Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten
Criminele Sententie

Hof van Holland: Criminele Sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Criminele Sententies download index (ZIP, 103.73 KB)
1543 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1543 gevonden
AchternaamTussenvoegselsPatroniemVoornaamMisdrijfVonnisDatum sententie
AerentsWillemwegens sodomieonthoofd met confiscatie.00-00-1538
ThomsJoblandlooperijeen oor af en gebannen op zijn lijf.00-00-1538
zelft wegens crimen majestatis (Ketterij)over het privilegie van geen confiscatie voor poorters.00-00-1538
AelbrechtsDircwegens ongehoorzaanheidgesuspendeerd als bode 's Hofs00-00-1538
00-00-1539
BarwoutersoenAdriaan00-00-1539
Cornelisz.Albert00-00-1539
Jaegere dieLiedinwegens herdooperijin appel ontvangen en gebannen.00-00-1539
Jacobsz.Geerlofwegens herhaalde landlooperij en moordonthoofd met confiscatie.00-00-1539
Jacobsz.Silvesterwegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1539
Willemsz.Adriaanwegens doodslag en geweldenarijonthoofd met confiscatie.00-00-1539
Willems.Fopwegens geweldenarijeneene hand af en gebannen.00-00-1539
PiersAdriaanwegens moord en geweldadighedenbij intendit gebannen.00-00-1539
Cornelisz.Gerritwegens geweld tegen eenen deurwaarder bij eene executiebij intendit gebannen.00-00-1539
Jansz.Cornelisimpetranten van mans. van purge, tegen eene beschuldiging van lutherij en herdooperijbeide geabsolveerd.00-00-1539
Hillebrantsz.Mattheuswegens oproerig gedrag tegen den commissaris van het Hof genomen ter beslissing van eenen twist tussen twee pastoors, die elkander de kerk betwisttenveroordeeld tot boetedoening.00-00-1539
Matthijsdr.Aertkenwegens herdooperij en het houden van conventie buiten Gorinchembij intendit gebannen.00-00-1539
Pietersz.Corneliswegens herdooperij en het houden van conventie buiten Gorinchembij intendit gebannen.00-00-1539
Claesdr.Lijsbethwegens het ombrengen van haren m?? in krankzinnigheidveroordeeld tot levenslange gevangenis.00-00-1539
Dircxz.Pieterwegens herdooperijonthoofd met confiscatie.00-00-1539
JacobsThymanwegens allerlei mesusen in officioinhabil verklaard zijn ambt te bekleden, veroordeeld tot boetedoening en gebannen uit Weesp en Gooiland.00-00-1539
PalidarensHeinricwegens ketterijvolgens speciale acte van de gouvernante gebannen.00-00-1539
DircsClaeswegens landlooperijgegeesselt en gesplitneusd.00-00-1539
JansDircwegens vele geweldenarijenveroordeeld tot boetedoening en gebannen.00-00-1539
Bartholomeusz.Heinricwegens gewelddadig verzet tegen den baljuw van Gooilandgecondemneerd tot boetedoening en gebannen.00-00-1540
Bartholomeusz.Meunswegens gewelddadig verzet tegen den baljuw van Gooilandgecondemneerd tot boetedoening en gebannen.00-00-1540
Toenisz.Pieterwegens het vermoorden zijner bijzitonthoofd met confiscatie.00-00-1540
ClaeszoonSimonwegens het doen drukken en uitgeven te Leiden van kettersche liedekensin ordinaire proces veroordeeld tot boetedoening en gebannen uit Haarlem.00-00-1540
Huybrechtsz.Janwegens connidentie en omgang met alle ketters en suspecte personenbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1540
LubbertsAdriaenwegens mesusen in officioop de voorpoort te water en brood gezet en gesuspenderd.00-00-1540
WillemsClaesom handtastingontslagen00-00-1540
Adriaensz.Adriaenwegens twee doodslagenonthoofd met confiscatie.00-00-1540
Lamperz.Janwegens ketterij en geweld in een klooster te Naarden gepleegdonthoofd met confiscatie.00-00-1540
Hendricxs.Janwegens het beletten dat schepen crimineele informatie namenin ordinaire proces de eerste veroordeeld tot eene geldboete de tweede geabsolveerd.00-00-1540
Jacobsz.Egbertwegens het beletten dat schepen crimineele informatie namenin ordinaire proces de eerste veroordeeld tot eene geldboete de tweede geabsolveerd.00-00-1540
Adriaensz.Corneliswegens manslagonthoofd met confiscatie.00-00-1540
ClaeszoonPhilipswegens mesusen in officioafgezet, inhabil verklaard tot eenig ambt en in eene boete verwezen.00-00-1540
JacobsLambrechtwegens herdooperij en deelname aan Kloosterplunderingonthoofd en het ligchaam op een rad, met confiscatie.00-00-1540
Willemsz.Corneliswegens allerlei knevelarijen, geweldadigheden en mesusenafgezet, inhabil verklaard tot eenig officie, veroordeeld tot boetedoening, gebannen en gebreukt.00-00-1540
Claesz.Maertenwegens allerlei geweldenarijen en roofonthoofd met confiscatie.00-00-1540
Dircxs.Jacobwegens insolentien tegen schout en schepenen aldaargegeesseld en gebannen.00-00-1540
Thaemsz.Reinwegens insolentien in submissie ontvangenveroordeeld tot boetedoening en gebreukt.00-00-1540
Eenwontsz.Damaswegens insolentiengebreukt en provisioneel in hechtenis gehouden.00-00-1540
IJsbrantsz.Albrechtwegens insolentien tegen eenen priester, die sauvegarde hadbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1540
Nannincxs.Ellewegens herdooperijonthoofd met confiscatie.00-00-1540
Foppensz.Pieterwegens herdooperijonthoofd met confiscatie.00-00-1541
Matthysz.Dircwegens allerlei knevelerijen en mesusen in officioafgezet en inhabil verklaard tot eenig ambt.00-00-1541
Pietersz.Arentwegens houtdieverij in het boschgebreukt met confiscatie van zijn wagen en paarden.00-00-1541
AlijsMathurijnwegens valsche munt, gemaakt op aanzetten van Catherine le Casseuronthoofd met confiscatie.00-00-1541
Pietersdr.HugetteWegens kennis van het misdrijf (het maken van een complot tot het slaan van valsche munt)gebannen uit alle 's Keizers landen, op haar lijf.00-00-1541
vorige
12...31
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in