Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Memorialen

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Memorialen download index (ZIP, 372.99 KB)
10464 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10464 gevonden
RechtspersoonRechtspersoon toevoegingOnderwerp
Alkmaarprocuratie van Jan de Veer in zijn zaak over het schoutambt van deze stad, 1454
Alkmaardag aan de erfgenamen van Claas Henensz. tegen de kosten van de Gasthuismeesters van Alkmaar, 1455
Alkmaartoekenning van de provisionele possessie van het veer tussen Bergen en Alkmaar aan Hillegont de bastaarddochter van Holland, gedurende haar proces hierover tegen die van Alkmaar, S.C. 1456
Alkmaarprocuratie van Jan Dircxz, burgemeester van deze stad, tegen Hillegont Henric de bastaardsdochter van Holland, S.C. 1456
Alkmaarbevel dat de proc.-generaal tegen die van deze stad zal repliceren, 1456 (S.C.)
Alkmaarbeschikking in de zaak van Hillegont Hemrick de bastaardsdochter van Holland en de proc.-generaal tegen die van deze stad, 1457
Alkmaarbevel aan de proc.-generaal met Hillegont Henrick de bastaardsdochter van Holland om productie te doen tegen die van deze stad, 1457
Alkmaarrenunciatie van verdere productie in deze zaak, 1457
Alkmaarbeschikking voor accoord in de zaak van de onderzaten van de Heer van Egmond en die van Alkmaar over een huis aldaar, 1459
Alkmaardag aan die van deze stad tegen Jan Huijch, deken van Wisschel, 1460
Alkmaardag aan die van deze stad tegen priester Jan Hugensz., S.C. 1460
Alkmaarbevel dat die van deze stad tegen Mr. Jan Hugen zullen antwoorden, 1461
Alkmaardag aan die van deze stad tegen Mr. Jan van Alkmaar, 1460
Alkmaarontslag van drie personen uit deze stad, onder belofte om op vermaan weer te compareren, S.C. 1461
Alkmaarontslag onder borgtocht van de schout van Alkmaar, Dirck Sijmonsz., S.C. 1462
Alkmaardag aan die van Haarlem tegen Jan Buijs en die van Alkmaar, S.C. 1462
Alkmaardag aan die van Haarlem tegen Jan Buijs en die van Alkmaar, S.C. 1462
Alkemadedag aan die van Alkemade tegen die van Leiden, S.C. 1448
Geestmeerambachtsententie interlocutoir tussen die van Geestmeerambacht en van Valkencogge, betr.dijkage, 1457
Geestmeerambachtbevel aan hen en aan die van Valkencogge om de sententie over de dijkage op het gemene land van de Waart na te komen, S.C. 1457
Geestmeerambachtdag aan hen tegen die van Valker cogge, 1458
Geestmeerambachtdag aan die van Valkencogge tegen hen, 1458
Geestmeerambachtdag aan die van Valkencogge tegen hen, 1458
Geestmeerambachtdag aan die van Valkencogge tegen hen, 1460
Geestmeerambachtdag aan die van Valkencogge tegen hen, 1460
Geestmeerambachtproductie van hen tegen die van Valkencogge, 1460
Geestmeerambachtconclusie in rechte van hen en die van Valkencogge, S.C.1460
Geestmeerambachtdag aan die van Geestmeerambacht tegen Bengaert Sceij, S.C. 1461
Gelreexecutoir verleend aan die van Gorinchem en van het land van Arkel tegen die van Gelre, betr. vergoeding van schade etc.. gedaan door de troepen van Jacob van IJsendoorn, 1449
Gelreakte verleend aan de tollenaar van Geervliet van zijn verklaring aan de Raad, dat hem door de Graaf op verzoek van Adolph van Cleve en van Marken, Heer van Ravesteijn, was bevolen om de onderzaten en goederen van Gelre te arresteren en de schade, die hij daardoor zal komen te lijden, 1457
Gelreakte aan de tollenaar van Gorinchem verleend van zijn kennisgeving aan de Raad dat hem door de Graaf was bevolen als voren, 1457
Gelrestatering van de executie van de brieven van marke tegen die van Gelre, S.C. 1457
Gelrebelofte van de baljuw van Amsterland om op verzoek van de steden van Holland geen arrest te doen uit krachte van brieven van mark tegen die van Gelre, 1458
Hoorndag aan die van deze stad tegen Bengaert Scheij en de proc.-generaal, S.C. 1458
Hoornbelofte van 2 schippers van Enkhuizen om voor de Raad terecht te staan tegen schippers van Amsterdam, Hoorn, etc., S.C. 1462
Hoostdomprocuratie van Jan van Heemsteede (baljuw van Kennemerland), tegen die van Hoostdom en Lijmen, 1453
Leidenprocuratie van Henrick, Heer van Naaldwijk, tegen die van deze stad, 1460
Leidendag aan die van deze stad tegen de proc.-generaal, 1460
Leidenuitstel van de zaak van Willem van Zijl met die van Leiden tegen de erfgenamen van Wisse de Bode 1460
Leidenuitstel van de zaak van die van deze stad en Martin Hogedans, cipier, S.C. 1460
Leidencompromis aan de Raad van het geschil tussen Jan de Beer en die van deze stad, S.C. 1461
Leiderdorpprocuratie van de bedegaarders te Leiderdorp tegen Willem van Berendrecht, S.C. 1453
Lekkerkerkdag aan die van Lekkerkerk tegen de Heren van het Overwaterschap van de Alblasserwaard, 1450
Polsbroekconsent aan die van Polsbroek om naar huis terug te keren onder be lofte om weer als gevangenen tege de proc.-generaal te compareren, S.C. 1461
Pommerenbelofte aan Amsterdam om een aanschrijving tot betaling te doen aan de steden, die hun quote niet hebben voldaan in de schade, well de steden in Pommeren op zee in de oorlog hebben geleden, 1450
Schoonhovenbelofte van Claas Arentsz. om de kosten te betalen aan die van deze stad, 1449
Schoonhovendag aan enige personen van deze stad tegen Claas Arentsz., 1449
Schoonhovenbevel aan die van Gorinchem om de gearresteerde poorters van Schonhoven te ontslaan, 1449
Schoonhovenprocuratie van die van deze stad 1457
Schoonhovenprocuratie van die van deze stad 1457
123...210
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in