Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten
Kaart van Zuid-Holland 4.OBGK.P3.98

Hof van Holland: Memorialen

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Memorialen download index (ZIP, 372.99 KB)
10464 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10464 gevonden
RechtspersoonRechtspersoon toevoegingOnderwerp
Jan de baljuw van Rotterdamuitstel van de zaak tussen hem en Sijmonet van Delft, 1462
consent aan de proc.-generaal, dat zijn zaken op Vrijdag zullen worden behandeld, 1447
ordonnantie van de Raad betr. de tijden van aanwezigheid, 144?
verschillende klachten, ingediend bij de Raad door de proc.-generaal, 1448
reglement voor de boden en messagieren van den Hove, 1449
placcaat van de Graaf tegen het maken van valse munten, 1450
order van de Raad inz. de adminisie van procureurs, 1450
eed, gedaan door de procureurs van het Hof, 1450, 1450 (S.C.)
resolutie van de Raad inz. de rechten van het nemen van informatien en horen v. getuigen, 145?
resulutie van de Raad, dat het Hof kennis dient te nemen van alle brieven van trouwe, eere, zekerheid etc., als hieraan niet werd voldaan, 1452
correctie van 2 procureurs, die in strijd met de ordonnantie van de Raad hadden gestaan achter de griffier, terwijl de Raad in consistorie was, 1453
resolutie van de Raad betr. het placcaat op de munt S.C. 1453
uitstel van de zaken van de proc.-generaal, S.C. 145?
order tot het uitroepen door een deurwaarder, dat alle zaken tot na de vacantie van Pinksteren zullen worden uitgesteld, 1454
beschikking van de Raad, waarbij ten verzoeke van de zoon van de overleden muntmeester aan de nieuwe muntmeester wordt toegestaan het overige alloij van de overledene te munten, 1455
uitstel van alle zaken, S.C. 1455
aanstelling door de proc.-generaal van twee substituten, 1456
commissie van de Graaf op zes commissarissen om alle Officieren, die hem in zijn financien mochten hebben verkort, te straffen, 1457
commissie van de Graaf op twee secretarissen als adjudanten van genoemde commissarissen, 1457
statering van de zaken van enige procureurs tijdens hun absentie, 1458
uitstel van alle zaken, 1458
ordonnantie inz. het salaris van de Raden, secretaris sen, proc.-generaal in 's-Gravenhage, 1459
procuratie van enige procureurs tot hun terugkomst, 1460
extract uit een ordonnantie van de Graaf van 1447 de het tractement van de Raden etc., als deze buiten Den Haag vacceren of zich absenteren, S.C. 1461
ordonnantie inz. de verkoop van wijn, 1462
ordonnantie voor de deurwaarders van de kamer, 1462
ordonnantie, waarbij aan de procureurs wordt verboden iets te zeggen tegen de uitspraak van vonnissen en beschikkingen, S.C. 1462
ordonnantie van de Raad tegen het absenteren van de procureurs en het appelleren voor notaris en getuigen tegen het gebruiken van andere copieen dan die van de griffie, S.C. 1462
bevel aan de deurwaarders en boden om hun relazen te zegelen, S.C. 1462
aantekening dat het zegel van de volders te Delft aan de Raad is overgeleverd, S.C. 1462
statering van een zaak, 1463
conclusie in rechte en verzoek om recht, 1463
's - Gravelandde gezworenen vandag aan hen tegen Jan Claas Meijnaartsz., 1459
's - Gravelandde gezworenen vanprocuratie van hen tegen Jan Claas Meijnaartsz., 1459
's - Gravemoerde cureijt vanuitstel van de zaak van Godschalck Oom c.s. en hem, 1448
's - Gravemoerde cureijt vandag aan hem tegen Godschalck Oom c.s., 1448
's - Gravemoerde cureijt vanuitstel van deze zaak, 1448
's - Gravemoerde cureijt vanuitstel van de zaak tussen hem en Adriaan Screvel, S.C. 1448
's - Gravemoerde cureijt van (Adriaan Wittebol)procuratie van hem tegen de erfgenamen van Dirk van de Merwede, 1459
's - Gravemoerdag aan die van Waspik en van 's- Gravemoer tegen Pieter Hannocqué, rentmeester van Zuidholland, 1456
's - Gravemoerbevel aan de erfpachters van de moeren in 's- Gravemoer om tegen Pieter Hannocqué te antwoorden, 1456
's - Gravemoerprocuratie van hem tegen de rentmeester van Zuidholland, 1456
's - Gravenzandede baljuw van (Pieter Engelsz.)procuratie ad lites van hem, S.C. 1448
's - Gravenzandede baljuw van (Pieter Engelsz.)dag aan hem tegen Evert de Bastaard, baljuw van den Haag, S.C. 1448
's - Gravenzandede baljuw vanprocuratie van de schepenen van 's-Gravenzande tegen hem, S.C. 1452
's - Gravenzandede baljuw vanorder aan de schepenen van 's-Gravenzande om tegen hem te antwoorden, S.C. 1452
's - Gravenzandede baljuw vandag aan de schepenen om tegen hem te dupliceren, S.C. 1452
's - Gravenzandede baljuw vanorder aan de schepenen om tegen de proc.-generaal en hem te antwoorden, 1453
's - Gravenzandede baljuw vandag aan de schepenen tegen hem 1453
's - Gravenzandede baljuw vandag aan hem en aan de proc.-generaal tegen de oude schepenen van 's-Gravenzande, 1455
vorige
12...210
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in