Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Criminele Sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Criminele Sententies download index (ZIP, 103.73 KB)
1543 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1543 gevonden
AchternaamTussenvoegselsPatroniemVoornaamMisdrijfVonnisDatum sententie
MolAertwegens oproer en verzet tegen den schoutveroordeeld tot boetedoening in de vierschaar te Woerden en gebreukt.00-00-1545
Matthijsdr.Aertkenwegens herdooperij en het houden van conventie buiten Gorinchembij intendit gebannen.00-00-1539
VermeulenAgneswegens dieverijgegeesseld en gebannen.26-07-1756
BartelsdochterAgnetadienstmaagd van de Voorpoorte van den Hove een gevangene hebbende laaten evadeerenop intendith voor altoos gebannen.28-07-1660
HergaliusAguliusin Cas d'appel gecondemneerd met de koorde gestraft te worden.29-04-1720
Cornelisz.Albert00-00-1539
GruiterdeAlbertuszonder permissie den Roomschen Godsdienst verrigt hebbendevoor altoos gebannen.01-10-1711
IJsbrantsz.Albrechtwegens insolentien tegen eenen priester, die sauvegarde hadbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1540
HeertjesAlderswegens strandroverijvoor 10 jaaren gebannen.14-07-1758
Jansz.Alewijnwegens vele diefstallenveroordeeld tot de Galeijen voor zes jaren.00-00-1569
Graafvan derPieterseAlexanderwegens dieverijgecondemneerd binnens kamers gegeesselt te worden, voorts geconfineert in een tuchthuis voor drie jaaren.25-02-1671
KlinkspoorvanAlexandereen officier gescholden hebbende voor een hondsootverklaard niet admissibel tot eenige ambten, en gecondemneert in eene mulite van f. 300.-.-.19-07-1708
MonroijAlexanderwegens rustverstoorende en seditieuse bedrijven en het roepen van orange bovenin ordinair proces conform 't vonnis van schepenen van Rotterdam gecondemneert tot geesseling, 5 jaaren confiscement en bannissement voor altoos.19-12-1796
Metnertsdr.Aleytbij provisie uiter hechtenis ontslagen.00-00-1564
TrompAlidawegens het doen drukken van een secreet rapportgecondemneerd in eene Amende van f. 100.-.22-12-1666
CockAlidawegens het ombrengen van een kindgecondemneerd aan een paal met koorde gestraft te worden.21-09-1708
WildedeAlidawegens dieverijten eeuwigen dage gebannen.10-11-1719
MeerenvanAlidawegens overspelvoor 2 jaaren geconfisceerd en voor 50 jaaren gebannen.30-04-1775
JanszoonAmseynaals een der belhamels bij het oproer aldaar waarin de crimineele executie gestoord werdtot boetedoening veroordeeld en gebreukt.00-00-1558
NeijbornAnastasianazig op verscheide malen naakt uitgekleed, en anderen daar van beschuldigd hebbende, en wegens het doen van een valschen Eedgecondemneerd met de koorde gestraft te worden.25-11-1729
MangeduAndreoverleg gemaakt hebbende om een huisgezin te vermoorden.gecondemneerd met het zwaard gestraft te worden, het ligchaam op een rad en 't hoofd op een staak gezet te worden.20-10-1681
KlinckAndreaswegens sodomieop intendith voor altoos gebannen.13-11-1759
Willemsz.Andrieswegens poging om eene jonge dochter te verkrachten, na haar gekwetst te hebben met vele gewelddadigheden en verzet tegen de justitiebij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1541
Jansz.Andrieswegens landlooperijgegeesseld en gesplitsneusd.00-00-1550
Harmansz.Andrieswegens eenvoudigen diefstalveroordeeld tot boetedoening en gebannen binnen Haarlem.00-00-1570
WelderhuisenAndrieswegens feitelijkhedentegens eene interdictie poenaal van den Hove gecondemneerd in eene amende van f. 1000.20-09-1647
MacdonelAndrieswegens verboden correspondentievoor altoos gebannen.11-02-1667
VijverdeAndrieswegens 't koopen van gestolen loodin submissie ontfangen en gecondemneerd in eene amende van 600 ponden.17-05-1746
Grendvan deAndrieswegens manslagop intendith gebannen.18-11-1755
SwaaneveltvanAnnahet vervoeren en trouwen van haare minderjarige dochter met Mr. Maarten Douw gefaissiseerd hebbende, buiten kennis van haar dochters voogden,contraria het testament van haar overleden manten eewigen zijn gebannen.13-03-1626
Bergvan denAarnoutsAnnamet de gevangene overleg gemaakt hebbende om uit te breekengecondemneerd om gegeesselt te worden voor 6 jaaren geconfineert in een tugthuis om met haar handen werk de kost te winnen en voor altijd gebannen.02-04-1694
AndriesAnnawegens dieverijgecondemneert om gegeesselt te worden en voor altijd gebannen.18-03-1698
DorotheeAnnawegens dieverijevoor altoos gebannen.04-07-1698
RostartAnnawegens begaane falsiteiten en valsche beschuldigingengecondemneerd gegeesseld en gebrandmerkt te worden, voor 10 jaaren geconfisceerd en voorts gebannen.08-11-1737
GrossedeAnnawegens 't leenen van zilver op naam van haare meesteresse en 't zelve in de lombard gebragt te hebbenop intendith voor altoos gebannen op poene van zwaarder straffe.31-01-1741
ScheijkAnnawegens valsche verklaringgecondemneerd ten toon gesteld te worden, voor 25 jaaren gebannen.21-01-1765
WermersAnna Catharinawegens dieverijgegeesseld, gebrandmerkt en voorts gebannen.14-05-1728
CramersAnna Catharinawegens dieverijvoor 2 jaaren geconfisceerd en voort gebannen.19-07-1771
KraussenAnna Elisabethtot het laten uitgaan van gevangenen hebbende meedegewerktvoor altoos gebannen, op convictie.30-05-1800
TrompAnna Mariawegens het doen drukken van een secreet rapportgecondemneerd in eene Amende van f. 100.-.22-12-1666
MoletAnna Mariawegens 't geeven en beëdigen van valsche verklaaringengegeesseld , gebrandmerkt en gebannen.05-12-1735
MoletAnna Mariawegens violeeren van bangegeesselt voor 4 jaaren geconfisceerd en gebannen.04-06-1745
FredriksAnna Mariawegens 't kooopen van gestoolen goedgegeesseld en voorts gebannen.20-05-1746
DuijvesteijnAnna Mariawegens herhaalde overtreding van haar bannissement, en aanhoudend ongebonden gedragvoor twee jaren geconfisceerd, en voor altijd gebannen uit Holland en Utrecht.04-12-1807
SpaanAnna Mariaom dikmaals herhaalde dieverijen, gepaard met het insluipen in huizen en winkelsgecondemneerd tot eene gevangenis van 4 jaren, en tot bannissement van 4 jaren uit het Departement Maasland.28-04-1809
BrunenAnnetjewegens violeeren van bannissement, en het loopen met vagabondengegeesseld en voorts gebannen.13-11-1628
MasieAnthoniewegens deelname aan de valsche munterij te 's Hage (zie boven)gebannen.00-00-1541
Oudemolenvan derAnthoniewegens sodomie, valschheid en heiligschennisonthoofd met confiscatie.00-00-1548
MieropvanAnthonijwegens malversatienverklaard vervallen van zijn ambt en officien, en gecondemneerd in eene boete van f.15.000 behoudens het Land haare Actie van schade en interessen.28-07-1660
BijwegenvanAnthonijwegens sodomiegecondemneerd om met de koorde gestraft, en immediaat daarna deszelfs dood ligchaam op een kar geworpen en in zee gesmeeten te worden.21-07-1730
1234...31
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in