gahetNA in het Nationaal Archief

Hof van Holland: Criminele Sententies

Door een storing is het op dit moment niet mogelijk om archiefstukken te reserveren. In de studiezaal van het Nationaal Archief kunnen archiefstukken via de balie worden gereserveerd.

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Criminele Sententies download index (ZIP, 103.72 KB)
1543 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1543 gevonden
AchternaamTussenvoegselsPatroniemVoornaamMisdrijfVonnisDatum sententie
MolAertwegens oproer en verzet tegen den schoutveroordeeld tot boetedoening in de vierschaar te Woerden en gebreukt.00-00-1545
Matthijsdr.Aertkenwegens herdooperij en het houden van conventie buiten Gorinchembij intendit gebannen.00-00-1539
VermeulenAgneswegens dieverijgegeesseld en gebannen.26-07-1756
BartelsdochterAgnetadienstmaagd van de Voorpoorte van den Hove een gevangene hebbende laaten evadeerenop intendith voor altoos gebannen.28-07-1660
HergaliusAguliusin Cas d'appel gecondemneerd met de koorde gestraft te worden.29-04-1720
Cornelisz.Albert00-00-1539
GruiterdeAlbertuszonder permissie den Roomschen Godsdienst verrigt hebbendevoor altoos gebannen.01-10-1711
IJsbrantsz.Albrechtwegens insolentien tegen eenen priester, die sauvegarde hadbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1540
HeertjesAlderswegens strandroverijvoor 10 jaaren gebannen.14-07-1758
Jansz.Alewijnwegens vele diefstallenveroordeeld tot de Galeijen voor zes jaren.00-00-1569
Graafvan derPieterseAlexanderwegens dieverijgecondemneerd binnens kamers gegeesselt te worden, voorts geconfineert in een tuchthuis voor drie jaaren.25-02-1671
KlinkspoorvanAlexandereen officier gescholden hebbende voor een hondsootverklaard niet admissibel tot eenige ambten, en gecondemneert in eene mulite van f. 300.-.-.19-07-1708
MonroijAlexanderwegens rustverstoorende en seditieuse bedrijven en het roepen van orange bovenin ordinair proces conform 't vonnis van schepenen van Rotterdam gecondemneert tot geesseling, 5 jaaren confiscement en bannissement voor altoos.19-12-1796
Metnertsdr.Aleytbij provisie uiter hechtenis ontslagen.00-00-1564
TrompAlidawegens het doen drukken van een secreet rapportgecondemneerd in eene Amende van f. 100.-.22-12-1666
CockAlidawegens het ombrengen van een kindgecondemneerd aan een paal met koorde gestraft te worden.21-09-1708
WildedeAlidawegens dieverijten eeuwigen dage gebannen.10-11-1719
MeerenvanAlidawegens overspelvoor 2 jaaren geconfisceerd en voor 50 jaaren gebannen.30-04-1775
JanszoonAmseynaals een der belhamels bij het oproer aldaar waarin de crimineele executie gestoord werdtot boetedoening veroordeeld en gebreukt.00-00-1558
NeijbornAnastasianazig op verscheide malen naakt uitgekleed, en anderen daar van beschuldigd hebbende, en wegens het doen van een valschen Eedgecondemneerd met de koorde gestraft te worden.25-11-1729
MangeduAndreoverleg gemaakt hebbende om een huisgezin te vermoorden.gecondemneerd met het zwaard gestraft te worden, het ligchaam op een rad en 't hoofd op een staak gezet te worden.20-10-1681
KlinckAndreaswegens sodomieop intendith voor altoos gebannen.13-11-1759
Willemsz.Andrieswegens poging om eene jonge dochter te verkrachten, na haar gekwetst te hebben met vele gewelddadigheden en verzet tegen de justitiebij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1541
Jansz.Andrieswegens landlooperijgegeesseld en gesplitsneusd.00-00-1550
Harmansz.Andrieswegens eenvoudigen diefstalveroordeeld tot boetedoening en gebannen binnen Haarlem.00-00-1570
WelderhuisenAndrieswegens feitelijkhedentegens eene interdictie poenaal van den Hove gecondemneerd in eene amende van f. 1000.20-09-1647
MacdonelAndrieswegens verboden correspondentievoor altoos gebannen.11-02-1667
VijverdeAndrieswegens 't koopen van gestolen loodin submissie ontfangen en gecondemneerd in eene amende van 600 ponden.17-05-1746
Grendvan deAndrieswegens manslagop intendith gebannen.18-11-1755
SwaaneveltvanAnnahet vervoeren en trouwen van haare minderjarige dochter met Mr. Maarten Douw gefaissiseerd hebbende, buiten kennis van haar dochters voogden,contraria het testament van haar overleden manten eewigen zijn gebannen.13-03-1626
Bergvan denAarnoutsAnnamet de gevangene overleg gemaakt hebbende om uit te breekengecondemneerd om gegeesselt te worden voor 6 jaaren geconfineert in een tugthuis om met haar handen werk de kost te winnen en voor altijd gebannen.02-04-1694
AndriesAnnawegens dieverijgecondemneert om gegeesselt te worden en voor altijd gebannen.18-03-1698
DorotheeAnnawegens dieverijevoor altoos gebannen.04-07-1698
RostartAnnawegens begaane falsiteiten en valsche beschuldigingengecondemneerd gegeesseld en gebrandmerkt te worden, voor 10 jaaren geconfisceerd en voorts gebannen.08-11-1737
GrossedeAnnawegens 't leenen van zilver op naam van haare meesteresse en 't zelve in de lombard gebragt te hebbenop intendith voor altoos gebannen op poene van zwaarder straffe.31-01-1741
ScheijkAnnawegens valsche verklaringgecondemneerd ten toon gesteld te worden, voor 25 jaaren gebannen.21-01-1765
WermersAnna Catharinawegens dieverijgegeesseld, gebrandmerkt en voorts gebannen.14-05-1728
CramersAnna Catharinawegens dieverijvoor 2 jaaren geconfisceerd en voort gebannen.19-07-1771
KraussenAnna Elisabethtot het laten uitgaan van gevangenen hebbende meedegewerktvoor altoos gebannen, op convictie.30-05-1800
TrompAnna Mariawegens het doen drukken van een secreet rapportgecondemneerd in eene Amende van f. 100.-.22-12-1666
MoletAnna Mariawegens 't geeven en beëdigen van valsche verklaaringengegeesseld , gebrandmerkt en gebannen.05-12-1735
MoletAnna Mariawegens violeeren van bangegeesselt voor 4 jaaren geconfisceerd en gebannen.04-06-1745
FredriksAnna Mariawegens 't kooopen van gestoolen goedgegeesseld en voorts gebannen.20-05-1746
DuijvesteijnAnna Mariawegens herhaalde overtreding van haar bannissement, en aanhoudend ongebonden gedragvoor twee jaren geconfisceerd, en voor altijd gebannen uit Holland en Utrecht.04-12-1807
SpaanAnna Mariaom dikmaals herhaalde dieverijen, gepaard met het insluipen in huizen en winkelsgecondemneerd tot eene gevangenis van 4 jaren, en tot bannissement van 4 jaren uit het Departement Maasland.28-04-1809
BrunenAnnetjewegens violeeren van bannissement, en het loopen met vagabondengegeesseld en voorts gebannen.13-11-1628
MasieAnthoniewegens deelname aan de valsche munterij te 's Hage (zie boven)gebannen.00-00-1541
Oudemolenvan derAnthoniewegens sodomie, valschheid en heiligschennisonthoofd met confiscatie.00-00-1548
MieropvanAnthonijwegens malversatienverklaard vervallen van zijn ambt en officien, en gecondemneerd in eene boete van f.15.000 behoudens het Land haare Actie van schade en interessen.28-07-1660
BijwegenvanAnthonijwegens sodomiegecondemneerd om met de koorde gestraft, en immediaat daarna deszelfs dood ligchaam op een kar geworpen en in zee gesmeeten te worden.21-07-1730
1234...31
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in