Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Criminele Sententies, Naam: Cornelis Bartholomeusz.

Meer resultaten

Naam Cornelis Bartholomeusz.

Datum sententie 1557

Misdrijf wegens het houden van eene herberg voor landloopers, in den Aardenhout bij Haarlem

Vonnis wordt hun het houden van herberg verboden met veroordeeling in de kosten.

Opmerking en Marie Aerts alias Luijten

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 5654, folionummer: 283

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in