Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Memorialen

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Memorialen download index (ZIP, 372.99 KB)
10464 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10464 gevonden
RechtspersoonRechtspersoon toevoegingOnderwerp
AnnocquéPieter rentmeester van bewesten - Schelde c.s.2e default en 3e citatie aan hem tegen de vrienden van de neergeslagene Cornelis Michielsz., 1451
DanielJansz. priester3e default aan hem tegen Claas Tollendochter, S.C. 1447
AnnocquéPieter rentmeester van bewesten - Schelde c.s.3e default en 4e citatie aan hem tegen Copijn Michielsz. en andere vrienden van genoemde neergeslagene 1451
ClaasHeijnensz. van Hoorn3e default en dag aan de Cathuijsers buiten Utrecht tegen hem, S.C. 1447
ClootwijkAdriaan van3e default en dag verleend aan hem tegen Jan van Nederveen, over de Heerlijkheid etc. door Henrick van Heemskerk, Heer van Liesvelt aan genoemde van Clootwijk beleend, 1452
HeuclomMachtelt van3e default etc. aan Daam van der Duijn tegen haar, 1448
WillemEngebrecht3e default etc. aan hem tegen de baljuw van Kennemerland, 1447
BezanenJannes van3e default etc. aan hem tegen die van Renesse, betr. voldoening van kosten, 1459
DuijnDaam van der3e default etc. aan hem tegen Machteld van Heuclom, 1448
BorsseleAdriaan van3e default etc. aan hem verleend tegen Adriaan van Delft, 1453
DelftAdriaan van3e default etc. verleend aan Adriaan van Borssele tegen hem, 1453
HeemskerkHenrick van; Heer van Liesveld3e default etc. verleend aan Adriaan van Clootwijk tegen Jan van Nederveen, betr. de Heerlijkheid etc. door Henrick van Heemskerk beleend aan genoemde v. Clootwijk, 1452
GentEctor Lijons, bastaard van3e default etc. verleend aan hem tegen Johannes de bastaard van Mijnden, over de possessie van de kosterij van de kerk te Woerden, 1458
DeschampsFloris koopman uit Vlaanderen4e default etc. aan hem c.s. tegen Willem Zaal c.s., 1447
RustinghJan vanaanneming door hem van het proces (als man van jkvr. Uttencampe) tegen jkvr. de Graaf van Huerne, S.C. 1454
HalewijnMichiel vanaanneming van Cornelis Pietersz van het proces van wijlen Huge Pietersz. tegen hem, 1460
PaadzeWillemaanneming van de procedure door hem en de Heer van IJsselsteijn voor wijlen de Heer van Egmond, tegen Jan van Alckmade, S.C. 145?
RietveltJan van Houtvester van de Haarlemmerhoutaanneming van een proces van hem door zijn vader in de hoedanigheid van houtvester gevoerd tegen de buren van Monster, over de duinbeplanting aldaar, S.C. 1457
IJsselsteijnde Heer vanaanneming van het proces door hem en Willem Paadze voor wijlen de Heer van Egmond tegen Jan van Alckmade, S.C. 1450
UttencampeGeartruijdaanneming van het proces door Jan van Rustingh als man van haar tegen jkvr. en graaf van Huerne, S.C. 1454
Huerneen Altena, Jacob, Heer vanaanneming van het proces door Jan van Rustingh als man van jkvr Uttencampe tegen jkvr. en graaf van Huerne, S.C. 1454
ClercqWouter Jansz. van Haarlemaanspraak van hem op de goederen van Claas van Wairder, 1460
WaarderClaas vanaanspraak van Wouter Jansz. Clercq op de goederen van hem, 1460
aanstelling door de proc.-generaal van twee substituten, 1456
JacobCornelisz. c.s.aantekening betr. deze zaak, 145?
SchengenJacob vanaantekening betr. dit geschil, 1453
Heukelomde Heer vanaantekening betr. hem, S.C. 1455
Fransenaantekening dat 5 Fransen van Zierikzee als zeerovers zijn gevangen, 1456
JanMattheusz. gevangene van Noordwijkaantekening dat aan Michiel van Halewijn, cipier van de Voorpoort in bewaring is gegeven Jan Mattheusz., gevangene ven Noordwijk, S.C. 1452
BrederodeGijsbrecht van; domproost v.Utrechtaantekening dat aan Michiel van Halewijn, cipier van de Voorpoort, in bewaring is gegeven een gevangene van de domproost, S.C. 1452
HalewijnMichiel van cipier van de Voorpoortaantekening dat een gevangene uit Zeeland in bewaring is gesteld van hem, S.C. 1452
aantekening dat het zegel van de volders te Delft aan de Raad is overgeleverd, S.C. 1462
WitteWillemszaantekening dat hij c.s. borgen zijn gebleven voor 3 gearresteerden te Amsterdam, over de dijkage van IJpesloot, 1450
MijeHenrick van der (Mr.)aantekening dat hij en Gijsbrecht van der Mije door de Graaf zijn gesuspendeerd van het Raad- en secretarisschap, 1458
MijeGijsbrecht van deraantekening dat hij en Mr. Henri van der Mije door de Graaf gesuspendeerd zijn van het Raad en secretarisschap, 1458
DanielJansz. van Leidenaantekening dat hij in bewaring is gesteld van Michiel van Halewijn, cipier van de Voorpoort, S.C. 1452
Haag, Dende baljuw vanaantekening dat hij jonge Cocxkin Wagenaar op de poort heeft gebre?, S.C. 1453
Oostfriezenaantekening dat zes Oostfriezen van Enkhuizen als zeerovers gevangen zijn gezet, 1456
AssendelftGerrit vanaantekening van het uitreizen van hem, S.C. 1461
Zeelandeen zeerover uitaantekening, dat aan Michiel van Halewijn, cipier van de voorpoort in bewaring is gegeven genoemde zeerover, S.C. 1452
TreslongeLodewijk van; baljuw van Goudaantekening, dat aan Michiel van Halewijn, cipier van de voorpoort, in bewaring is gegeven en gevangene van genoemde baljuw van Gouda, S.C. 1452
HalewijnMichiel van cipier van de Voorpoortaantekening, dat Daniel Jansz. van Leiden aan hem in bewaring is gegeven, S.C. 1452
WagenaerJonge Cocxkinaantekening, dat de baljuw van Den Haag hem op de poort heeft gebrocht, S.C. 1453
EijkeMr. Lodewijk van deraantekening, dat de commissien van de Graaf op 6 commissarissen en 2 secretarissen bij besloten missive door genoemde van der Eijke aan het Hof zijn overgegeven, 145?
HalewijnMichiel van cipier van de Voorpoortaantekening, dat een gevangene van de baljuw van Gouda aan hem in bewaring is gegeven, S.C. 1452
HalewijnMichiel van cipier van de Voorpoortaantekening, dat een gevangene van de domproost van Utrecht aan hem in bewaring is gegeven, S.C. 1452
HalewijnMichiel van cipier van de Voorpoortaantekening, dat een zeerover uit Zeeland aan hem in bewaring is gegeven, S.C. 1452
Zeelandeen gevangene uitaantekening, dat hij in bewaring is gesteld van Michiel van Halewijn, cipier van de Voorpoort, S.C. 1452
AllartPoulusz. schout van Diemenaantekening, dat hij in gijzeling is verschenen, 1448
JanPieterszaantekening, dat hij op de poorter is gebracht, 1453
vorige
12...210
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in