Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
116 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 116 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Rotterdam32 Predicatien gedaen door Gerard Brand de JongeBarent Bos1684-09-00
RotterdamAndrea Riveti Opera Theologica Latina, Exegetica, Didactica, et Polemica etc.Arnoud Laers1660-03-00
RotterdamArnoldi Vinnii J.C. jurisprudentiae Contracta sive partitionium J.C. Lib. 4 etc. doorgaens veelzins verbeterd en vermeerderd enz.Johannes Naeranus1663-09-00
RotterdamBedyking van de Binnenwegsche polder van Zegwaard Bedyking van de Binnenwegsche polder van Zegwaard (met kaart)1698-08-00
RotterdamBeschryving van de stad Brielle en den landen van Voorne enz. door Korn. Van Alkemade en P. v.d. Schell.Felippus Losel1729-04-00
RotterdamBetreffende de Binnenwegse polder1741-07-00
RotterdamBetreffende de nagelaten goederen der Nederd. Geref. armen Betreffende de nagelaten goederen der Burger weeshuis Betreffende de nagelaten goederen der Walsche gemeente Het oprigten van een weeshuis voor de Luthersche gemeente1789-03-00
RotterdamBetreffende de ouwe machine door S.A. te R. naar de uitvinding van Janus Watt opgerigt tot het uitmalen van water om een nieuwe opterigten en daar in aantebrengen die verbeteringen die er in Engeland aangebracht zynSteven Hogendyk1786-01-00
RotterdamBetreffende het stuck van de verkiessinge en de bestellinge van de vroedschap Betreffende het stuck van de verkiessinge en de bestellinge van de vroedschap Het aanvullen van burgemeesteren of schepenen by overlyden enz.1658-03-00
RotterdamBevestiging van het privilegie op de vroedschappen Vrystelling voor de Doopsgezinden tot het waarnemen van het schepens ambt Betreffende de regering van: Het aanstellen van een vierde burgemeester1642-03-00
RotterdamBoekzaal van Europa ontsloten voor de Nederlanders, ééns om de maand of 2/m op de maniere van de Acta Eruditorium in het Latyn enz.Pieter van der Slaart1692-07-00
RotterdamConsultatien, Advisen en Advertissementen van RechtsgeleerdenJohannes Naeranus1664-07-00
RotterdamConsultatien, advisen ende advertissementen van verscheyde treffelycke rechtsgeleerdenJohannes Naeranus1644-12-00
RotterdamCopy regt gekocht van de erven P. Van Braam (1753) te Dordrecht op de werkjes van Aeg. Franken, Predikant te Maassluis. In den text genoemdPhilippus Losel1758-12-00
RotterdamCopy regt gekocht van de erven P. Van Braam (1753) te Dordrecht op de werkjes van Aeg. Franken, Predikant te Maassluis. In den text genoemdJ. Bosch1758-12-00
RotterdamCopy regt gekocht van de erven P. Van Braam (1753) te Dordrecht op de werkjes van Aeg. Franken, Predikant te Maassluis. In den text genoemdJ. Burgvliet en Co.1758-12-00
RotterdamDe 150 Psalmen Davids enz. (zie 1731 November)Philip Losel1745-12-00
RotterdamDe Civile wetten in haar natuerlyke schikking enz. door Mr. Abraham de RochefortBarent Bos1704-05-00
RotterdamDe Kristen geheel en al het eigendom van Kristus in leven en in sterven enz. door Johannes Vander Kemp, Predikant DirkslandReinier Van Doesburg1723-10-00
RotterdamDe Rottesvroom en drie zangen door Dirk Smits met het portret van Z.H. door Pieter Taajé en 4 plaaten, en een kaartje van de Rotte door J. Punt jr.Philippus Losel1750-12-00
RotterdamDe Rottesvroom en drie zangen door Dirk Smits met het portret van Z.H. door Pieter Taajé en 4 plaaten, en een kaartje van de Rotte door J. Punt jr.Jacobus Bosch1750-12-00
RotterdamDe Rottesvroom en drie zangen door Dirk Smits met het portret van Z.H. door Pieter Taajé en 4 plaaten, en een kaartje van de Rotte door J. Punt jr.J. Burgvliet1750-12-00
RotterdamDe Rymen of Liedjens van Kamphuysen vol notenIsaak Naeranus1687-01-00
RotterdamDe Suchtende Bruydt ofte Korte bedenkingen en gebeden over ’t lyden Christy, Het nieuwe Zion met de nieuwe Hemel en Aarde enz.Jacob Borstius1664-05-00
RotterdamDerde druk van het Merg der Christene Godsgeleertheyt enz. door Joh. à Marck, leeraer Akad. LeidenNicolaas Fopyn1729-11-00
RotterdamDictionaire Frans en Duytsch als Duytsch en FransJohan Waesbergen1616-03-00
RotterdamDictionaire Fransch - Duytsch; Duytsch - FranschPieter van Waesbergen1648-12-00
RotterdamDictionaire Historique et Critique door Pierre BayleReinier Leers1696-10-00
RotterdamFracotté de la verité de la religion Christienne etc. door Mr. Abbadie Fransch Predic. te BerlinReynier Leers1685-01-00
RotterdamFrancisis Ridderi en Hendr. Groenewegen Oeffeningen over de Heydelb. Cathechismus, synde de hooftst. der Christel. Godgeleerth. in Vragen ende AntwoordenJoannes Borstius1671-12-00
RotterdamGronden der Navigatie off Stuurmans Kunst door Dirk KruykJoh. Kuyper1737-07-00
RotterdamHallelujah ofte Lof des Heeren enz. door Wilhelmus à Brakel alsmede zyn portret en dat van zyn vader F. à B., Predikant te MaccuinReynier van Doesburg1686-09-00
RotterdamHerdruck van de Consultatien, Advisen enz. belangryck vermeerderdJohannes Naeranus1661-04-00
RotterdamHerdruk van de Practische Uitbreiding en bespiegeling over de Evangelische gelykenis van den verloren zoon, door Frans den HausPhilippus Losel1744-11-00
RotterdamHet aankoopen van erven ter vergrooting van de stad1651-10-00
RotterdamHet bedyken van het eiland Fyenoort1795-10-00
RotterdamHet Cabeïsch des genaden verbonds door Lambertus Myseras te MiddelburgNicolaas Fopuyn1734-08-00
RotterdamHet copyregt gekocht (1735) van de erfg. van Reynier Van Doesburg op het werk De Christen geheel ten al het Eygendom van Christus (14 October 1723)Philippus Losel1738-08-00
RotterdamHet doorsnyden van de scheeps timmerwerc van de Admiraliteit op de Maze tegen het verlanden van de Nieuwe Haven en Groenendael1688-02-00
RotterdamHet drukken der wercken van het Geoctr. Bataafsch Genootschap der Proefonderv. Wysbegeerte, RotterdamReinier Arrenberg1774-04-00
RotterdamHet eerste deel van Verscheyden Intentien en gewesen Zaecken van Hoogen en Provinc. Raad in Holl., Zeel. en Vrieslant, midsgaders eenige andere zaecken den rechten aengaendeJohannes Naeranus1662-03-00
RotterdamHet in dese landen brengen van fyne en drooge verwe in drie coleuren: gele, hooge en lichte matticotGerard Verschuer1694-11-00
RotterdamHet kooken van lym van walvisch-staartenPieter de Jager1702-08-00
RotterdamHet maken van lym uit walvisch vinnenJacob Mooses1700-09-00
RotterdamHet regt en eigendom gekocht of Le Diction. Histor. et Critique du Mr. Beyle van Reinier LeersGaspar Fritsch1713-06-00
RotterdamHet regt gekocht van de erven J. Hofhout op het werk Les Avontures de Telemaque etc.Jan Daniel Beman en zoon1754-09-00
RotterdamHet stellen van een gabel of tolhek op den weg tusschen Delft en:1807-04-00
RotterdamHet uitgeven van de Duytsch Courant in de Fransche taal waarvan het octroy werd verleend aan zyn moeder Maria Patoillart, wed. Gabriel de St. Glain, voor den tyd van het loopende octroySimon Antoninus de St. Glain1713-09-00
RotterdamHistoire de L’Eglise depuis J.C. jusqu’à présent etc. par Mr BasniegeReinier Leers1698-09-00
RotterdamHistoire des overages des savans maendel. uytgegeven beginnende September 1687Reinier Leers1687-09-00
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in