Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Memorialen - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Memorialen download index (ZIP, 372.99 KB)
140 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 140 gevonden
RechtspersoonRechtspersoon toevoegingOnderwerp
Jan de baljuw van Rotterdamuitstel van de zaak tussen hem en Sijmonet van Delft, 1462
AgacheGillisuitstel tegen hem aan die van Rotterdam, 1447
AgacheGillisprocuratie ad lites van hem tegen die van Rotterdam en Schiedam, 1448
AgacheGillisdag aan die van Rotterdam tegen hem, 1448
Amsterdamprocuratie van die van deze stad, en van Delft, Leiden, Gouda, Hoorn, Rotterdam, 1452
Amsterdamdag aan de gezworenen van IJsselmonde tegen Haarlem, Leiden, Delft Gouda, Amsterdam en Rotterdam, S.C. 1456
Bergambachtdag aan die van Rotterdam tegen die van Bergambacht, S.C. 1452
Bergambachtprocuratie van hen tegen die van Rotterdam, S.C. 1452
Bergambachtdag aan die van Rotterdam tegen hem, S.C. 1452
Bergambachtdag aan die van Rotterdam tegen hem, S.C. 1452
Bergambachtdag aan die van Rotterdam tegen hem, S.C. 1452
Bergambachtorder aan die van Rotterdam om tegen hen te dupliceren, 1453
Bergambachtorder aan die van Rotterdam om tegen hen te dupliceren, 1453
Bergambachtorder aan die van Rotterdam om tegen hen te dupliceren, 1453
Bergambachtorder aan hen om tegen die van Rotterdam te produceren, 1453
Bergambachtorder aan die van Rotterdam om tegen hen te produceren, 1453
CerstantSijmonsz. van Rotterdamuitstel van de zaak tussen de proc. - generaal en hem met die van Rotterdam, 1458
CerstantSijmonsz. van Rotterdambelofte van hem om tegen de proc. - generaal terecht te staan, 1458
CerstantSijmonsz. van Rotterdamdag aan hem tegen de proc. - generaal, 1458
CerstantSijmonsz. van Rotterdambevel dat hij en die van Rotterdam zullen antwoorden tegen de proc. - generaal, 1458
CerstantSijmonsz. van Rotterdambevel dat hij tegen de proc. - generaal zal antwoorden, 1458
CerstantSijmonsz. van Rotterdamdag aan hem tegen de proc. - generaal, 1458
CerstantSijmonsz. van Rotterdambevel dat hij tegen de proc. - generaal zal produceren, 1458
CerstantSijmonsz. van Rotterdamdag aan hem tegen de proc. - generaal, 1458
ClaasGeije c.s. van Rotterdambeschikking in de zaak van de proc. - generaal en Mr. Andries van der Cruce tegen hen, 1458
ClaasJansz. van Rotterdamdag aan hem tegen de buren van Zegwaard, S.C. 1459
ClaasJansz. van Rotterdamdag aan hem tegen de buren van Zegwaard, S.C. 1459
ClaasJansz. van Rotterdamdag aan hem tegen de buren van Zegwaard, 1460
ClaasJansz. van Rotterdamdag aan hem tegen de kosten van die van Zegwaard, 1460
ClaasRijck Bartholomeusz.beeedigde verklaringen voor de Raad door hem en anderen over de verkoop van een huis en land te Rotterdam, waarover in geschil zijn Pouwels Pouwelsz. en Dirck Arentsz. c.s., 1448
CruceMr.Andries van denbeschikking in de zaak van de procureur - generaal en hem tegen Claas Geije c.s. van Rotterdam, 1458
Cruijningende weduwe van Arent vanuitstel van de zaak tussen haar en de Graaf van Oostervant met de proc. - generaal, over de possessie van de vronen en visserij te Rotterdam enz., S.C. 1449
Delftdag aan die van Delft tegen enige poorters van Rotterdam, 1449
Delftdag aan enige inwoners van Rotterdam tegen die van Delft, 1449
Delftprocuratie van Pieter Arentsz. c.s. van Rotterdam tegen hen, 1449
Delftdag aan hen tegen enige personen van Rotterdam, 1449
Delftprocuratie van die van Delft, Leiden, Gouda, Rotterdam en Schiedam tegen die van Haarlem, 1449
Delftprocuratie van die van Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Hoorn en Rotterdam, 1452
Delftdag aan de gezworenen van IJsselmonde tegen Haarlem, Leiden, Delft, Gouda, Amsterdam en Rotterdam, S.C. 1456
Delftbevel dat die van deze stad zullen antwoorden tegen Pieter Willemsz. c.s. van Rotterdam, 1457
DelftSijmon vanuitstel van de zaak tussen hem en Jan de Witte, baljuw van Rotterdam, 1462
DirckArentsz. c.s.compromis aan arbiters van de zaak tussen hem en Pouwels Pouwelsz. met de baljuw van Rotterdam (Jan de Witte), betr huis en land in Rotterdam, 1448
DirckArentsz. c.s.verklaringen voor de Raad door Claas Rijck Bartholomeusz. en anderen over de verkoop van het huis etc. te Rotterdam, waarover partijen in geschil zijn, 1448
DirckHumansz. van Rotterdamovergifte van hem aan de Graaf van 2 gangen tussen zijn huizen binnen Rotterdam tot het maken van uitwaterende sluizen voor enige dorpen in Schieland, 1449
DrogesellJacob van Jutphaas, geseijtconsent aan Jan de Witte om getuigen te produceren tegen hem over het officie van de steen te Rotterdam, 1457
DuijnWouter van deruitstel van de zaak tussen hem en Willem Dircxz. c.s. uit Rotterdam, 1460
DuijnWouuter van derdag aan hem tegen enige poorters van Rotterdam, 1460
FijkAdriaandag aan Jan de Witte om zijn bescheid te brengen van het baljuwschap etc. van Rotterdam, of dat Adriaan Fijk in de possessie hiervan zal worden gesteld, 1452
GeerloffPieterszgratie door de Graaf aan hem, als medeplichtige aan het oproer te Rotterdam, 1448
Goudaprocuratie aan de van Delft, Leiden, Gouda, Rotterdam en Schiedam tegen die van Haarlem, 1449
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in