Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
87 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 87 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Den HaagOm de paardenmarkt te mogen houden tegelyk met de kermes1643-08-00
Den HaagHet oprigten van een weeshuys ten behoeve van Luthersche weezen Betreft erfenissen van gealimenteerden Betreft erfenissen ten behoeven van Catholyke armen1756-05-00
Den HaagTot het opbouwen en meubeleren van het huis genaamd Prins Maurits Huis verbrand tusschen 23 en 24 December 1704 (ƒ1.000 000)1706-10-00
Den HaagDietstlievend Kunstgenootschap onder de zinspreuk Kunstliefde spaart geen vlyt1774-07-00
Den HaagGenoodschap tot verdediging van de Christelyke Godsdienst tegen desselvs hedendaagsche bestryders1787-06-00
Den HaagPhotii en Bibliothecqa et Epistolae Graece et Latini cum notes variorum authorenAbraham de Hondt1701-07-00
Den HaagHerdruk van Le Grand Dictionaire Histor. du Mr. Louis Morery oú Le melange curieux de l’Histoire Sacrée etc. avec supplement à part aux anciennes editions fol.Adriaen Moetjens1715-08-00
Den HaagHistoire D’Angleterre de Mr. Rapin Thoyras in ’t Fr. Eng. en NederlandschAlexander Rogissart1723-01-00
Den HaagDe Slagh van Irlandt by Drogheda of de rivier Boyne, Het Huys Sorgvliet, Het Conicklyck Huys tot Ryswyck gen. Nieuwburgh, mitsgaders alle de appartementen van het Voorn huys apartAnna van Westerstein, huysvrouw van Barent Beek1697-10-00
Den HaagCopyregt gekocht uit den boedel van C. Bouquet op het werkje Der Gravinne Mortons gebeden, M. van Machwitz Godvrugtige Uytspanningen, enz. vermeerderd met C. Droste Dankzegging na het Avondmaal (16e druk)Bartholomeus van der Klos1773-01-00
Den HaagL’Histoire du Regne de Philippe Second door R. Watson uit het Engelsch in het FranschBennet en Hake1777-10-00
Den HaagCommentarius Practicus en Epistolas Pauly ad Hebraeos door Casparus Streso, Predicant in den HaegCaspar Doll1661-06-00
Den HaagZes concerten voor vier violinen, alto Viola, Violinello et BassoCharles Ricciotti, anders gen. Bachiche1740-02-00
Den HaagAbregé ofte Kort begryp van de Histoire d’ Angleterre waarvoor octroy had Alexander Rogissart in leven mede Boekverk. in den HaagCharlotta Rogissart1729-02-00
Den HaagTwaalfde herdruk van de Graven van Mortons gebeden en van M. van Machwitz Godvrugt: Uytspann. Verm. met C. Drotti’s Danckzeggingh nae het H. AvondmaalCornelis Bouquet, zoon van Engelb. Bouquet1734-06-00
Den HaagInventie van eene nieuwe bagger machine en van een nieuwe sluysCornelis Redelykheid1773-09-00
Den HaagHet uitgeven zyner uitgevonden diep machine in drie copere platen en de sluys in 6: Holl. en Fr. textCornelis Redelykheid in den Haag1774-09-00
Den HaagCopyregt gekocht van Joannis Vritto, boekverk. (1736 5 Maart) op het Haagsche Fenstboekje enz.Cornelis Van Zanten1737-02-00
Den HaagCopyregt verkregen van R. v. Kessel op het Bericht wegens de Gesteltenisse van de Hoge Colleg. in ’s Gravenhage en het zelve vermeerderd uittegevenCornelis Van Zanten1746-03-00
Den HaagVerlenging octroy op het Haagsch Textboekje enz.Cornelis van Zanten1758-03-00
Den HaagVerlenging octroy op het Bericht wegens de gesteltenisse der Resp. Hooge Verg. en Coll. in ’s GravenhageCornelis van Zanten1761-07-00
Den HaagVerlenging octroy op Bericht wegens de gestaltenisse der respect. Hooge Verg. en Coll. enz.Cornelis van Zanten1775-10-00
Den HaagVertaling uit het Eng. van ’t Leven van onzen Gezegenden Heiland en Zal. J.C. enz. door Jeremias SaylerDaniel Gezelle1699-09-00
Den HaagHerdrukken en van den Babilonische en drukken van den Jerusalemmitaensen TalmudDavid Nunez Torres1704-09-00
Den HaagHet uitgeven van de platen betreffende de parade, vertrekken en begravenis van Prins Willem IVDe Lage1751-11-00
Den HaagVerlenging octroy 1693 Histoire Journalière etc.Elisabeth Meyers, wed. Jan François du Four1708-07-00
Den HaagNieuwe verbeterde vysel of Forsna Merlen enz. (zie ook Mei 1755)Ferdinand Obdam1775-05-00
Den HaagCopy regt gekocht op de verkooping van zyn vader H.S. Le Mercure Historique et Politique dat alle maenden uitkwamFreder. Hend. Scheurleer
Den HaagNieuwe uitvinding van een roeytuyg tot voortstuwing van allerlei schepen by stilte en tegen stroom Nieuwe uitgevonden diepmachineFrederik Eckhardt1780-10-00
Den HaagMs. Historique et Politique Contenant L’Etat present de L’Europe etc.Frederik Hendrik Scheurleer1759-11-00
Den HaagInventie van een nieuwe soort van drukkery of drukpers tot het maken en drukken van alle patronen zoo op zyde als andere stoffen zonder behulp van schroefpersen of houten, of inhalen schroeven enz. als mede om op zyde en andere stoffen, doek en papieren differente desseynen en patronen met goude en zilvere pallet metalen in couleuren te bewerken en omeeren enz. Nieuwe inventie van een geheel nieuwe constructie van een dommekracht, werkende zoo in een regtstandige als horisontale positie enz. Nieuwe verbeterd scheprad dienende tot de watermolensGeorge Eckhardt1770-01-00
Den HaagRoyal Dictionary in two parts Fr.-Eng., Eng.-Fr. for the use of H.H. the Duke of Glocester by Mr BoyerGerard Rammazyn1699-07-00
Den HaagDe Nieuwe Nederl. Historische en Astronom. Almanakken enz. seedert 3 j. in het Fransch uitgegeven, nu in het NederduytschHendrik Scheurleer1731-06-00
Den HaagHen copy regt gekocht van P. Gosse en Neauline van het werk L’Histore du President J.A. du ThouHendrik Scheurleer1734-09-00
Den HaagMemoires pour l’ Histore du 18e Siecle contenant les negotiations, traités etc. par M. de Lamberti. Herdruk van L’Histoire de revolutions Romaines, de Suede et de Portugal par l’Abbé de Voslot (staat 25 Augustus 1729)Hendrik Schuurleer1731-08-00
Den HaagDictionary English-French. Fr-Eng. par G. Muge GentlemanHendrik van Bulderen1700-03-00
Den HaagManuale Operalun enz.Hendrik van Deventen1699-10-00
Den HaagDie Königlichen Danischen Missornarien uyt Ost Indien etc. (vert.)Herman Herzenbach1735-09-00
Den HaagCopyregt gekocht op de Predikatien van Joannes Beukelman, in leven Predikant in den HaagJan Abraham Bouvink1774-12-00
Den HaagCopy regt verkregen op de in 1776 en 1777 by G.F. van Paddenburg, en G. van den Brink Jacobsz. te Utrecht uitgegevene werkjes van Jan Nupoort (Als in den text)Jan Abraham Bouvink1778-05-00
Den HaagHet inlacseren van een door hem geteekend portret van wylen den Prins van Orange en NassauJan Fournier1752-12-00
Den HaagHistoire de Charles XII Roy de Suede traduite au Suedois de Mr. Nordberg etc.Jan Merten Husson1740-04-00
Den HaagConvntiones Libera et acta publica de RymerJean Neauline1737-04-00
Den HaagMemories et observations de L’ Academie Royale de Chirurgie met platenJean Neauline1741-07-00
Den HaagArchitecture Militaire ou L’ Art de fortifier etc.Jean Neauline1741-11-00
Den HaagNieuwe Generale relluctie der Gilden van Holl. tot Brab- Kleefs- en Luyksche gilden, mitsgaders een nauwkeurig berigt voor alle milit. offic. van orden. en extra ordin. tractementen, enz.Johannes Bossée1741-06-00
Den HaagWoordentolk of verklaringe enz. in de Hedendaagsche en oude regtspleging door Mr. Thurion Boey Secr. en Subs. GriffierJohannes Gaillard1773-05-00
Den HaagHistorie van myn tydt door wylen Dr. Burnet Lord Bisschop van SarumJohannes Neauline1723-06-00
Den HaagCopyregt gekocht op het Naamregister der Milt. Officieren van Mr. Felix de Klopper, courantier der stad Leiden aan hem in 1785 door H. v.d. Deyster overgedaanJohannes Thierry
Den HaagVerlenging octroy op het Bericht wegens de gesteltenisse der Respective Hooge Vergaderingen en Collegien enz. in ’s GravenhageJohannes Thierry1790-09-00
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in