Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Memorialen - Zoeken: gevangenis

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Memorialen download index (ZIP, 372.99 KB)
40 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 40 gevonden
RechtspersoonRechtspersoon toevoegingOnderwerp
Haarlembevel aan de schout van Beverwij om Paulus Lambrechtsz. uit de gevangenis te ontslaan, onder belofte van die van Haarlem om hem genoegen te geven of hem weer gevangen te zullen geven, 1448
Harlingenontslag uit de gevangenis van Henrick Jansz. van Groningen en van iemand van Harlingen, 1456
BeijlinghAllaartontslag van hem uit de gevangenis met belofte om tegen de proc.-generaal te zullen compareren, 145?
WillemArentszontslag van hem uit de gevangenis onder belofte om Lijsbeth Willem of een ander die hem hadden beschuldigd, niet te misdoen, S.C. 1456
SeijBengaertontslag van hem uit de gevangenis, 1453
SeijBengaert Janszontslag van hem uit de gevangenis onder borgtocht van Willem Engelbrechtsz., schout van Den Haag, c.s. om weer te compareren, 1455
AdrichemClaas vanpresentatie door hem van zijn brieven van remissie van de dood van Willem Pietersz, en ontslag van hem uit de gevangenis, met belofte om op vermaan weer te compareren, 1460
BoshuijsenClaas vanontslag uit de gevangenis van hem, onder borgtocht, 1455
BoshuijsenClaas vanbelofte van hem om zonder consent niet uit de gevangenis te gaan, 1455
BoshuijsenClaas vanontslag onder borgtocht uit de gevangenis van hem, 1455
BoshuijsenClaas vanontslag van hem uit de gevangenis onder borgtocht van Huge van Zwieten, 1455
BoudijnClaaszcautie van hem voor de kosten van de gevangenis, renunciatie van zijn recht op de nagelaten goederen van Dirk Humansz. en belofte om de breuke te voldoen 1460
ClaasDircxz., broedercondemnatie van Gerrit de Proost ex - cipier om hem, die hij uit de gevangenschap had losgelaten, weer in de gevangenis te doen komen, 1452
ClaasDircxz., Mr.sententie, waarbij Jan de Witte werd gecondemneerd om Catharina, weduwe van Pieter Berwoutsz., weer in de gevangenis te doen komen, totdat zij genoemde Mr. Claas Dircxz. zal hebben voldaan, S.C. 1459
RijswijkFloris vanontslag van hem uit de gevangenis onder belofte om weer tegen de proc.-generaal te zullen compareren, 1453
RijswijkFloris vanontslag van hem uit de gevangenis onder handtasting om tegen de proc.-generaal terecht te staan 1460
RampGerrit alias de Meulenaar van Oudewaterontslag uit de gevangenis van hem, 1448
ProostGerrit de ex-cipier van de poortcondemnatie van hem om broeders Claas Dircxz., die hij uit de gevangenis had vrijgelaten, wel in gevangenschap terug te brengen, 1452
MeulenaarGerrit Ramp, alias de van Oudewaterontslag van hem uit de gevangenis
StaelHeijnontslag van hem uit de gevangenis onder belofte om tegen de proc.-generaal terecht te staan wegens het brengen van valse getuigen voor schepenen te Haarlem, S.C. 1455
CausseHuge van Reimerswaalbelofte van hem c.s. en van hun borg Jacob van Boscoop om weer in de gevangenis te komen, 1450
ZwietenHuijge vanontslag uit de gevangenis van Claas van Boshuijsen, onder borgtocht van hem, 1455
DirckHumansz., de nagelaten goederen vancautie van Boudijn Claasz. voor de kosten van de gevangenis en renunciatie van zijn recht op de nagelaten goederen van Dirck Humansz. en belofte van hem om de breuke te voldoen, 1460
BoskoopJacob vanbelofte (onder borgtocht van hem van Huge Causse en Louwens Boudijnsz. om weer in de gevangenis te zullen komen, 1450
BoskoopJacob vanbelofte van Huge Causse c.s. van Reimerswaal en van hem als borg om weer in de gevangenis te komen 1450
WitteJan desententie, waarbij hij werd gecondemneerd om Catharina, weduwe van Pieter Berwoutsz, terug te brengen in de civiele gevangenis totdat zij Mr. Claas Dircxz. zal hebben voldaan, S.C. 1459
AmstelJan vanontslag uit de gevangenis van hem, 1460
AdriaanJanszontslag van hem uit de gevangenis, betr. valsmunterij te Tholen, S.C. 1451
WalichJansz. van Goudaontslag uit de gevangenis van het en Zimon Colijn, tegen de baljuw van Noordwijk, S.C. 1448
HenrickJansz. van Groningenontslag uit de gevangenis van hem en van een van Harlingen, 1456
PaulusLambrechtszbevel aan de schout van Beverwijk om hem uit de gevangenis te ontslaan met belofte van die van Haarlem om hem genoegen te geven, of hem weer als gevangene in te leveren, 1448
WillemMeliszontslag van hem uit de gevangenis inz. beschuldiging van een schepen van valsheid ?, 1449
UttenhoveMr.Henrick vanbelofte van Dirck Jan Coenen om op vermaan weer in de gevangenis te komen wegens zijn dreigemente tegen hem, 1452
ThadeusNicolaij provisor van Kennemerlandbevel aan Jan van Heemsteede, baljuw van Kennemerland, om zijn gevangenis Nicalaas Baartsz. (subdiaken) aan hem over te geven, 1457
Catharijnweduwe van Pieter Berwoutszsententie, waarbij Jan de Witte werd gecondemneerd om haar weer in de civiele gevangenis af te leveren, totdat zij Mr. Claas Dircxz. heeft voldaan, S.C. 1459
ZaendenWillem van baljuw van Wijkontslag uit de gevangenis van hem onder belofte om tegen de proc.-generaal terecht te staan wegen breuke, S.C. 1455
HeijmanWillemszontslag uit de gevangenis van en onder belofte om tegen de proc.-generaal te zullen compareren, 1458
JacobWillemszborgtocht van Jacob Willemsz. c. voor Gerrit Pietersz., om de belofte ha te komen om weer in de gevangenis te komon, 1450
SmithWouter (gevangene)ontslag van hem uit de gevangenis, onder belofte van hem om weer te compareren, 1461
ColijnZijmonontslag uit de gevangenis van Walich Jansz. en van hem in hun zaak tegen de baljuw van Noordwijk, S.C. 1448
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in