Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Memorialen

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Memorialen download index (ZIP, 372.99 KB)
10464 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10464 gevonden
RechtspersoonRechtspersoon toevoegingOnderwerp
ZwietenWillem vanbelofte van hem om voor Aatzaert de bastaard van IJsselsteijn te betalen, 1459
ZwietenWillem vanorder dat die van Reimerswaal aan hem zullen voldoen het maken van schrifturen, op poene van taxatie, 1459
ZwietenWillem vanbelofte van hem om aan Gijsbrech van der Mije te voldoen de kosten van een reis, 1459
ZwietenWillem vandag aan hem tegen Willem Meeusz. S.C. 1459
ZwietenWillem vandag aan Willem Meeusz, tegen hem, 1460
ZwietenWillem vanrenunciatie van Willem Meeusz. tegen hem, 1460
ZwietenWillem vanverstek van dupliek verleend aan hem tegen Jan van Heemsteede, baljuw van Kennemerland, S.C. 14?
ZwietenWillem vanprocuratie van Jan van Heemsteede tegen hem, 1460
ZwietenWillem vanreserve van een actie aan hem (Willem de bastaard van Zwieten substituut proc.- generaal, tegen Jan van Heemsteede, wegens beledigende woorden in de Raad tegen hem gesproken; voorts dag aan de proc.-generaal tegen Jan van Heemsteede, 1460
ZwietenWillem de bastaard vanuitspraak door arbiter in de zaak van Jan van de Water van Schiedam en hem c.s., S.C. 1460
ZwietenWillem vansubstitutie van de procuratien op hem verleend, 1461
ZwietenWillem van substituut proc.-generaaldifferent tussen Lodewijk van Treslonge en hem, over beledigen de woorden, 1461
ZwietenWillem vanuitstel van de zaak tussen Godschalck van Brakel, Commandeur Maasland, en hem, betr.oppositie tegen een rechtsvordering te Katwijk, 1462
ZwietenWillem vanbelofte van het Hof van hulp aan hem in het beleggen van informatien tegen Arent de bastaard van IJsselsteijn en Anthuenes van Catz, S.C. 1462
1...209210
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in