Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Criminele Sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Criminele Sententies download index (ZIP, 103.73 KB)
1543 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1543 gevonden
AchternaamTussenvoegselsPatroniemVoornaamMisdrijfVonnisDatum sententie
Pietersz.Janwegens verzuim en mesusen in officiobij intendit afgezet, inhabil verklaard tot eenig ambt, gebannen gedurende vier jaren uit Holland en gebreukt.00-00-1548
DeeckenClaesz.Jacobimpetrant in cas van purge en van twee requesten civiel, contra den Procureur Generaal. De sententie van schepen van Naarden gehandhaafd, en de impetrant alzoo wegens geweld en mesusenbij intendit gebannen en gebreukt.00-00-1560
Kerstensz.Roloffwegens gewelddadige schakingbij intendit gebannen met confiscatie gedeeltelijk ten behoeve van den heer van Nieuwkoop en van dien van Vashol, gedeeltelijk ten behoeve van de K. Majesteit.00-00-1545
Jansz.Corneliswegens gewelddadige schakingbij intendit gebannen met confiscatie gedeeltelijk ten behoeve van den heer van Nieuwkoop en van dien van Vashol, gedeeltelijk ten behoeve van de K. Majesteit.00-00-1545
Jansz.Corneliswegens gewelddadige schakingbij intendit gebannen met confiscatie gedeeltelijk ten behoeve van den heer van Nieuwkoop en van dien van Vashol, gedeeltelijk ten behoeve van de K. Majesteit.00-00-1545
Huybrechtsz.Janwegens connidentie en omgang met alle ketters en suspecte personenbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1540
IJsbrantsz.Albrechtwegens insolentien tegen eenen priester, die sauvegarde hadbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1540
Willemsz.Andrieswegens poging om eene jonge dochter te verkrachten, na haar gekwetst te hebben met vele gewelddadigheden en verzet tegen de justitiebij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1541
Doensz.Barentwegens moordbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1541
Sijvertsz.Willemwegens knevelarij en mesusen in officiobij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1542
Claesz.Dircwegens het frauderen der grafelijkheide tollen met valsche papierenbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1542
DisselJanwegens het frauderen der grafelijkheide tollen met valsche papierenbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1542
GijsbrechtsJanwegens het medegaan op de gewapende schepen der herdoopers en volharding in de Ketterijbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1542
ValckenaerDirckwegens manslagbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1543
Pietersz.Janwegens vechterij en manslagbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1543
Bouwensz.Jacobwegens herdooperij en kerkroofbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1544
SymonsBaertewegens herdooperij en kerkroofbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1544
GroesJacob Janwegens manslagbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1544
HamJansz.Willemwegens manslag op den schout aldaarbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1544
DuvoordevanJanwegens manslagbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1545
RolledeJasparwegens opligterij, valschheid en omkooping tot valsch getuigenisbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1549
Jansz.Gregoriswegens gewelddadige schennis van een meisje van elf jarenbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1549
Cornelisz.Jacobwegens plundering van het S. Catherinen consent te Breda, toen dit in 1548 verbrandde.bij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1549
LijndrayerdeMeeuswegens plundering van het S. Catherinen consent te Breda, toen dit in 1548 verbrandde.bij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1549
DisselJanwegens het frauderen der grafelijkheidstollen en valschheidbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1551
Bouwensz.Lenaertwegens herdooperij en het optreden als leeraar bij die sectebij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1558
MijeropvanPieterwegens poging om de jonkvrouwe van Cralingen, non te Koningsveld over te halen om haar klooster te ontvlugten en met hem naar Oostland te trekkenbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1558
AmsterdamvanClaeswegens deelname aan het oproer te Rotterdam in Maart 1558, waarbij de executie van eenige herdoopers met geweld verstoord en het stadhuis bestormd wasbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1558
Dircxs.Claeswegens deelname aan het oproer te Rotterdam in Maart 1558, waarbij de executie van eenige herdoopers met geweld verstoord en het stadhuis bestormd wasbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1559
MandeCorneliswegens ontrouw en mesusen in officiobij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1559
CoomandiBalthasarwegens herdooperij en colportage van verboden boekenbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1560
LeytgravePietersz.Janwegens gewelddadigheden tegen den schout van Winkelbij intendit gebannen uit Geestmerambacht en de vier Noorder Koggen.00-00-1540
Hermansz.Gerritwegens moordbij intendit gebannen, en 60 lb. uit zijn goed verbeurd, volgens de privilegien van Enkhuizen, waarvoor burgemeesteren zich in het proces voegen.00-00-1542
RiebeeckLucaswegens poging tot corruptie van getuigen etc.bij intendit gebannen, met confiscatie.00-00-1539
KieckMeijnswegens geweld tegen den baljuw van Gooilandbij intendit gebannen.00-00-1538
PiersAdriaanwegens moord en geweldadighedenbij intendit gebannen.00-00-1539
Cornelisz.Gerritwegens geweld tegen eenen deurwaarder bij eene executiebij intendit gebannen.00-00-1539
Matthijsdr.Aertkenwegens herdooperij en het houden van conventie buiten Gorinchembij intendit gebannen.00-00-1539
Pietersz.Corneliswegens herdooperij en het houden van conventie buiten Gorinchembij intendit gebannen.00-00-1539
Baretsz.Adriaan Pieterwegens herdooperijbij intendit gebannen.00-00-1541
OeschevanJanwegens overspel en feitelijke beleediging van den dekenbij intendit gebreukt.00-00-1547
ChanavanJanwegens verzuim en mesusen in officiobij intendit inhabil verklaard tot eenig ambt met ban en confiscatie.00-00-1546
GerritsonReyerwegens poging om zich met geweld het personaatschap van Gooiland en de kerk van Naarden toeteëigenen dat den Keizer als collator toekwambij intendit tot eene geldboete verwezen.00-00-1543
PaapeGerritwegens misdaad van gekwetste Majesteitbij intendith ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.03-04-1789
FijnjeWijbowegens misdaad van gekwetste Majesteitbij intendith ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.03-04-1789
BlokBernarduswegens het pleegen van excessen in officio en goederen? in de troublesbij intendith ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.31-07-1789
KreetHendrik Arnoldwegens landberoering en 't crimen van gekwetste Majesteit in den hoogsten geraad, seditie en publicq geweldbij intendith ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.31-07-1789
Lindenvan derAnthonijwegens misdaad van gekwetste Majesteit, geweld en excessenbij intendith ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.31-07-1789
WijgelAnthonijwegens misdaad van gekwetste Majesteit, geweld en excessenbij intendith ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.31-07-1789
KahlWillemwegens misdaad van gekwetste Majesteit, geweld en excessenbij intendith ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.31-07-1789
123...31
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in