Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Deze index verwijst naar de inschrijvingen in de Registres Civiques in Zuid-Holland. Deze registers zijn ondergebracht in verschillende archieven van onder-prefecten. Deze onder-prefecten werden in de Napoleontische tijd ingesteld en dienden als tussenpersoon voor de correspondentie tussen de prefect en de gemeentebesturen van het arrondissement. De onder-prefecten waren gebaseerd in plaatsen waar zich een arrodissementsrechtbank of een kantongerecht bevond.

Registres Civiques

De Registres Civiques zijn de neerslag van de registratie van kiesgerechtigde burgers in de Franse tijd. Volgens de Code Civil hadden alle mannelijke ingezetenen van 21 jaar en ouder het recht de plaatselijke bestuurders te kiezen. Hiertoe moesten zij echter wel als kiezers geregistreerd staan. Bij deze registratie werden niet alleen de namen opgenomen, ook geboortedatum en beroep moesten worden vermeld.

In 1811 werden de Registres Civiques in heel Nederland opgesteld. De registers werden jaarlijks bijgewerkt en er bestaan daarom ook registers uit 1812 en 1813. Na de bevrijding van de Fransen in 1813 werden de registers niet meer bijgehouden. Bij het Nationaal Archief zijn de registers van de provincie Zuid-Holland ondergebracht.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

De Registres Civiques zijn ondergebracht in de archieven van de onder-prefecten. De onder-prefect vormde de schakel tussen de prefectuur en de gemeenten van het arrondissement. Hij fungeerde als tussenpersoon voor de correspondentie tussen de prefect en de maires en omgekeerd inzake besluiten, verzoeken, informatie etc. Zijn bemiddeling, advies, goedkeuring en instructie was bij vrijwel elk facet van het bestuur, het financieel beheer, de regeling en bevordering van het sociaal, economische en maatschappelijk leven vereist. Het zwaartepunt van zijn bemoeienissen lag met name op het gebied van de bevolkingsregistratie, de belastingheffing en de dienstplicht.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in