Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
254 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 254 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
SchotlandZes kaarten van de Noordkust van Schotland en Shetland, de eylanden Orkney en LewisMurdoch Mackenzie1749-07-00
Rotterdam (get.)Regt van copy gekocht op een boek genaamd Waarheid in het binnenste enz. Heylige Oeffeninge enz. door J. Verschuur, Predikant in de Zeeryp. Des Heeren lof verkondigt enz. met den voorr. van W. Evertdyk, Predik. Rotterdam. De Zuyvere leere van den Cath. door A. FiclePieter van Gilse1739-10-00
Rotterdam (get.)Het copy regt gekocht van de erfgenamen van wylen Wilhelmus à Brakel, Predikant te Rotterdam op het werk Logico Latreja d.i. de Zedelyke GodsdienstAnna Stoop, wed. van Hendr. Van den Aak1747-06-00
RotterdamDe Kristen geheel en al het eigendom van Kristus in leven en in sterven enz. door Johannes Vander Kemp, Predikant DirkslandReinier Van Doesburg1723-10-00
RotterdamBeschryving van de stad Brielle en den landen van Voorne enz. door Korn. Van Alkemade en P. v.d. Schell.Felippus Losel1729-04-00
RotterdamVan de erfgen. Dr. Wilhelmus à Brakel gekocht het regt van copy in privilegie van het werk Logica Latreia, dat is de Redelyke Godsdienst door gen. predikant geschrevenHendrik Van der Aak1729-11-00
RotterdamDerde druk van het Merg der Christene Godsgeleertheyt enz. door Joh. à Marck, leeraer Akad. LeidenNicolaas Fopyn1729-11-00
RotterdamLes Aventures de Telemaque fils d’ Ulysse etc.Johannes Hoffhout1730-09-00
RotterdamNouveaux Sermons sur L’ Histoire de la Passion de nôtre Signeur Jesu Christ etc. par Jaques SaurinJan Daniel Beman1731-07-00
RotterdamHet Cabeïsch des genaden verbonds door Lambertus Myseras te MiddelburgNicolaas Fopuyn1734-08-00
RotterdamGronden der Navigatie off Stuurmans Kunst door Dirk KruykJoh. Kuyper1737-07-00
RotterdamHet copyregt gekocht (1735) van de erfg. van Reynier Van Doesburg op het werk De Christen geheel ten al het Eygendom van Christus (14 October 1723)Philippus Losel1738-08-00
RotterdamLe Grand Dictionaire Geograph. etc. par Mr. Bruzen et Martinière Geogr. de S.M. Cathol.Jan Daniel Beman1739-10-00
RotterdamVerlenging octroy op het Merk der Christene Godsgeleerdheyt enz. door Joh. à Mark, Hoogleraar te LeidenNicolaas Fopyn1744-04-00
RotterdamVerhaalde Predikatien enz. uit het Eng. van Ralph en Ebenezer Erskene, Predikanten in Schotland (als in den text)Hendr. Jan Pelt1744-05-00
RotterdamHerdruk van de Practische Uitbreiding en bespiegeling over de Evangelische gelykenis van den verloren zoon, door Frans den HausPhilippus Losel1744-11-00
RotterdamDe 150 Psalmen Davids enz. (zie 1731 November)Philip Losel1745-12-00
RotterdamDe Rottesvroom en drie zangen door Dirk Smits met het portret van Z.H. door Pieter Taajé en 4 plaaten, en een kaartje van de Rotte door J. Punt jr.Philippus Losel1750-12-00
RotterdamDe Rottesvroom en drie zangen door Dirk Smits met het portret van Z.H. door Pieter Taajé en 4 plaaten, en een kaartje van de Rotte door J. Punt jr.Jacobus Bosch1750-12-00
RotterdamDe Rottesvroom en drie zangen door Dirk Smits met het portret van Z.H. door Pieter Taajé en 4 plaaten, en een kaartje van de Rotte door J. Punt jr.J. Burgvliet1750-12-00
RotteerdamHet Kinderdeel der Vromen door Lamtertus Myserus MiddelburgNicolaas Fopyn1728-06-00
MiddelburgDe werken van Bernard Smytegeld in leven Predikant te MiddelburgAdam Louweran1744-04-00
Leiden (get.)De Godvreezende Natuurkunde enz. door W. Derham, lid der A.M. London vertaald door Abr. Van Loon M.D.Js. Severinus1728-09-00
Leiden (get.)De verdere deelen van den Thesauris Antiquat. et Histor. Italian. Neapolis, Sicelene, Sardinae etc. I.G. Graevii met de Voorreden van Prof. Petrus BurmannusPieter Van der Aa1721-06-00
Leiden (get.)Verlenging octroy voor het werk Het Licht der Waarheid door Dr. Robertus AemeliusHendrick Van Damme1722-02-00
Leiden (get.)Groot Histor. Oordeelk. Chronol. Geogr. en letterlyk Woordenboek van den gantsch H. Bybel en het Fransch door Augustyn Calinet vertaald door Matthaeus GargonSamuel Luchtmans1723-06-00
Leiden (get.)Het regt van copy gekocht van het werk de Nieuwe Naukeurige Nederlandtsche Hovenier etc.Joh. Arn. Langerak1737-03-00
Leiden (get.)Herdruk der Christel. gebeden voor iederen dag der week enz. door B. Pidet, Prof. Geneve en Schriftuurlyke Keten van aaneengeschakelde Waarheid enz. door Daniel WellenkHendrik Van Damme1738-09-00
Leiden (get.)Het A.B.C. des geloofs door A. Comrie. De Evang. Heyligm. door W. Marshall. De Viervoudige Staat des menschen door Th. Boston. De Parabel van de tien Maagden door Th. SheppartJoh. Hasebroek1739-07-00
Leiden (get.)Groot en Algemeen Kruidkundig Hoveniers en Bloemisten Woordenboek enz. in het Eng. door Ph. Miller vertaald door Jacob van Eems M.Dr. met een voorrede van Prof. A. v. RoyenPieter van der Eik1741-09-00
Leiden (get.)De werken van Joan van den Honirt, Th. Prof. en Predikant te Leiden (als in den text)Sam. Luchtmans1743-05-00
Leiden (get.)Anatom. et Chirurg etc. Bern. S. Albini. Expl. Tab. Anat. Baeth. EustachiiJohan Arnold Langerak1743-08-00
Leiden (get.)Verlenging opctroy op de werken van Cornelis Van BynkershoekJohann. Van Kerckhius1744-06-00
Leiden (get.)Verlenging octroy verleend aan hunner broeder (2 Juny 1717) op het Naamregister der Predikanten, zoo Nederd. als Walsche en Engelsche met derzelver standplaatzen, enz.Mr. Dan. v.d. Brissen1747-01-00
LeidenDe leer der Geref. Kerk volgens de ordre van den Heylich. Catechism. door David Knubbe, Pred. LeidenSam. Luchtmans1728-02-00
LeidenHet oude en N. verbond aeneengeschakeld in de geschiedenis der Joden en aengrenzende volkeren enz. door Humphrey, Predicant enz. Norwich vertaelt door Joannis DriebergeJohannes van der Linde d.j.1722-09-00
LeidenVermeerderde verkl. van de voornaamste Heylige en Schriftuurlyke Zinnebeelden uit verscheiden Oudheden, opgeheldert enz. door Arnoldus Ruemig, Predikant te GroedeSamuel Luchtmans1722-09-00
LeidenHet Groot Algemeen Woordenboek zo Histor. Geogr. als Oordeelkundig behelsende het voornaamste dat vervat is in de woordenboeken van Moréri Bayle en anderen enz.S. Luchtmans1723-01-00
LeidenFabulae Chronol. Imperat Regium Dynast. Urbinen Paparum etc. ad. Anno 1714. G.J. S’Gravesande Institutiones Philos. Newt. etc.Pieter Van der Aa1723-02-00
LeidenL’Histoire Géneral des Tartares d’apres le M. S. Tartare de Abulgasi-Bajadur-Chan etc.Abraham Kallewier1725-11-00
LeidenDe Christelyke Godgeleerdheid enz. door Benedictus Pretit Hoogl. te Geneve met een Voorrede van Joh. Wisselius, Hoogleraar te LeydenDaniel Van der Vecht1725-12-00
LeidenGekocht van Mortier (David) en Adr. Moetjens en koopers geweest van de portie van L. en H. van Dole enz. de Grand Dictionaire Historique etc. de Moréri etc.Sam. Luchtmans1729-12-00
LeidenProfessor Burman, Noten over eenige Poetae Minoris Antique (zie den text opgenomen)C. Wishoff1730-12-00
LeidenCopyregt gekocht van de wed. Van Hendrik ... Amst. 1729 enz. Gedachten op Slapelooze Nachten en 82 jarig leven van J. Catz.Jan Van der Deyster1731-04-00
LeidenCopyregt gekocht van Joh. Van der Luiden, boekverk. Leyden van alle de werken van Gerhardus Noot et CommentariusJohan Arnold Langerak1731-11-00
LeidenCornelis van Bynckershoeck Opera OrnicaJoann. Van Kerckhaus1737-02-00
LeidenHet Licht der Waarheid enz. door Robertus AemeliusHendrik Van Damme1737-03-00
LeidenByzondere aanmerkingen over het aanleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven en aanklevende cieraden, enz.Abraham Kallewier1737-05-00
LeidenMathematisch Woordenboek uit het HoogduytschCoenraad Withoff1739-11-00
LeidenDe werken van Joan. Andr. Cranieri Caroli Linnaei, Joh. Burvallii en Petri Arfedi als in den textCoenraat Weshoff1741-04-00
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in