Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Criminele Sententies - Zoeken: periode van 1500 tot 1600

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Criminele Sententies download index (ZIP, 103.73 KB)
425 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 425 gevonden
AchternaamTussenvoegselsPatroniemVoornaamMisdrijfVonnisDatum sententie
PurthijJanszoonWillemwegens conspiratie tegen den Prince van Orangegecondemneerd geregt te worden met den zwaarde. Zijne ligchaam op een rad gelegd, en zijn hoofd op een staak.05-05-1523
AerentsWillemwegens sodomieonthoofd met confiscatie.00-00-1538
ThomsJoblandlooperijeen oor af en gebannen op zijn lijf.00-00-1538
zelft wegens crimen majestatis (Ketterij)over het privilegie van geen confiscatie voor poorters.00-00-1538
AelbrechtsDircwegens ongehoorzaanheidgesuspendeerd als bode 's Hofs00-00-1538
LapperdeDircsz.Janwegens herdooperijonthoofd met confiscatie.00-00-1538
HeerdeLourijswegens verwondingin ordinair proces ontvangen en gebreukt.00-00-1538
StapelsvanJansz.Anthoniswegens geweld en baldadigheidin ordinair proces ontvangen, gebannen en gebreukt.00-00-1538
KieckMeijnswegens geweld tegen den baljuw van Gooilandbij intendit gebannen.00-00-1538
00-00-1539
BarwoutersoenAdriaan00-00-1539
Cornelisz.Albert00-00-1539
RiebeeckLucaswegens poging tot corruptie van getuigen etc.bij intendit gebannen, met confiscatie.00-00-1539
CuyperPietersz.Janwegens lastering van den Keizerboetedoening veroordeeld.00-00-1539
Jaegere dieLiedinwegens herdooperijin appel ontvangen en gebannen.00-00-1539
Jacobsz.Geerlofwegens herhaalde landlooperij en moordonthoofd met confiscatie.00-00-1539
Jacobsz.Silvesterwegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1539
Willemsz.Adriaanwegens doodslag en geweldenarijonthoofd met confiscatie.00-00-1539
Willems.Fopwegens geweldenarijeneene hand af en gebannen.00-00-1539
PiersAdriaanwegens moord en geweldadighedenbij intendit gebannen.00-00-1539
Cornelisz.Gerritwegens geweld tegen eenen deurwaarder bij eene executiebij intendit gebannen.00-00-1539
Jansz.Cornelisimpetranten van mans. van purge, tegen eene beschuldiging van lutherij en herdooperijbeide geabsolveerd.00-00-1539
VlaardingenvanClaesz.Daemimpetranten van mans. van purge, tegen eene beschuldiging van lutherij en herdooperijbeide geabsolveerd.00-00-1539
WenavanFranchoiswegens het geven van brieven van remissie voor doodslag.gebreukt.00-00-1539
ZierikzeeHet hof deciseert in appel tegen ketters aldaar, veroordeeld hun goed desbetreffende hebben, onaangezien de privilegien der stad.00-00-1539
Hillebrantsz.Mattheuswegens oproerig gedrag tegen den commissaris van het Hof genomen ter beslissing van eenen twist tussen twee pastoors, die elkander de kerk betwisttenveroordeeld tot boetedoening.00-00-1539
Matthijsdr.Aertkenwegens herdooperij en het houden van conventie buiten Gorinchembij intendit gebannen.00-00-1539
Pietersz.Corneliswegens herdooperij en het houden van conventie buiten Gorinchembij intendit gebannen.00-00-1539
Claesdr.Lijsbethwegens het ombrengen van haren m?? in krankzinnigheidveroordeeld tot levenslange gevangenis.00-00-1539
Dircxz.Pieterwegens herdooperijonthoofd met confiscatie.00-00-1539
PierRuijteJane.c. contra den Procureur Generaal over eene erfenis.00-00-1539
JacobsThymanwegens allerlei mesusen in officioinhabil verklaard zijn ambt te bekleden, veroordeeld tot boetedoening en gebannen uit Weesp en Gooiland.00-00-1539
PalidarensHeinricwegens ketterijvolgens speciale acte van de gouvernante gebannen.00-00-1539
DircsClaeswegens landlooperijgegeesselt en gesplitneusd.00-00-1539
JansDircwegens vele geweldenarijenveroordeeld tot boetedoening en gebannen.00-00-1539
?onderdanckEvertsFranswegens het drukken van kettersche liedekensgebannen binnen Leiden met boete.00-00-1540
?alicksThaemsJanwegens herdooperij en gewelddadigheid tegen den schout van Nieropveroordeeld tot boetedoening en gebannen.00-00-1540
ThutvanPietersz.Janwegens herdooperij en gewelddadigheid tegen den schout van Nieropveroordeeld tot boetedoening en gebannen.00-00-1540
Bartholomeusz.Heinricwegens gewelddadig verzet tegen den baljuw van Gooilandgecondemneerd tot boetedoening en gebannen.00-00-1540
Bartholomeusz.Meunswegens gewelddadig verzet tegen den baljuw van Gooilandgecondemneerd tot boetedoening en gebannen.00-00-1540
Kerchovevan denDominicuswegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd00-00-1540
Toenisz.Pieterwegens het vermoorden zijner bijzitonthoofd met confiscatie.00-00-1540
SmitDircsz.Claeswegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd00-00-1540
LeytgravePietersz.Janwegens gewelddadigheden tegen den schout van Winkelbij intendit gebannen uit Geestmerambacht en de vier Noorder Koggen.00-00-1540
ClaeszoonSimonwegens het doen drukken en uitgeven te Leiden van kettersche liedekensin ordinaire proces veroordeeld tot boetedoening en gebannen uit Haarlem.00-00-1540
Huybrechtsz.Janwegens connidentie en omgang met alle ketters en suspecte personenbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1540
LubbertsAdriaenwegens mesusen in officioop de voorpoort te water en brood gezet en gesuspenderd.00-00-1540
WillemsClaesom handtastingontslagen00-00-1540
GraertAertwegens suspect predikenop 's Keizers last gebannen00-00-1540
Adriaensz.Adriaenwegens twee doodslagenonthoofd met confiscatie.00-00-1540
vorige
12...9
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in