Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
83 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 83 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
LeidenVerbetering van den achterweg en het ambacht van Fedingerbroek en daarop tol te heffen Verhooging van den tol Het maken van een trekweg tot aan den Leidschendam1622-05-00
LeidenBedyken van de Stommeer by Aalsmeer, ’t Hellegat, ’t Geestwater met de Zuid- en Noordpoelen tusschen Sassenheem en Lisse Betreffende de bovengenoemde bedyking1625-03-00
LeidenHet vergrooten van de stad1644-03-00
LeidenHet houden van twee vrye jaarmarkten van magere beesten1624-03-00
LeidenOm het resterende gedeelte van de Hooge Heerlykheid van Oestgeest te cederen Betreffende de bovenstaande Hooge Heerlykheid van Oestgeest1625-03-00
LeidenKeuren en ordonnantie betreffende defaillerende personen1650-09-00
LeidenBetreffende den verkoop van een huis en erve door Mr Pieter Bockenberch, in leven Historie schryver van Holland, Zeeland en Westfriesland en zyne huysvrouw by testament bestemd voor een regent van twaalf studenten die geen middelen genoeg hebben tot vervolg van hunne studiën1633-09-00
LeidenWatermolens tot behoef der waterverversing binnen de stad:1666-07-00
LeidenOver het verkiezen van acht schepenen Betreffende de schepenbank binnen1651-06-00
LeidenKeure en ordre op ’t stuck van de curatelen over desolate en andere boedels alsmede op de boedels onder benefitie van inventaris aenvaert wordende Keure nopende de preferentien ende interesten der custing penningen mitsgaders van de renten, pachten, erkennissen, enz. Keure tegen frauduleuse transporten ofte andere bedriegelycke acten Keure beroerende de weeskinderen de welcke by de langstlevende van de ouders werden uytgekofft Keure nopende de vindicatie van de goederen om comptant gelt verkofft Ampliatie op een oude keur betreffende het stuck van vredemaecken1652-01-00
LeidenZie Keuren
LeidenBetreffende de Lisser Poel1677-04-00
LeidenBetreffende de Waterlandsche Doopsgesinde gemeente te:1686-03-00
LeidenTen behoeve van de huyssittende of diacony armen van de Nederd. en Walsch Geref. gemeente1695-10-00
LeidenBedyking van de Sterrewaarts polder1736-02-00
LeidenBetreft erfenissen enz. ten behoeve van het armen weeshuis te:1733-10-00
LeidenBetreffende de Lisser Poel Betreffende de Lisser Poel1741-07-00
LeidenBetreffende de nagelaten goederen der Luthersche gemeente armen en weeshuis Betreffende de nagelaten goederen der huiszittenhuis Betreffende de nagelaten goederen der Remonstrantsche armen Het oprigten van een gereform. Walsch Diaconie en armhuys1769-03-00
LeidenKunstgenootschap onder de zinspreuk Kunst wordt door arbeid verkregen1774-07-00
LeidenOprigting van de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde1775-05-00
LeidenHet bestraten van den weg van het Haagsche schouw tot aan de straatweg buiten de Witte Poort met het heffen van tol1806-08-00
LeidenVrywillige negotiatie enz. ten behoeve der algemeene of Heilige Geestarmen1804-02-00
LeidenEerste beginselen of kort begrip der Natuurlyke Historie enz. met afbeeldingen van alle soorten van dierenA.J. Honkoop1792-10-00
LeidenHerdruk van het werck Institution et LogicaAbraham Commelyn1645-07-00
LeidenL’Histoire Géneral des Tartares d’apres le M. S. Tartare de Abulgasi-Bajadur-Chan etc.Abraham Kallewier1725-11-00
LeidenByzondere aanmerkingen over het aanleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven en aanklevende cieraden, enz.Abraham Kallewier1737-05-00
LeidenVerlenging octroy tot het drukken van de Duytsche Courant in de Fransche taalAnthony de La Fond1706-07-00
LeidenVerlenging octroy drukken van de Fransche CourantAntoni de la Font1736-08-00
LeidenProfessor Burman, Noten over eenige Poetae Minoris Antique (zie den text opgenomen)C. Wishoff1730-12-00
LeidenMathematisch Woordenboek uit het HoogduytschCoenraad Withoff1739-11-00
LeidenDe werken van Joan. Andr. Cranieri Caroli Linnaei, Joh. Burvallii en Petri Arfedi als in den textCoenraat Weshoff1741-04-00
LeidenLe Rapporteur Universel oú avertessements publicqs concernant la negoce et la vie civileCornelis Haeck1746-08-00
LeidenHerdruk van Le Droit de la Guerre et de la Paix par H.G. etc. par Jean Barberac (Hiervoor vroeger octroy verleend aan Pierre du Coup, Amsterdam)D. Haak1759-02-00
LeidenVerlenging octroy op het Naamregister der Predik. zoo van de Nederl. als Walsche en Engelsche kerkenDaneel Van Damme1762-01-00
LeidenDe Christelyke Godgeleerdheid enz. door Benedictus Pretit Hoogl. te Geneve met een Voorrede van Joh. Wisselius, Hoogleraar te LeydenDaniel Van der Vecht1725-12-00
LeidenOp de verkooping van wylen hun Oom Pieter van der Aa op het werk Ariteai Cappadocis de Causis et Signes etc.De Janssoons van der Aa1735-09-00
LeidenVerlenging octroy op de Tesaurus Antiquitatum et Historiarium Italiae etc.De wed. Pieter van der Aa1736-04-00
LeidenDe overgebleven gedichten van den Heer Cats benevens alle de lof en rouwdigten en grafschriften op den Heer J. Cats. Item J. Cats Zinne en Minnebeelden, Zelfstryd en Mannelyke achtbaarheid, Gedachten in Slapelose nagten, en 82 jarig levenDe wed. van Jan Van Deyster1744-05-00
LeidenTractatus de legibus abrogatus et inusitates en Hollandia Visinisque regionibus auctore Simone a Groenwegen van der MadeFrans Moyaert1648-11-00
LeidenHet regt gekocht op het drukken en uitgeven der werken van Pieter Bort en den text gemeld van de erven Van VelsenFrederick Haeringh1700-04-00
LeidenBetreft zyn reeds uitgegeven of nog uittegeven werkenGerardt Noodt1710-03-00
LeidenDe werken van Laurentius Stevesloot, Predikant te Leiden als in den textHendrik van Damme1719-02-00
LeidenHet Licht der Waarheid enz. door Robertus AemeliusHendrik Van Damme1737-03-00
LeidenVerlenging octroy verleend aan hunner broeder (2 Juny 1717) op het Naamregister der Predikanten, zoo Nederd. als Walsche en Engelsche met derzelver standplaatzen, enz.Hendrik Van Damme1747-01-00
LeidenVerlenging octroy op het Naamregister der Militaire Officieren enz.Hendrik van der Deyster1760-02-00
LeidenHerdruk van Le Droit de la Guerre et de la Paix par H.G. etc. par Jean Barberac (Hiervoor vroeger octroy verleend aan Pierre du Coup, Amsterdam)J. Verbeek1759-02-00
LeidenInventie van een soort van tiggelen bestaande uyt drie deelen op den anderen sluytend zeer bekwaam om in plaats van leyen tot dekking van kerken enz. te gebruyckenJacob Brederode1705-11-00
LeidenCopyregt gekocht van de wed. Van Hendrik ... Amst. 1729 enz. Gedachten op Slapelooze Nachten en 82 jarig leven van J. Catz.Jan Van der Deyster1731-04-00
LeidenCopyregt gekocht van Reinier Boitet op het Naamregister der Militaire OfficierenJan van der Deyster1742-12-00
LeidenGerardi Van Swieten M.D. Commentaria in Herm. Boerhave aphorismos de cognoscendis et curandis morbisJan Verbeek1741-11-00
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in