Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Memorialen

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Memorialen download index (ZIP, 372.99 KB)
10464 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10464 gevonden
RechtspersoonRechtspersoon toevoegingOnderwerp
ZwietenHuge vandag aan hem tegen de Heer van Lalaingh, 1454
ZwietenHuge vanprocuratie van hem tegen Jan Doel 1455
ZwietenHuijge vanbelofte van hem om Claas van Boshuijsen op de poort te leveren, om te voldoen het vonnis, waartoe gen genoemde van Boshuijsen heer geappelleerd, 1455
ZwietenHuijge vanontslag uit de gevangenis van Claas van Boshuijsen, onder borgtocht van hem, 1455
ZwietenHuge vanbevel aan Arent van der Mije, hun der van land onder Woerden, waal over Dirck de bastaard van Cralingen tegen Huge en Pieter van Zweten is geschil is, om de huurpenningen gedurende het proces onder zich te houden, S.C. 1456
ZwietenHuge vanbevel dat hij en Pieter van Zwieten zullen antwoorden tegen Dirck de bastaard van Cralingen 1456
ZwietenHuge vanbevel dat hij en Pieter van Zwieten zullen antwoorden tegen Dirck de bastaard van Cralingen 1457
ZwietenHuge vandag aan hem tegen Dirck de bastaard van Cralingen, 1458
ZwietenHuge vanorder dat hij en Dirck van Maarsen zullen produceren, 1458
ZwietenJan vanprocuratie tegen de Vrouwe van Cronenburch, S.C. 1449
ZwietenJan vanrenvooi van het geschil tussen Catharina van Drongelen, weduwe van Jan van Cronenburch en Jan van Nieuwenrode met genoemde van Zwieten, betr. de douwarie op landen in de ambacht van Loenen, S.C. 1449
ZwietenJan vanprocuratie van die van Haarlem tegen hem, 1452
ZwietenJan vandag aan die van Haarlem tegen hem 1452
ZwietenJan vandag aan hem tegen die van Haarlem 1452
ZwietenJan vanprocuratie van Evert Allaerts tegen hem, 1452
ZwietenJan vancompromis aan arbiters van het geschil tussen Jan van Noortwijk en hem, over de verdeling van de goederen van Spanbroek en Opmeer, S.C. 1456
ZwietenJan van schout van Leidenprocuratie van hem en van de oude regenten van Leiden tegen Jan van der Gracht, 1459
ZwietenPieter vanzie onder Huge van Zwieten! 1456, 1457
ZwietenPieter vanorder dat hij en Willem van Zwie ten zullen dupliceren tegen Dirck de bastaard van Cralingen 1460
ZwietenThierrij vanverzoek van de Graaf om het proces tussen de Heer van Lalaingh en hem af te doen, 1462
ZwietenWillem de bastaard vanprocuratie van hem, 1449
ZwietenWillem de bastaard vansubstitutie van de procuratie van Wouter Jansz. op hem, 1451
ZwietenWillem de bastaard vanprocuratie van hem, 1451
ZwietenWillem de bastaard vanprocuratie van hem, S.C. 1451
ZwietenWillem de bastaard vanadmissie bij gratie aan hem van zijn procureurschap, 1452
ZwietenWillem de bastaard vanprocuratie van hem, 1452
ZwietenWillem de bastaard vanprocuratie van hem, 1453
ZwietenWillem vandag aan Arent van Ghiessen tegen hem, betr. betaling van loon, 1453
ZwietenWillem de bastaard vantaxatie van de kosten van hem voor die van Diemen gedaan, 1453
ZwietenWillem vansubstitutie van de procuratie van hem op Guijot de Cottere c.s., 14?
ZwietenWillem de bastaard vandag aan de bode Wisse Gerritsz. tegen hem, S.C. 1455
ZwietenWillem de bastaard vansubmissie van het geschil tussen hem en de bode Wisse Gerritsz., S.C. 1455
ZwietenWillem de bastaard vanprocuratie van hem, S.C. 1455
ZwietenWillem vanorder dat hij en Dirk van Ruaphorst zullen produceren inz. leenland, 1455
ZwietenWillem de bastaard vanprocuratie van hem, 1455
ZwietenWillem de bastaard vanprocuratie van hem tegen de Heer van Wassenaar en diens tollenaar van de Goudse sluis, 1456
ZwietenWillem de bastaard vansubstitutie van hem in al zijn zaken, die hij als procureur waarneemt, S.C. 1456
ZwietenWillem vandag aan Vrouwe van Noordeloos tegen hem, S.C. 1457
ZwietenWillem vandag aan Vrouwe van Noordeloos, weduwe van Gijsbrecht van Vianen tegen hem, 1458
ZwietenWillem vanorder dat hij en Pieter van Zwieten zullen dupliceren tegen Dirk de bastaard van Cralingen, 1460
ZwietenWillem van c.s.procuratie van Jan van Malland tegen hen, 1458
ZwietenWillem van c.s.bevel aan griffier Jacob Bossaer en aan hen om elkaar niet te misdoen, S.C. 1458
ZwietenWillem vancautie van hem voor de penningen welke door hem zijn ontvangen van Soijer Soijersz. voor Aetzaert de bastaard van IJsselsteijn, 1459
ZwietenWillem vanbelofte van hem om voor Aatzaert de bastaard van IJsselsteijn te betalen, 1459
ZwietenWillem vanorder dat die van Reimerswaal aan hem zullen voldoen het maken van schrifturen, op poene van taxatie, 1459
ZwietenWillem vanbelofte van hem om aan Gijsbrech van der Mije te voldoen de kosten van een reis, 1459
ZwietenWillem vandag aan hem tegen Willem Meeusz. S.C. 1459
ZwietenWillem vandag aan Willem Meeusz, tegen hem, 1460
ZwietenWillem vanrenunciatie van Willem Meeusz. tegen hem, 1460
ZwietenWillem vanverstek van dupliek verleend aan hem tegen Jan van Heemsteede, baljuw van Kennemerland, S.C. 14?
123...210
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in