Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
263 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 263 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
UtrechtCopyregt gekocht van Kornelis van Tongerlo en Frans Houtthuyn op de Maandelyksche Postryder enz.M.W. van Overmeer1773-10-00
UtrechtVerlenging octroy op de Comptoir en Schryf Almanack in 1775 verleend aan de erven Jacob en de wed. Hendrik KeurJohanna Bosboom, wed. van Hendrik Keur1790-01-00
SmdyrtfsmCargoes off Scheepslading en tot. Lysten van den inkomende schepen uit diversche plaatzen, uitgesondert de O.I.C. ten dienste van de Koopl. Makelaars enz.J. Fermeulen1780-10-00
Rotterdam, AmsterdamHerdruk van de verhandelingen van het Batavia’s Genootschap van Konsten en Wetenschappen opgeregt te Batavia 1778, door dat Genootschap uitgegevenReinier Arrenberg1780-11-00
Rotterdam (get.)Verlenging octroy voor de werken Het merg der Christel. Godgel. door Joh. à Mark, Prof. Leiden en Kort opstel der Christel. Godgel. van J. Wilhelmus, Pred. RotterdamPasserina Muyters, wed. Paulus Fopyn1762-10-00
Rotterdam (get.)Copy regt gekocht in 1753 van J. Ratelband, Boekverk., Amsterdam, De Koophandel van Amsterdam na alle gewesten der wereld enz. door Le Moine de L’Espine vermeerderd door J. Le LongPh. Losel1763-05-00
Rotterdam (get.)Copy regt gekocht in 1753 van J. Ratelband, Boekverk., Amsterdam, De Koophandel van Amsterdam na alle gewesten der wereld enz. door Le Moine de L’Espine vermeerderd door J. Le LongJ. Bosch1763-05-00
Rotterdam (get.)Copy regt gekocht in 1753 van J. Ratelband, Boekverk., Amsterdam, De Koophandel van Amsterdam na alle gewesten der wereld enz. door Le Moine de L’Espine vermeerderd door J. Le LongJ. Burgvliet en Co.1763-05-00
Rotterdam (get.)Verlenging octroy op de Logica Latreja d.i. Redelyke Godsdienst door W. à BrakelAnna Stoop, wed. Hendrik van der Aak1765-12-00
Rotterdam (get.)Copyregt gekocht op het werk Abraham de Aartsvader door Arnold HoogvlietDaniel Beman1768-10-00
Rotterdam (get.)Naamregister van Nederd. boeken uitgegeven door Joh. van Abkoude, het copy regt gekochtReinier Arrenberg1769-12-00
Rotterdam (get.)Verlenging octroy op de werkjes van A. Fromken, Predikant Maassluis. In den text genoemdJ. Bosch1776-03-00
Rotterdam (get.)Verlenging octroy op de werkjes van A. Fromken, Predikant Maassluis. In den text genoemdAndr. Losel1776-03-00
RotterdamCopy regt gekocht van de erven P. Van Braam (1753) te Dordrecht op de werkjes van Aeg. Franken, Predikant te Maassluis. In den text genoemdPhilippus Losel1758-12-00
RotterdamCopy regt gekocht van de erven P. Van Braam (1753) te Dordrecht op de werkjes van Aeg. Franken, Predikant te Maassluis. In den text genoemdJ. Bosch1758-12-00
RotterdamCopy regt gekocht van de erven P. Van Braam (1753) te Dordrecht op de werkjes van Aeg. Franken, Predikant te Maassluis. In den text genoemdJ. Burgvliet en Co.1758-12-00
RotterdamVerlenging octroy op het werk de Christen geheel en al het eigendom van Christus enz.Ph. Losel1768-07-00
RotterdamVertalen uit het Engelsch en het Fransch: Voyages autour du Monde etc. par Byron, Wallis Carteret et CookH. Beman en B. Hake1773-10-00
RotterdamHet drukken der wercken van het Geoctr. Bataafsch Genootschap der Proefonderv. Wysbegeerte, RotterdamReinier Arrenberg1774-04-00
RotterdamVerlenging octroy op het werk de Koophandel van Amsterdam enz.J. Bosch1779-09-00
RotterdamVerlenging octroy op het werk de Koophandel van Amsterdam enz.H. Beman1779-09-00
RotterdamVerlenging octroy aan zyn vader Jan Daniel Beman verleend op het druk van en uitgeven van Arnold Hoogvliet’s Abraham de AartsvaderHendrik Beman1780-03-00
MiddelburgVerlenging octroy op de Schriften van Bernardus Smytegeld, Predikant te Middelburg (in den text gemeld)Adam Lauwerens1760-03-00
Leiden, RotterdamCopy regt gekocht van A. van Paddenburg te Utrecht, Eenvoudig onderwys in de voornaamste waarheden enz. door A. Ledeboer, Predikant Haastrecht en W. de Roo, Predikant TielD. du Mortier (firma D. du Mortier en Zoon)1791-09-00
Leiden, AmsterdamDe Reizen van den heere Vaillant gedaan in de Binnenlanden van Afrika in de jaren 1780-1785 langs de Kaap de Goede HoopA. Honkoop1790-07-00
Leiden (get.)Copyregt gekocht van Joh. van Hexelen, boekverk. Leiden op het werk van C. van Bynkershoek Presides Observationis Juris etc.Sam. Luchtmans1760-07-00
Leiden (get.)Verlenging octroy op de Nouvelles Extraordinaries de divers Endruits et SupplementEtienne Luzac1766-01-00
Leiden (get.)Herdruk in alle formaten uitgenomen folio van de overgebleven gedichten van J. Cats die in de folio uitgave niet zyn opgenomenHendrik van der Deyster1766-01-00
Leiden (get.)By het overlyden van Herm. V. verlenging octroy op het werck G. van Swieten M. Dr. Comment. en Herm. Boerhave Aphorism de Cognocendes in cervan des morbis etc.Jan Verbeek1772-04-00
Leiden (get.)Verlenging octroy verleend aan zyn sedert overleden vader op het Naamregister der Heeren Militaire OfficierenHendrik van der Deyster1774-09-00
Leiden (get.)Herm. Venema Institutionis Historie Ecclesiastica Viteris et Nova TestementiSam. Luchtmans1779-05-00
Leiden (get.)Verlenging octroy op de werken van J. CatsHendr. van der Deyster1781-04-00
LeidenVerlenging octroy op het werkje De Leer der Gereformeerde Kerk enz.Sam. Luchtmans1758-03-00
LeidenHerdruk van Le Droit de la Guerre et de la Paix par H.G. etc. par Jean Barberac (Hiervoor vroeger octroy verleend aan Pierre du Coup, Amsterdam)J. Verbeek1759-02-00
LeidenHerdruk van Le Droit de la Guerre et de la Paix par H.G. etc. par Jean Barberac (Hiervoor vroeger octroy verleend aan Pierre du Coup, Amsterdam)D. Haak1759-02-00
LeidenVerlenging octroy op het Naamregister der Militaire Officieren enz.Hendrik van der Deyster1760-02-00
LeidenVerlenging octroy op het Naamregister der Predik. zoo van de Nederl. als Walsche en Engelsche kerkenDaneel Van Damme1762-01-00
LeidenVertaling van het werk Le Magazin des Pauvres Artisants domestiques etc. Gens de la Campagne par Madame Le Prince de BeaumontPierre Henri Jacqueau1769-01-00
LeidenCopyregt gekocht van wylen Jan van Eyl, Amsterdam 1768 op de Nouvelle Grammaire François de P. MarinSam. Luchtmans1773-03-00
LeidenCopy regt gekocht van Pieter Gosse jr. op het werk van Mr. Le Prince de Beaumont Magazin des Enfants etc.Luzac en Van Damme1777-05-00
LeidenInstitutions des Droit de la Nature et des Gens, traduit au Latin par M.E. Luzac Dr. en Droit etc.Luzac en1778-01-00
LeidenCopy regt verkregen op het M.S. over den Koophandel dezer Lande, enz. Uitgegeven onder den titel van: La Richesse de la Hollande etc.Luzac en1778-04-00
LeidenCopyregt gekocht van Jan en Herman Verbeek (1778), boekverks. Leiden G. van Swieten Commentaria en H. Boerhave Aphorismen etc.Sam. Luchtmans1787-04-00
LeidenVerlenging octroy op een werkje van Pieter MarinSam. Luchtmans1788-09-00
LeidenVerlenging octroy op het uitgeven van hunne Taal en Dichtkonst (zie ook July 1789)Kunstgenootschap onder de zinspreuk Kunst word door arbeyd verkregen1790-03-00
LeidenEerste beginselen of kort begrip der Natuurlyke Historie enz. met afbeeldingen van alle soorten van dierenA.J. Honkoop1792-10-00
LeidenFableaux Chronologiques contenant L’Histoire de L’Eglise les Souverains contemporains, L’Histoire de la Patria et la Geographie moderne in 35 platenMr. Joh. Godfr. Ernst de Schaumburg1793-05-00
KeulenDoor Joh. van Keulen 1753 Copyregt gekocht van Murdoch Mackenzie van zyne zeekaarten van de Noordkust van Schotland en nabygelegen eilandenGerard Hulst1764-11-00
Hoorn (get.)Verlenging octroy aan zyn vader Dirk Jansz. van Dam verleend op de Watergetyen, de Maans op en ondergang, mitsgaders de N. Hoornsche SchatkamerMeyndert van Dam1780-10-00
HoornVerlenging octroy op de Watergetyden, de Maans op en ondergang, mitsgaders de Nieuwe SchatkamerDirck Jansz. van Dam1771-09-00
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in