aanwerp gelijcs tot Hedikhuizen tegens Maermonde in des lande van Heusden. De Helle.1605
GouderakHet smalweer in Gouderak streckende van de lantscheijdinge ter halven IJsele toe. Aanwasch daartoe behoorende, het maken van den dijk aldaar.1605
KnollendamServituijt op het huis en erf de Witte Swaan te Knollendam , ban van Wormer, dat de stadt van Amsterdam ende Alckmaar tot allen tijden 't voorn. huijs mochten afbuicken ende aldaar door leggen een sluijs neffens d andere sluijs van Knollendam, daer en 't zelve huijs belent was.1605
PiershilLanden, tienden, en de gorssingen, gelegen in Piershil .1605 / 1630
Westmaas19 morgen in de grond van Numansgorsse na genaampt het Nieuwe land van Westmaas .1605
CromstrijenGorssen en aanwassen van Cromstrijen .1605
CromstrijenBedijking van gorssen en dijcken van Cromstrijen in 1602. Nijeuwcromstrijen. Numansgors.1605
BonaventuraGorssen, dijcken, en aawassen van Bonaventura , bedijckt en onbedijckt.1605
HazerswoudeOmslag van 10 stuivers per morgen te Hazerswoude , tot reparatie van den Sparendamschen dijck en de den aanlenen, met approbatie van het Hof.1606
vorige
12...70
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in