Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Criminele Sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Criminele Sententies download index (ZIP, 103.73 KB)
1543 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1543 gevonden
AchternaamTussenvoegselsPatroniemVoornaamMisdrijfVonnisDatum sententie
CaesarFrancoiswegens ongepermitteerde negotiatie te Francfurt aan den Mainvoor eeuwig gebannen.04-08-1772
SimonNicolaaswegens ongepermitteerde negotiatie te Francfurt aan den Mainvoor eeuwig gebannen.04-08-1772
BaskeJacobsePieterwegens strandrooverijvoor eeuwig gebannen.26-03-1779
SchmidtJohan Wilhelmwegens strandroofvoor eeuwig gebannen.06-06-1783
HarsveldvanFransJohan Coenraadwegens het schrijven en uitgeeven van een Godslasterlijk boekvoor eeuwig gebannen, en 't voornoemde boek door beulshanden verbrand.24-01-1746
FlockJan Hendrikwegens dieverijvoor eeuwig gebannen op poene van zwaarder straf.30-01-1742
Pietersz.Harmanwegens landlooperijvoor eene maand te water en brood op den diefsteen gelegd en gebannen.00-00-1571
ArnoldCorneliswegens het voeren van honende en oproerige gesprekken omtrent het Gouvernement en hooge amptenaaren, en het opgeeven, als of eene verandering in de Publicque Zaaken op handen wasvoor een jaar uit het voornoemde Holland gebannen.26-04-1799
StolkerPieterwegens het helpen overleveren van twee persoonen aan Pruissische militairen bij intendith op den 24 July 1789 ten eeuwigen dage uijt Holland, Zeeland, Vriesland en Utrecht gebannen zijnde, en dat bannissement overtreeden hebbendevoor een jaar geconfisceert, en voorts voor altijd gebannen.27-07-1798
GubertJohanneswegens overtreding van bannissementvoor een jaar geconfisceerd, en voor 9 jaren uit Holland gebannen.29-10-1810
RoodedeBarendzijn bannissement uit Holland ten 2e maal overtreden hebbendevoor een jaar geconfisceerd, en verplicht blijvende om daarna aan zijn bannissement te voldoen.08-03-1805
BarendseNaatje Davidswegens overtreding van bannissementvoor een jaar geconfisceerd en gehouden blijvende daarna aan haar bannissement te voldoen.27-03-1801
EsvanThomaswegens 't rooven van houtvoor een jaar gebannen uit den Haag en Haagambacht.21-12-1740
BinkJacobsGuilliamwegens dieverijenvoor een jaar gebannen op de Galeij, en voorts voor altoos uit den Lande.10-03-1631
AarsenvanFrancoiswegens vegten in duelvoor een jaar den Haag.21-09-1669
ArendsbergenvanCorneliswegens excessen en onbehoorlijkheden gepleegd in een nachtschuit.voor drie maanden van zijn ambt gesuspendeert.11-06-1666
BeaumontvanCornelisiemand gekwetst hebbendevoor drie jaaren gebannen.09-11-1663
SchoutenJacobde regten en privilegien dier stad misbruiktvoor den tijd van 5 jaaren niet admissibel verklaard tot eenige magistraats of burgerlijke bediening te Weesp; en gecondemneerd in eene amende van f. 1000.30-05-1664
HauwartSusereen manslag van aan een militair persoon begaan hebbendevoor altoos op intendith gebannen op poene van met den zwaarde gestraft te worden.24-06-1653
JorisMariawegens valsche beschuldigingvoor altoos gebannen.31-05-1629
MenutCatharinawegens valsche beschuldigingvoor altoos gebannen.31-05-1629
PieterssenJasperwegens het kwetsen van iemandvoor altoos gebannen.23-02-1649
VisscherAalbert Floriswegens geweld aan 't huis van den schout van Scheveningen gepleegdvoor altoos gebannen.13-03-1652
Rutten BlomvlietJacobbeschuldigd van manslag, doch in Cas van purge ontkendvoor altoos gebannen.26-05-1662
MacdonelAndrieswegens verboden correspondentievoor altoos gebannen.11-02-1667
BakkerLeendertsz.Pieterover 't schrijven van een brief vol dreigementenvoor altoos gebannen.31-07-1671
ZeemanJacobwegens falsiteitenvoor altoos gebannen.17-12-1681
DorotheeAnnawegens dieverijevoor altoos gebannen.04-07-1698
OostbreevanJanwegens tumultvoor altoos gebannen.16-01-1704
Lindenvan derJanwegens tumultvoor altoos gebannen.16-01-1704
GruiterdeAlbertuszonder permissie den Roomschen Godsdienst verrigt hebbendevoor altoos gebannen.01-10-1711
MarrigWillemwegens gezondsligchaam bedelenvoor altoos gebannen.02-02-1717
RasJacobwegens gezondsligchaam bedelenvoor altoos gebannen.02-02-1717
AlidaKoningwegens gezondsligchaam bedelenvoor altoos gebannen.02-02-1717
ArendzeJacobuswegens violeeren van bannissement en meenigvuldige dieverijen, vermits derzelfs indispositie en acoidentvoor altoos gebannen.14-07-1718
ThomasJantegen de interdictie van 't Hof weder in 's Haage gekoomen zijndevoor altoos gebannen.02-03-1722
LindenFrederiksecreete resolutien hebbende geweeten te bekoomen en die aan anderen gecommuniceerdvoor altoos gebannen.25-03-1729
SlagmullerDanielMissiven van buitenlandsche Ministers aan H.H.Mog. bekoomen en gecopieerd hebbendevoor altoos gebannen.25-03-1729
WoltersCorneliawegens 't geeven en beëdigen van eenige valsche verklaringenvoor altoos gebannen.27-02-1737
EmmersIJdaden Haag wegens hoererije ontzegd, daar weder ingekoomen zijndevoor altoos gebannen.18-01-1746
StarrenbergPieterwegens overspelvoor altoos gebannen.12-07-1761
KraussenAnna Elisabethtot het laten uitgaan van gevangenen hebbende meedegewerktvoor altoos gebannen, op convictie.30-05-1800
SmitsChristiaanwegens dieverij en verkoop van gestolen goedvoor altoos gebannen uit Holland en Utrecht.02-05-1806
HoekenvanPieterBrieven van remissie wegens een manslag op abusive middelen geobtineerdvoor altoos gebannen op verbeurte van zijn lijf.31-07-1648
SluimersCorneliszich trouwloos gecomporteerd hebbendevoor altoos gebannen op poene van de dood.21-07-1683
RosenburgWillemwegens het vervoeren van een jong meijsje, en clandestin huwelijk met dezelve aangegaanvoor altoos gebannen op poene van de dood en hetzelve huwelijk van onwaarde verklaard.04-04-1653
BoshuijsenvanJansz.Adriaanwegens malversatien omtrent ordonnantien van scheepsvrachtenvoor altijd gebannen.28-07-1660
BloegLaurenswegens malversatien omtrent ordonnantien van scheepsvrachtenvoor altijd gebannen.28-07-1660
MagtdeGerard Lodewijkwegens violeeren van bannissementvoor altijd gebannen.20-12-1669
Vugtvan derPietersePieterzijn bannissement gevioleertvoor altijd gebannen.17-12-1676
123...31
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in