Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
3289 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3289 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
DelftHenry des Marets1663-10-00
Den HaegDaniel der Marets1663-10-00
Amsterdam1. Een molen die sich zelf sal kunnen drayen na alle winden 2. Om aen windmolens te kunnen gebruycken twee schepraden, die het water boven de as kan uytwerpen 3. Een tonnen schepwerck om het water 10 à 12 voeten te kunnen opbrengen 4. Een breedt stryckradtTheobald van Hoochstede1666-07-00
Amsterdam1. Het slaan van bruggen om daarmede Infanterie, Cavallerie en Artillerie over groote rivieren te laten passeren 2. Om de grootste oorlogschepen met gemak over pampus te brengen 3. Lekke of door canon deurboorde schepen boven water te houden sonder pompenLaurens Billoti1700-09-00
Amsterdam1. Het slaan van bruggen om daarmede Infanterie, Cavallerie en Artillerie over groote rivieren te laten passeren 2. Om de grootste oorlogschepen met gemak over pampus te brengen 3. Lekke of door canon deurboorde schepen boven water te houden sonder pompenJacob Gerard Ingen zn.1700-09-00
1. L’Extract ou abregé chronologique de L’Histoire de France 2. Histoire Génér. de France depuis l’ougene des François jus qu’au regne du Roy Louis XIV glorieusement regnant etc.François Eudes de Mezeray1668-07-00
Amsterdam12 Sonaten of musykstukken verdeelt in twee partyen, het eerste boek 6 Sonaten à Violina en Basses par l’organo. Het tweede boek 6 Sonaten ad uoi. violonelli, van een nieuwe vinding en biquaem voor alle leeft. van musyckWillem de Fisch1725-01-00
Amsterdam1e Het trecken van een vellegheyd uyt zeewater waermede de magere landen kunnen gemest worden en 2 By gebreck van zeewater hetzelfde uyt grof sout te verkrygenJohan Rudolph Glauber1658-09-00
Rotterdam32 Predicatien gedaen door Gerard Brand de JongeBarent Bos1684-09-00
AmsterdamAangaan van een compagnieschap tusschen de: waarby nog word gevoegd de uytlegginge van het Heylich Evangeliums (zie de vorige blz.)Weduwe Marten Jansz. Brandt1650-03-00
AmsterdamAangekocht op de Auctie van Hendrick Boon en Abraham van Someren, copy en exemple van de Dictionarium Biglotten en Tetra Glotten door Martinez en BriersRudolph Witstein1713-09-00
WaverveenAangevangen bepoldering tusschen Mydrecht Welnis en:1644-04-00
AmsterdamAankoop van gronden tot uitbreiding der stad1615-12-00
’s GravenhageAankoop van gronden tot uitbreiding der stad Het uitgeven van gronden van de Cloveniers doelen tot het timmeren van erven1633-03-00
Vlaardingen (get.)Abraham de Aartsvader in twaalf boekenArnold Hoogvliet1753-09-00
Den HaagAbregé ofte Kort begryp van de Histoire d’ Angleterre waarvoor octroy had Alexander Rogissart in leven mede Boekverk. in den HaagCharlotta Rogissart1729-02-00
AmstellandAccoord tusschen die van Bylevelt en den Hollandsthe Loense Polder1662-12-00
AmsterdamAcht zee en stroom gezichten, door hem geteekend en geetst in den Burg van EmdenLudolff Backhuysen1701-10-00
Amsterdam, den HaegAengekocht de overzynde exemplaren van het werck gen. Hugo Grotius de jure Belli cae Pacis etz. van de erven van Johan Blaeuw, in leven boekverc. met de eygendom van copie en privil.Johannes Janssonius van Waesbergen en Soonen1678-12-00
Den HaegAenmerkingen over den Stad der Vereen. Nederl. in ’t Engelsch beschreven door den ridder W. Temple van Shene, voor desen Ambass. wegens syne Kon. Maj. van Groot Brittanje volgens eene Fransche vertalingJohannes Steucker1671-01-00
GoudaAenteyckeninge over het Evangelie van Mathius door den heer Huygh de Groot en in de Nederd. taal overgeset door David van Hoogskaten, Med. dr.Abraham van Loon1684-09-00
LeydenAenwysinge der heilsame politique gronden in maximum van de Republiek van Hollant en West VrieslantPieter Hackes1668-12-00
AmsterdamAfbeeldinge van alle de signalen die gedaan en beobserveerd worden in ’t Lants Vloot zoo in ’t zeylen en ankeren by Dagh en Nacht als ten tyde van ’t gevecht enz. (met voorbt.)Nicolaas Govertsz.1746-02-00
AmsterdamAffteeckening der stad AmsterdamJohan Kip1680-01-00
Afteekening en beschryvinge van de provintien van Schotland en de aengelegen Eyl. met kopere platen gemaeckt by Timotheus Pont, Robbertus en Jacobus GordoniusJohan Blaeuw1654-06-00
VlaardingenAle zyne dichtkundige werkenArnold Hoogvliet1735-09-00
AmsterdamAlexander Donati Roma Vitul ac recens etc.Jan van Munnickhuysen1692-12-00
Den Haag (get.)Algemeen Histor. Geogr. en General. Woordenboek enz. door Abraham George LuissciusJoh. Van Duren1737-12-00
Leyden, RotterdamAlgemeene costumen en regtsgebruycken van Holl. ende Westvrieslandt enz. door Mr. Simon van LeeuwenFranchoys Hakkens1666-08-00
AmsterdamAlgemeene en Byzondere Natuurl.: Historie enz. door de Buffon en Daubenton. Atlas des Enfans ou Methode Nouvelle etc.Jan Herman Schneider1772-09-00
Amsterdam (get.)Algemeene grondregulen der Fransche SpraakkunstPieter Dufoure1708-01-00
Algemeene Kerckelycke en Wereldlycke geschiedenis des bekenden Aardkloots enz. te drukken by de Gebr. G. en R. WetsteinAnna Hermanna Schuyl, wed. van den Advoc. Geerloff Suykers1721-06-00
Den Haag (get.)Algtemeen Hister. Geogr. en Geneal. Woordenboek vervattende de geheele wereldlyke en kerkelyke geschiedenisAbraham Luiscius1723-01-00
AmsterdamAll the works of Joseph Prietsly (in den text gemeld)Martinus Magerus1773-01-00
AmsterdamAlle de Allegorise wercken van Johannes Bunian, Predicant in Betford (in den text gen.)Johannes Bouckholt1684-05-00
AmsterdamAlle de figuren van verscheyde statuen, en andere sieraden op copere platen gesneden en uytgebeelt die door zynen broeder Arthus Quelleen zeer constich in marmer en andere steen gehouwen zyn ten behoeve van het nieuwe stadhuys te AmsterdamHubertus Quelleen1655-01-00
AmsterdamAlle de landt caerten uytgegeven door Mr. Sanson, Taillot etc.Pieter Mortier1690-09-00
LeydenAlle de Latynsche wercken van Chr. Willichius etc. vertaald door Abraham van Poot M. dr.Jordaen Luchtmans1685-01-00
AmsterdamAlle de medicinale wercken van Hendrick Overcamp, Med. dr. Amsterdam (in den text genoemd)Jan ten Hoorn1694-01-00
AmsterdamAlle de nagelatene Toneel en mengel poezy van wylen Catharina Les CailleDe erfgen. van Jacob Les Caille1727-11-00
Den HaagAlle de Poetische werken van Joannes Vollenhove Dr. en Predikant te ’s Hage waarvan hy het copy regt bezitMatheus Gaillard1750-09-00
AmsterdamAlle de Psalmen van de Geref. Kerk met een Nieuwe basse Continuo, mitsgaders alle de Luth. liederen mede met een nieuwe basse contenuo van het silva separaat in twee boeken te etc.Gerard Fredrik Wit1731-05-00
AmsterdamAlle de Rymwercken van Jan VosJacob Lescaille1662-03-00
AmsterdamAlle de tegenwoordige overblyfselen der Antique gebouwen der stad Rome, door wylen Bonaventura van Overbeke gedurende zyn verblyf in Italië na het leven geteeckend enz.Michiel van Overbeke1707-08-00
AmsterdamAlle de wercken van den heere Cats Oud Raedpension met verschyden vermeerderinge enz.Jan Jacobsz. Schipper1658-10-00
AmsterdamAlle de wercken van Publius Vergilius Maro door Joost van Vondelen in ’t NederduytschAnnetien Harmens, wed. Abraham de Wees1660-07-00
AmsterdamAlle de wercken van Renatis Des Cortus in de Nederl. taleJan ten Hoorn1690-03-00
AmsterdamAlle de wercken van Seldenus (volgt de titels van 23 wercken)Johan Blaeuw1676-11-00
LeydenAlle de wercken van Theodorus Craanen saligerPieter van der Aa1688-05-00
AmsterdamAlle de wercken van Willem Sluyter, Predik. Eybergen bestaende in gedichten, lofsangen, enz. op volwaren sangmatenGerbrand Schaegen1686-05-00
vorige
12...66
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in