Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Memorialen

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Memorialen download index (ZIP, 372.99 KB)
10464 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10464 gevonden
RechtspersoonRechtspersoon toevoegingOnderwerp
CruijningenZweer, Joost en Raas vansubmissie aan arbiters van de geschillen tussen hen en de gebroeders van Reijmerswaele, S.C. 1451
BuenZweer van opdag aan Philip Huijgen uit den Weer tegen hem, 1450
OpbeurenZweder vancommissie van Philips Hugensz. Uijtterweer tot glazemaker van het Hof, waarover hij in geschil was met Zweder van Opbeuren, S.C. 1450
TijmanZwarteprocuratie van hem tegen de rentmeester van Noordholland, 1449
ZoijerZoijersz. schout van Valkencoggeprocuratie van hem en van de schepenen van Valkencogge tegen Geervaert Meijnaertsz., 1455
ZoijerZoijerszbelofte van hem om terecht te staan inz. het schoutambt van Nijeland, S.C. 1450
StansZijmonsz., de vrienden vanbevel aan hem en aan degenen, die waren beschuldigd van doodslag op Stans Zijmonsz., om elkaar niet te misdoen, 1447
StansZijmonsz., de vrienden vanuitstel van de uitspraak over de dood van hem, 1449
StansZijmonsz., de vrienden vancontinuatie van het uitstel in deze, S.C. 1449
LuijtsZijmonsz. van Wieringenbelofte van hem (gearresteerd) om weer te compareren, 1459
RijnkenZijmonsz. van Nijmegenbelofte van hem om weer te compareren, 1449
RijnkenZijmonsz. van Nijmegenbelofte van hem om weer in gevangenschap te komen, S.C. 1449
WillemZijmonsz. van Koedijkontslag van hem uit het arrest door Willem van Brakel, baljuw van de Nijeborch op hem gedaan, wegens het stukslaan van zwaneeieren, 1449
JacobZijmonsz. van Edambelofte van hem om de renten te betalen van jkvr. van Rijswijk, 1453
JacobZijmonsz. van Broekprocuratie van Claas Tedingh tegen hem en de proc.-generaal S.C. 1457
JacobZijmonsz. van Broekbeschikking, dat Claas Toding ontvankelijk wordt verklaard als opposant tegen de executie van een sententie tegen hem door genoemde Jacob Sijmonsz. verkregen zonder dat hij zou zijn gedagvaard, S.C. 1457
JacobZijmonsz. van Broekdag aan Claas Tedingh tegen hem, 1458
ClaasZijmonsz. priesterborgtocht voor de restitutie van de vruchten van een capellerie van Edam door hem, 1449
ClaasZijmonsz. priestervoldoening door die van Edam van een geconsigneerd bedrag aan hem betr. een capellerie in de kerk te Monnikendam, waarover hij met Klaas kobbe in geschil was, 1449
ClaasZijmonsz. e.a. van Diemenbelofte van hen om niet uit Den Haag te gaan, betr. bede, 1448
JanZijmonszprocuratie van Evert Dircxz, Edelman Willemsz. en Jan Zijmon als gemachtigden tegen de proc. generaal, S.C. 1450
JanZijmonszborgtocht van hem voor de kosten van de gevangene Willem Jansz., S.C. 1454
JanZijmonszdag aan hem tegen Martijn van der Laen, 1455
JanZijmonszprocuratie van hem tegen Martin van der Laen, 1455
ReijnerZijmonszbelofte van hem om in Den Haag te komen tegen Aalbrecht Pastoor van Nijmegen, S.C. 1447
WillemZijmonszdefault en dag verleend aan Jacb Sijmonsz. tegen hem, betr. verschuldigdebede, 1452
ZaendenZijmon van c.s.comparuit met condemnatie van kosten verleend aan hen tegen de van Hoogtwoude, 1449
ZaendenZijmon van c.s.procuratie van hen tegen die van Hoogtwoude, 1449
ZaendenZijmon van c.s.procuratie van Evert Dircxz. en van hem tegen de buren van Hoogtwoude, 1449
ZaendenZijmon van c.s.taxatie van de kosten van hen tegen die van Hoogtwoude, 1449
AdrichemZijmon vancommissie van de Graaf op Aalbrecht van Raaphorst van het baljuwschap etc. van Nieuwburch (Nijeborch), in de plaats van genoemde van Adrichem, 1450
AdrichemZijmon vanbeschikking dat hij tegen Lodewij van Treslonge zal produceren, 145.
AdrichemZijmon vandag aan Lodewijk van Treslonge, 1455
AdrichemZijmon vanorder dat Lodewijk van Treslonge tegen hem zal antwoorden, 1455
AdrichemZijmon vanprocuratie van hem tegen Willem van Adrichem, S.C. 1459
CatharijnZijmon Fredericxz.-dochterprocuratie van haer tegen de wedu we van Cornelis van Dorp, 1449
PoortierZijmon denbevel van de Raad aan Walraven Willemsz. om hem vergiffenis te vragen voor de greigementen tegen hem gedaan, 1453
GrutereZijmon de van Goudaverbanning van hem, S.C. 1448
ColijnZijmonontslag uit de gevangenis van Walich Jansz. en van hem in hun zaak tegen de baljuw van Noordwijk, S.C. 1448
ColijnZijmonvrijspraak van Lodewijk van Treslonge, baljuw van Noordwijk van de klacht van Gerrit Hasselaar, betr. de gevangenschap van Simon Colijn, 1449
MazeZijbranddag aan hem tegen Pieter Engels S.C. 1451
KesselZijbert vanbelofte van hem om te compareren over leengoederen, 1454
DirckZegersz.order dat de weduwe en erfgenamen van Willem van Naaltwijk tegen hem zullen dupliceren, 14?
UijtwijkZeger van baljuw en dijkgraaf van Altenadag aan hem tegen Claas Uttencampe kastelein van Heusden, 1453
UijtwijkZeger van baljuw en dijkgraaf van Altenaprocuratie van hem tegen Claas Uttencampe, 1453
UijtwijkZeger van baljuw en dijkgraaf van Altenadag aan Claas Uttencampe tegen hem, S.C. 1453
UijtwijkZeger vanprocuratie van hem tegen de proc.-generaal en die van Gorinchem, 144?
UijtwijckZeger vanprocuratie van hem als gemachtige van graaf van Huerne tegen Geertruijd Uttencampe, 1453
UijtwijckZeger vandag aan hem tegen de proc.-generaal en Beertruijd Uttencampe, 1453
UijtwijckZeger vanorder dat Geertruijd Uttencampe tegen hem zal repliceren, 1453
vorige
12...210
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in