gahetNA in het Nationaal Archief
Criminele Sententie

Hof van Holland: Criminele Sententies

Door een storing is het op dit moment niet mogelijk om archiefstukken te reserveren. In de studiezaal van het Nationaal Archief kunnen archiefstukken via de balie worden gereserveerd.

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Criminele Sententies download index (ZIP, 103.72 KB)
1543 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1543 gevonden
AchternaamTussenvoegselsPatroniemVoornaamMisdrijfVonnisDatum sententie
AerentsWillemwegens sodomieonthoofd met confiscatie.00-00-1538
ThomsJoblandlooperijeen oor af en gebannen op zijn lijf.00-00-1538
zelft wegens crimen majestatis (Ketterij)over het privilegie van geen confiscatie voor poorters.00-00-1538
AelbrechtsDircwegens ongehoorzaanheidgesuspendeerd als bode 's Hofs00-00-1538
00-00-1539
BarwoutersoenAdriaan00-00-1539
Cornelisz.Albert00-00-1539
Jaegere dieLiedinwegens herdooperijin appel ontvangen en gebannen.00-00-1539
Jacobsz.Geerlofwegens herhaalde landlooperij en moordonthoofd met confiscatie.00-00-1539
Jacobsz.Silvesterwegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1539
Willemsz.Adriaanwegens doodslag en geweldenarijonthoofd met confiscatie.00-00-1539
Willems.Fopwegens geweldenarijeneene hand af en gebannen.00-00-1539
PiersAdriaanwegens moord en geweldadighedenbij intendit gebannen.00-00-1539
Cornelisz.Gerritwegens geweld tegen eenen deurwaarder bij eene executiebij intendit gebannen.00-00-1539
Jansz.Cornelisimpetranten van mans. van purge, tegen eene beschuldiging van lutherij en herdooperijbeide geabsolveerd.00-00-1539
Hillebrantsz.Mattheuswegens oproerig gedrag tegen den commissaris van het Hof genomen ter beslissing van eenen twist tussen twee pastoors, die elkander de kerk betwisttenveroordeeld tot boetedoening.00-00-1539
Matthijsdr.Aertkenwegens herdooperij en het houden van conventie buiten Gorinchembij intendit gebannen.00-00-1539
Pietersz.Corneliswegens herdooperij en het houden van conventie buiten Gorinchembij intendit gebannen.00-00-1539
Claesdr.Lijsbethwegens het ombrengen van haren m?? in krankzinnigheidveroordeeld tot levenslange gevangenis.00-00-1539
Dircxz.Pieterwegens herdooperijonthoofd met confiscatie.00-00-1539
JacobsThymanwegens allerlei mesusen in officioinhabil verklaard zijn ambt te bekleden, veroordeeld tot boetedoening en gebannen uit Weesp en Gooiland.00-00-1539
PalidarensHeinricwegens ketterijvolgens speciale acte van de gouvernante gebannen.00-00-1539
DircsClaeswegens landlooperijgegeesselt en gesplitneusd.00-00-1539
JansDircwegens vele geweldenarijenveroordeeld tot boetedoening en gebannen.00-00-1539
Bartholomeusz.Heinricwegens gewelddadig verzet tegen den baljuw van Gooilandgecondemneerd tot boetedoening en gebannen.00-00-1540
Bartholomeusz.Meunswegens gewelddadig verzet tegen den baljuw van Gooilandgecondemneerd tot boetedoening en gebannen.00-00-1540
Toenisz.Pieterwegens het vermoorden zijner bijzitonthoofd met confiscatie.00-00-1540
ClaeszoonSimonwegens het doen drukken en uitgeven te Leiden van kettersche liedekensin ordinaire proces veroordeeld tot boetedoening en gebannen uit Haarlem.00-00-1540
Huybrechtsz.Janwegens connidentie en omgang met alle ketters en suspecte personenbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1540
LubbertsAdriaenwegens mesusen in officioop de voorpoort te water en brood gezet en gesuspenderd.00-00-1540
WillemsClaesom handtastingontslagen00-00-1540
Adriaensz.Adriaenwegens twee doodslagenonthoofd met confiscatie.00-00-1540
Lamperz.Janwegens ketterij en geweld in een klooster te Naarden gepleegdonthoofd met confiscatie.00-00-1540
Hendricxs.Janwegens het beletten dat schepen crimineele informatie namenin ordinaire proces de eerste veroordeeld tot eene geldboete de tweede geabsolveerd.00-00-1540
Jacobsz.Egbertwegens het beletten dat schepen crimineele informatie namenin ordinaire proces de eerste veroordeeld tot eene geldboete de tweede geabsolveerd.00-00-1540
Adriaensz.Corneliswegens manslagonthoofd met confiscatie.00-00-1540
ClaeszoonPhilipswegens mesusen in officioafgezet, inhabil verklaard tot eenig ambt en in eene boete verwezen.00-00-1540
JacobsLambrechtwegens herdooperij en deelname aan Kloosterplunderingonthoofd en het ligchaam op een rad, met confiscatie.00-00-1540
Willemsz.Corneliswegens allerlei knevelarijen, geweldadigheden en mesusenafgezet, inhabil verklaard tot eenig officie, veroordeeld tot boetedoening, gebannen en gebreukt.00-00-1540
Claesz.Maertenwegens allerlei geweldenarijen en roofonthoofd met confiscatie.00-00-1540
Dircxs.Jacobwegens insolentien tegen schout en schepenen aldaargegeesseld en gebannen.00-00-1540
Thaemsz.Reinwegens insolentien in submissie ontvangenveroordeeld tot boetedoening en gebreukt.00-00-1540
Eenwontsz.Damaswegens insolentiengebreukt en provisioneel in hechtenis gehouden.00-00-1540
IJsbrantsz.Albrechtwegens insolentien tegen eenen priester, die sauvegarde hadbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1540
Nannincxs.Ellewegens herdooperijonthoofd met confiscatie.00-00-1540
Foppensz.Pieterwegens herdooperijonthoofd met confiscatie.00-00-1541
Matthysz.Dircwegens allerlei knevelerijen en mesusen in officioafgezet en inhabil verklaard tot eenig ambt.00-00-1541
Pietersz.Arentwegens houtdieverij in het boschgebreukt met confiscatie van zijn wagen en paarden.00-00-1541
AlijsMathurijnwegens valsche munt, gemaakt op aanzetten van Catherine le Casseuronthoofd met confiscatie.00-00-1541
Pietersdr.HugetteWegens kennis van het misdrijf (het maken van een complot tot het slaan van valsche munt)gebannen uit alle 's Keizers landen, op haar lijf.00-00-1541
vorige
12...31
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in