Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Memorialen

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Memorialen download index (ZIP, 372.99 KB)
10464 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10464 gevonden
RechtspersoonRechtspersoon toevoegingOnderwerp
's - Gravenzandede baljuw vanuitstel van de zaak van hem (Pieter Engels) en de proc.-generaal tegen de schepenen, 1455
's - Gravenzandede schout vandag aan hem tegen Gijsbrecht van IJsselsteijn, 1451
's - Gravenzandedag aan die van 's-Gravenzande tegen Pieser Cornelisz. en de proc.-generaal, S.C. 1452
's - GravenzandeMr. Arent vanprocuratie van Jacob Pot tegen hem, S.C. 1455
's- Gravenzandeuitstel van de zaak van de cureijt van 's-Gravenzande en die van 's-Gravenzande, 1450
's- Gravenzandedag aan de cureijt tegen de regenten aldaar, 1450
's- Gravenzandeuitstel van deze zaak, S.C.1450
's- Gravenzandesubmissie van deze zaak over het regiment van de kuren etc., S.C. 1450
's- Gravenzandebelofte van die van 's-Gravenzande met Adriaan Hofland en Hendrick Zadelboge om over een huis te produceren, 1455
's- Gravenzandebevel dat zij tegen Henrick Zadelboge zullen antwoorden, S.C. 1455
's- Gravenzandeprocuratie van hen tegen Henrick Sadelboge, S.C. 1455
's- Gravenzendede baljuw vanrenvooi aan arbiters van de zaak tussen hem en Zijbrand Maasz. over een doodslag door Claas Coene in Rijnland begaan 1452
's-Gravenzandede baljuw vanuitstel van de zaak tussen hem en enige inwoners van 's-Gravezande, S.C. 1451
's-Gravenzandedijkgraaf vandag aan Jan de Blote tegen hem (Jan Pennen), 1450
's-Gravenzandedag aan de provisoir van Delfland tegen die van 's-Gravenzar 1449
(St.) Catharinate Utrechtbevel aan Jan Duijker om geen betaling te doen van hetgeen hij aan St. Jans te Haarlem is verschuldigd, dan op order van de Raad, daar die van St. Catharine te Utrecht dit ook van hem vorderen, 1460
(St.) Janste Haarlembevel aan Jan Duijker om geen betaling te doen van hetgeen hij aan die van St. Jans verschuldigd is dan op order van de Raad, hetwelk ook die van St. Catharine te Utrecht van hem eisen, 1460
???dag aan Aller Pouwelsz. tegen hem 1451
Aalbrecht Allaertszbe vestiging van Zimon Arentsz. in het schoutambt van de Niedorpercoggen in de plaats van hem, 1448
Aalbrecht Allaertszuitstel v.d.zaak tussen hem en Lambert Barwoutsz., betr. vordering op het schoutambt van Niedorp, S.C. 1449
Aalbrecht Dircxzdag aan hem tegen Gerbrand Aalbrechtsz., 1447
Aalbrecht Dircxzvrijgeleide aan hem van Wieringen, S.C. 1447
Aalbrecht Gerritszprocuratie van hem, S.C. 1448
Aalbrecht Gerritszdag aan hem tegen Doede Noeijsz S.C. 1448
Aalbrecht Gerritszprocuratie van hem en Dirk de Grebber tegen die van Amsterdam S.C. 1454
Aalbrecht Gerritszorder aan die van Amsterdam tegen hem, S.C. 1454
Aalbrecht Gerritszdag aan die van Amsterdam tegen hem en Dirck de Grebber, 1455
Aalbrecht Gerritszwaarschuwing aan die van Amsterdam in de zaak tegen hem en Dirck de Grebber, 1457
Aalbrecht Gerritszorder aan hem en Dirck de Grebber tegen die van Amsterdam, S.C.1457
Aalbrecht Gerritszdag aan hem en Dirck de Grebber tegen de stad Amsterdam, S.C.1457
Aalbrecht Gerritszdag aan hem en Dirck de Grebber tegen die van Amsterdam, 1459
Aalbrecht Jacobszvan Noordwijkdag aan hem tegen Lodewijk van Treslonge, 1449. (S.C.)
Aalbrecht Jacobszvan Noordwijkdag aan hem tegen Lodewijk van Treslonge, baljuw van Noordwijk 1449
Aalbrecht Jacobszvan Noordwijkdag aan hem tegen Lodewijk van Treslonge, 1449
Aalbrecht Jacobszvan Noordwijkverzoek van hem om te worden hersteld in het bezit van zijn huis en goed, na verkregen landwinning, 1449
Aalbrecht Jacobszvan Noordwijkcompromis aan de Raad van het geschil tussen hem en Lodewijk van Treslonge, S.C. 1449
Aalbrecht Jacobszvan Noordwijkdag aan Lodewijk van Treslonge tegen hem, S.C. 1449
Aalbrecht Jacobszakte ten verzoeke van Lodewijk van Treslonge (baljuw van Noordwijk), die het huis van hem had doen aanslaan, omdat hij van een doodslag werd beschuldigd, S.C. 1450
Aalbrecht Jacobszdag aan Lodewijk van Treslonge tegen hem., 1450
Aalbrecht Pieterszvan Weespbelofte van hem en van Gerrit Block om tegen Gijsbrecht van Brederode, domproost van Utrecht, terecht te staan, 1450
Aalbrecht Zijmonszschout van Wieringenborgtocht ten behoeve van hem van Bartout van Damme voor de pacht van het schoutambt van Wieringen, S.C. 1460
Aalbrecht Zijmonszschout van Wieringenbelofte van hem om Aalbrecht van Egmond te voldoen, S.C. 1460
Aalsmeerde buren vanprocuratie van hen tegen Jan Waijn S.C. 1452
Aalsmeerde buren vanprocuratie van Jan Weijn tegen hen 1453
Aalsmeerde buren vanprocuratie van hen tegen de abt van Egmond, S.C. 1453
Aalsmeerde buren vandag aan hen tegen het vonvent van Egmond, S.C. 1453
Aalsmeerde buren vandag aan Claas Diert tegen hen, S.C. 1457
Aalsmeerde buren vandag aan enige poorters van Haarlem tegen hen, 1458
Aalsmeerde buren vanbevel dat zij tegen Claas Dircxz. en andere poorters van Haarlem zullen repliceren, 1458
Aalsmeerde buren vandag aan poorters van Haarlem tegen hen, 1458
123...210
gahetna.nl is een samenwerking van Het Genootschap voor het Nationaal Archief, het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in