Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Criminele Sententies, Naam: Hubertus Coerman

Meer resultaten

Naam Hubertus Coerman

Datum sententie 8 Mey 1801

Misdrijf door den Procureur Generaal beschuldigd zijnde van verregaande injurien en excessen, aan zijnen huiswaard aangedaan, wien hij in rusie bij de borst hadt aangevat, en tegen wien hij het mes hadt getrokken; - en deswegens in persoon gedagvaard zijnde, heeft

Bijzonderheden Mr.

Vonnis - het Hof, daarop ingenomen hebbende de consideratien en het advis van den Procureur Generaal, heeft deeze declinatoir geadvijseerd, doch is niettemin door den Hove veranderd in Simpele Citatie: - daardoor is de zaak daadelijk eene ordinair proces gewo

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 5670

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in