Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
87 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 87 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Den HaagAbregé ofte Kort begryp van de Histoire d’ Angleterre waarvoor octroy had Alexander Rogissart in leven mede Boekverk. in den HaagCharlotta Rogissart1729-02-00
Den HaagAlle de Poetische werken van Joannes Vollenhove Dr. en Predikant te ’s Hage waarvan hy het copy regt bezitMatheus Gaillard1750-09-00
Den HaagAlle de werken van Moliere (octroy Hendr. Wetstein 1691)Pieter Hasson1723-10-00
Den HaagArchitecture Militaire ou L’ Art de fortifier etc.Jean Neauline1741-11-00
Den HaagBericht wegens de gesteltenisse der respective Hooge Vergader. en Coll. in ’s GravenhageReynier van Kessel1731-03-00
Den HaagBetreffende het snyden der platen tot het maecken van het Goudeleer voor patronenWed. en erfgen. van Dirck Jacobsz. de Swart C.S.1658-12-00
Den HaagBoek der Psalmen opnieuw in digt en gewoon zangmaat gebragt door J.E. Voet enz.Ottho van Thol1760-02-00
Den HaagCommentarius Practicus en Epistolas Pauly ad Hebraeos door Casparus Streso, Predicant in den HaegCaspar Doll1661-06-00
Den HaagConvntiones Libera et acta publica de RymerJean Neauline1737-04-00
Den HaagCopy regt gekocht het aandeel van H. Scheurleer op het drukken van een Calendrier Belgique etc.Maria Anna Houssardt, wed. Adr. Moetjens1761-12-00
Den HaagCopy regt gekocht op de verkooping van zyn vader H.S. Le Mercure Historique et Politique dat alle maenden uitkwamFreder. Hend. Scheurleer
Den HaagCopy regt gekocht van A.M. en H. Scheurleer op het door hen uitgegeven Calendrier Belgique Astron. et Histoir. et le Petit Alman. de Poche, het eerst door onder den naam van N. Nederl. Histor. en Astron. Alm. uitgegevenMarie Anna Houssardet, huysvr. van A. Moetjens1746-02-00
Den HaagCopy regt gekocht van de erven Mr. Daniel van Damme op het Naamregister der Predikanten enz.Johannis Thierry1777-07-00
Den HaagCopy regt gekocht van den zoon van den overleden Pieter Husson Les Sermons de Jacques Saurin etc.Otho van Thol1748-10-00
Den HaagCopy regt gekocht van Pieter Gosse jr. op het werk van Mr. Le Prince de Beaumont Magazin des Enfants etc.Pieter Frederick Gosse1777-05-00
Den HaagCopy regt verkregen op de in 1776 en 1777 by G.F. van Paddenburg, en G. van den Brink Jacobsz. te Utrecht uitgegevene werkjes van Jan Nupoort (Als in den text)Jan Abraham Bouvink1778-05-00
Den HaagCopyregt gekocht op de Predikatien van Joannes Beukelman, in leven Predikant in den HaagJan Abraham Bouvink1774-12-00
Den HaagCopyregt gekocht op het Naamregister der Milt. Officieren van Mr. Felix de Klopper, courantier der stad Leiden aan hem in 1785 door H. v.d. Deyster overgedaanJohannes Thierry
Den HaagCopyregt gekocht uit den boedel van C. Bouquet op het werkje Der Gravinne Mortons gebeden, M. van Machwitz Godvrugtige Uytspanningen, enz. vermeerderd met C. Droste Dankzegging na het Avondmaal (16e druk)Bartholomeus van der Klos1773-01-00
Den HaagCopyregt gekocht van Joannis Vritto, boekverk. (1736 5 Maart) op het Haagsche Fenstboekje enz.Cornelis Van Zanten1737-02-00
Den HaagCopyregt verkregen van R. v. Kessel op het Bericht wegens de Gesteltenisse van de Hoge Colleg. in ’s Gravenhage en het zelve vermeerderd uittegevenCornelis Van Zanten1746-03-00
Den HaagDe keuren en ordonnantien van ’s Gravenhaghe soo nieuwe als van outs herkomendeReynier Van Kessel1734-06-00
Den HaagDe Nieuwe Nederl. Historische en Astronom. Almanakken enz. seedert 3 j. in het Fransch uitgegeven, nu in het NederduytschHendrik Scheurleer1731-06-00
Den HaagDe Slagh van Irlandt by Drogheda of de rivier Boyne, Het Huys Sorgvliet, Het Conicklyck Huys tot Ryswyck gen. Nieuwburgh, mitsgaders alle de appartementen van het Voorn huys apartAnna van Westerstein, huysvrouw van Barent Beek1697-10-00
Den HaagDe werken van Bernard Smytegeld in leven Predikant te MiddelburgOtho van Thol1744-04-00
Den HaagDictionary English-French. Fr-Eng. par G. Muge GentlemanHendrik van Bulderen1700-03-00
Den HaagDie Königlichen Danischen Missornarien uyt Ost Indien etc. (vert.)Herman Herzenbach1735-09-00
Den HaagDietstlievend Kunstgenootschap onder de zinspreuk Kunstliefde spaart geen vlyt1774-07-00
Den HaagGebeden der Hoogduitsche en Portugeesche Joden in het NederduitschLion Cohen1790-07-00
Den HaagGenoodschap tot verdediging van de Christelyke Godsdienst tegen desselvs hedendaagsche bestryders1787-06-00
Den HaagHeeft uitgegevan het eerste gedeelte van een werk van Madame La Princesse de Beaumont Magazin des Enfants en nu het 2e gedeelte Magazin des Adolescents.Pierre Gosse jr.1760-07-00
Den HaagHemelyk Placcaet Boek door Nicolaas Wiltens, Pred. AmsterdamPaulus Scheltus1720-11-00
Den HaagHemelyk Placcaet Boek enz. het tweede deelPaulus Scheltus1735-02-00
Den HaagHen copy regt gekocht van P. Gosse en Neauline van het werk L’Histore du President J.A. du ThouHendrik Scheurleer1734-09-00
Den HaagHerdruk van Commentarius ad Paerdectus door Joh. Voet, Prof. te LeidenPieter de Hondt1731-04-00
Den HaagHerdruk van Le Grand Dictionaire Histor. du Mr. Louis Morery oú Le melange curieux de l’Histoire Sacrée etc. avec supplement à part aux anciennes editions fol.Adriaen Moetjens1715-08-00
Den HaagHerdrukken en van den Babilonische en drukken van den Jerusalemmitaensen TalmudDavid Nunez Torres1704-09-00
Den HaagHet drukken van de S. Bible en Francais avec des notes choisies de Amp. North Patrick etc.Pierre Paupee1740-04-00
Den HaagHet Groot Algemeen Woordenboek zo Histor. Geogr. als Oordeelkundig behelsende het voornaamste dat vervat is in de woordenboeken van Moréri Bayle en anderen enz.Wed. A. Moetjens1723-01-00
Den HaagHet inlacseren van een door hem geteekend portret van wylen den Prins van Orange en NassauJan Fournier1752-12-00
Den HaagHet oprigten van een weeshuys ten behoeve van Luthersche weezen Betreft erfenissen van gealimenteerden Betreft erfenissen ten behoeven van Catholyke armen1756-05-00
Den HaagHet regt van copy gekochten op het werk Manier van Procederen, van de wed. Engelbrecht Bouques (Juny 1718 den Haag enz. dit te herdrukken)Pieter Van Thol1727-08-00
Den HaagHet uitgeven van de platen betreffende de parade, vertrekken en begravenis van Prins Willem IVDe Lage1751-11-00
Den HaagHet uitgeven zyner uitgevonden diep machine in drie copere platen en de sluys in 6: Holl. en Fr. textCornelis Redelykheid in den Haag1774-09-00
Den HaagHistoire de Charles XII Roy de Suede traduite au Suedois de Mr. Nordberg etc.Jan Merten Husson1740-04-00
Den HaagHistoire D’Angleterre de Mr. Rapin Thoyras in ’t Fr. Eng. en NederlandschAlexander Rogissart1723-01-00
Den HaagHistoire Générale des voyages etc. in het Fransch en NederlandschPieter de Hondt1747-01-00
Den HaagHistorie van myn tydt door wylen Dr. Burnet Lord Bisschop van SarumJohannes Neauline1723-06-00
Den HaagInleyding in de Goddelyke Schriften des N.V. door J.D. Michaëlis, Proff. te GottingenMr. J.H. Munnikhuys en1778-04-00
Den HaagIntroductio ad Notitioni rerium Natur. et Arte factarum etc. per alphabeti ord. digisset J.C. RiegerPierre Gosse1742-12-00
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in