Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
3289 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3289 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
AmsterdamAlle de werken van Adriaan de Kramer en het leven van den dichter beskreeven door J.A. van OrtoyHendrik Sligtenhorst1736-07-00
AmsterdamAlle de werken van Moliere (octroy Hendr. Wetstein 1691)Pieter Brunel1723-10-00
Den HaagAlle de werken van Moliere (octroy Hendr. Wetstein 1691)Pieter Hasson1723-10-00
AmsterdamAlle de werken van P. Vergilius Mare vertaelt door J. van Vondel enz.Abraham de Wees1646-06-00
AmsterdamAlle de werken van Willem Blakey in het Fransch als L’Art de faire les ressorts de montre etc. Observations sur les pompes à feu avec balance etc.Michel Rey1780-04-00
AmsterdamAlle de werken van Willem Sluyter, Predikant geweest EybergenCornelia de Groot, dochter en erfg. van Hendrina Blaauw, wed. van Gysbert de Groot1730-12-00
AmsterdamAlle de werken van Willem Sluyter, Predikant te Eibergen (zie 1686)Jacomene Bulleur, wed. Gerbrant Schagen1701-04-00
AmsterdamAlle zyne nieuwe Sonnaten, ofte Musykstukken door hem gemaakt of nog te makenElias Bronnemuller1709-06-00
AmsterdamAllerhande platen en prenten van conterfeytsels, geselschappen, lantschappen, gebouwen, enz.Jacobus Gole1688-05-00
AmsterdamAlmahide oú L’Esclave Reine. Guissob. met Aug. Courbe, Boekverc. te ParysJohan Blaeu1660-09-00
AmsterdamAlmanach des Heroides, Contes, fables etc.Martinus Magerus1770-10-00
AmsterdamAlmanakje met fyne koperen platen en versen in het Fransch en Hollandsch daar onderJacques Des Bordes1735-12-00
AmsterdamAloude Hedendaechse Scheepsbouers en Bestier verciert met copere platen. Beschreven door Nicolaes WitzenCasparus Commelyn1671-07-00
AmsterdamAlphabet ofte Naemwyser van de cooplieden, burghers en coopmansbodenAdriaen Micker1666-07-00
AmsterdamAls rechtverkrygende van de erfgen. van zyn schoonvader Johnnes Janssonius Se. enz. Ampliatie op het octroy voor het werck genaemt Patris Athanasi Opera, namelyck daerin begrepen te syn alle de wercken van Pater Athonasius KircheriusJoannes Janssonius van Waesberge1667-07-00
AmsterdamAls vertegenwoordigers van Phil. Losel en de wed. Ottho van Grafhorst op de verlenging octroy van het werk De Christen geheel en al enz. door J. van der Kemp, Predikant DirkslandHendrina Blankenbyl, wed van Jacobus Bosels1783-04-00
AmsterdamAmbassade ofte Gesantschap van Pieter de Goyer en Jacob de Keyser door last van de Ned. O.I.C. aen den Grooten Farlarisen Chan nu Keyser van China enz. door Jean Nieuhoff gewesen Hofm. van de Ambassade enz.Jacob van Meurs1664-05-00
AmsterdamAmerica of beschreyving der Nieuwe Wereld en Groot en Klein AsiaJacob van Meurs1670-07-00
MiddelharnisAmpliatie en alteratie op de keure rakende den afslag van visch1778-07-00
WaarderAmpliatie op een geapprobeerde keure van een zandpad1664-12-00
WieringenAmpliatie op een reglement tot subsistentie van een capelbeurs enz. voor ’t helpen en redden van noodlydende scheepen en koopsmansgoederen1780-11-00
AmsterdamAmpliatie op het octroy 1702. Recueil van alle d’OperasHendrik Schelten1705-03-00
Wilde Veen gez. MoercappelleAmpliatie op het octroy tot het bedyken van de veenlanden van:1652-11-00
SchiedamAmpliatie op het octroy tot het verkiesen van burgemeesteren en schepenen en het aanvullen van de vroedschap:1662-12-00
Ampliatie op het octroy voor een maniere van watermolen gaende door paerden ’t zy int bezonder ’t zy om geappliceert te worden aen de windmolens in tyde van stilte enz.Lancelot van Brederode1651-08-00
AmsterdamAmpliatie op het verkregen octroy betreffende de platen tot patronen voor het GoudeleermaeckenWillem van den Heuvel1659-02-00
AlkmaarAmpliatie op het voorgaande octroy1624-04-00
AmsterdamAmpliatie op zyn uytgegeven Beschryving zynen antiquen MedaillesNicolaes Chevaille1694-07-00
AmsterdamAmpliatie op zyn verkreegen octroy (1673) betreffende een nieuwe inventie van waterborenAbraham van Halmawaacks1679-09-00
Amsterdam (get.)Ampliatie op zyn verkregen octroy door daer by te voegen: Histoire Metalique des Grands Princes et Héros de Nessau benevens eenige ander stukkenNicolaes Chevailler1691-10-00
AlkmaerAmpliatie op zyn verkregen octroy, met byvoeging van de uyt rekening der maens op- en ondergang (tegenover Dirck Rembrantz. van Niedorp)Isaack Haringhuysen1682-11-00
DiemermeerAmpliatie van het octroy tot de vernieuwinge en dichtmakinge van de dykagie binnen den ringdyk van de Watergraafsmeer nu gemeenlyk geseyt de: Verlenging ampliatie van het octroy tot de vernieuwinge en dichtmakinge van de dykagie binnen den ringdyk van de Watergraafsmeer nu gemeenlyk geseyt de:1651-03-00
HaarlemAmpliatie van zyne octroy 1695Coenraad Coenraads.1699-10-00
Leiden (get.)Anatom. et Chirurg etc. Bern. S. Albini. Expl. Tab. Anat. Baeth. EustachiiJohan Arnold Langerak1743-08-00
AmsterdamAnatomiae Corpus humanium etc. met platenJohannes Glusingh1714-07-00
RotterdamAndrea Riveti Opera Theologica Latina, Exegetica, Didactica, et Polemica etc.Arnoud Laers1660-03-00
AmsterdamAnglo-Belgica d’ Engelsche en Nederduytsche Akademy, bevattende de naukeurigste grammaticale regulen enz. door Eduward RichardsonSteven Swart
AmsterdamAnglo-Belgica the English and Nether Dutch Academy ofte Engelsche en Nederduitsche AcademyAbigael May, wed. Steven Swart1698-10-00
AmsterdamApostatia Romana ofte Roomsche afval gemaeckt en beschreven door Do. Andreas Lantman Bed. d. H. Evang. te AmsterdamWed. Maerten Jansz. Burgt1664-11-00
AmsterdamApostolische en kerkelyke oudheden door W. Casee vert. door Salomon Bor, voorreden door Herman WitzFrançois Halma en Co.1699-12-00
WormerApprobatie op eene keur tegen het vermeerderen der bakkeryen1782-04-00
DelftApprobatie van de keur en ordonnantie op ’t houden van preferentien van de onroerende goederen1634-01-00
VeurApprobatie van de keur tegen de insolentien en moetwillicheden voor de Heerlyckheyt van Voorschoten bekomen toe te mogen passen op de Heerlyckheyt:1662-12-00
AlkmaarApprobatie van eenige artikelen in de ordonnantie voor het weeshuis1646-03-00
Den HaagArchitecture Militaire ou L’ Art de fortifier etc.Jean Neauline1741-11-00
AmsterdamArchitectuur of Wiskonstige verhandeling enz. door Jacquis Berquin, beroemd kenner der Wis en bouwkunde AmsterdamJohannes Covens en Zoon1789-09-00
MiddelharnisArmpliatie van de conditien ende verwaerden raeckende den afslagh van de visch binnen St. Michiel in Putten dat men noemt: Keur en Ordonnantie raeckende den afslagh van de visch binnen St. Michiel in Putten dat men noemt:1682-11-00
RotterdamArnoldi Vinnii J.C. jurisprudentiae Contracta sive partitionium J.C. Lib. 4 etc. doorgaens veelzins verbeterd en vermeerderd enz.Johannes Naeranus1663-09-00
Graft, Graftdyk en het NoordeindeArtikelen van accoord betreffende het bouwen van een kerk, predikants- en schoolhuys, enz.1645-11-00
AmsterdamAtlas de la Navigation et du Commerce dans toutes les parties du Monde etc.Louis Renard1714-12-00
123...66
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in