Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
277 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 277 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Amsterdam1. Een molen die sich zelf sal kunnen drayen na alle winden 2. Om aen windmolens te kunnen gebruycken twee schepraden, die het water boven de as kan uytwerpen 3. Een tonnen schepwerck om het water 10 à 12 voeten te kunnen opbrengen 4. Een breedt stryckradtTheobald van Hoochstede1666-07-00
Amsterdam1. Het slaan van bruggen om daarmede Infanterie, Cavallerie en Artillerie over groote rivieren te laten passeren 2. Om de grootste oorlogschepen met gemak over pampus te brengen 3. Lekke of door canon deurboorde schepen boven water te houden sonder pompenLaurens Billoti1700-09-00
Amsterdam1. Het slaan van bruggen om daarmede Infanterie, Cavallerie en Artillerie over groote rivieren te laten passeren 2. Om de grootste oorlogschepen met gemak over pampus te brengen 3. Lekke of door canon deurboorde schepen boven water te houden sonder pompenJacob Gerard Ingen zn.1700-09-00
Amsterdam1e Het trecken van een vellegheyd uyt zeewater waermede de magere landen kunnen gemest worden en 2 By gebreck van zeewater hetzelfde uyt grof sout te verkrygenJohan Rudolph Glauber1658-09-00
Ampliatie op het octroy voor een maniere van watermolen gaende door paerden ’t zy int bezonder ’t zy om geappliceert te worden aen de windmolens in tyde van stilte enz.Lancelot van Brederode1651-08-00
AmsterdamAmpliatie op het verkregen octroy betreffende de platen tot patronen voor het GoudeleermaeckenWillem van den Heuvel1659-02-00
AmsterdamAmpliatie op zyn verkreegen octroy (1673) betreffende een nieuwe inventie van waterborenAbraham van Halmawaacks1679-09-00
HaarlemAmpliatie van zyne octroy 1695Coenraad Coenraads.1699-10-00
AmsterdamBenoemen van Jaquis Gerard de Compersche door hem uitgevinden dienende tot langdurige conservatie van schepen en cabeltouwenLourens Billoti1700-10-00
RotterdamBetreffende de ouwe machine door S.A. te R. naar de uitvinding van Janus Watt opgerigt tot het uitmalen van water om een nieuwe opterigten en daar in aantebrengen die verbeteringen die er in Engeland aangebracht zynSteven Hogendyk1786-01-00
Betreffende de ouwe machine door S.A. te R. naar de uitvinding van Janus Watt opgerigt tot het uitmalen van water om een nieuwe opterigten en daar in aantebrengen die verbeteringen die er in Engeland aangebracht zynJan Daniel Huichelbos van Leinden1786-01-00
AmsterdamBetreffende een nieuwe bequame slagh van water molens die met de werk met een paert off met de hant bewogen kunnen wordenJan Verqualje1657-07-00
AmsterdamBetreffende het namaecken en snyden der platen voor patroons van syne inventie van het GoudeleerWillem van den Heuvel1658-12-00
DordrechtBetreffende het namaecken en snyden der platen voor patroons van syne inventie van het GoudeleerCharles de Riemer1658-12-00
Den HaagBetreffende het snyden der platen tot het maecken van het Goudeleer voor patronenWed. en erfgen. van Dirck Jacobsz. de Swart C.S.1658-12-00
Betreffende zekere nieuwe geinventeerde vuurblussende machinerie enz.Johan Christ. Sprogel1722-10-00
AmsterdamContinuatie van het octroy voor de door haer man en vader uytgevondene badstove (met attest van Dr.)Sara Delmonte, weduwe van Mardoche1674-07-00
AmsterdamDe uitvinding van een ressort in een Hemelsche Wereldkloof, waar door deze niet alleen worden bewogen en omgaan, maar dit doet met die orde en tydverloop als de aarde naar het systema van Copernicus dagelyks omdrayt enz.Johan Deur1722-06-00
HollandDrie inventien: 1. Machine bequaem om in de zee en rivieren te doen uithalen alle het geene waardoor de navigatie belemmerd kan worden, als santplaten enz. 2. Het doorsnyden en uitligten van de boomen welke in zee of rivieren gevonden worden. 3. Middel om in zee of rivieren bezonken schepen uitteligtenAnthoine Macary1763-09-00
AmsterdamEen machine door molenwerk tot het heysen van ligte en zware palen tot gebruik van dyken, sluysen, huysen enz.Hendrik Norel1727-05-00
AmsterdamEen middel tot rookverdryving door een zeskante kap met vaandel deurtjesAnthonie de Jonge1738-02-00
AmsterdamEen molen die tot noch toe met drie paerden moet worden bewogen, de werking van die door een eenich mensch met alle vereyschte cracht en snellicheyt te doen omgaenDavid Marcado1664-12-00
AmsterdamEen nieuwe soort van harpuys voor schepen zout in zoet water maken (onvervolgd)Jean Drouillard d’Hauterive1700-10-00
Een stukje door hem geinventeert schietende 6 lb. waarmede 5 schoten gedaan kunnen worden tegen een ordinair stuk eens, mitsgaders binnen een 1/4 uur tyds zonder eenig gevaar van barsten enz. vier en vyf en veertig reisen na den andere gelost worden telkens met zyn volle operatie in effectMr. Coenraet Wegewaert1645-07-00
Geinventeerd zekere machine om binnen seer korten tyd en met oneindig minder moeite en kosten dan thans boter te makenSalomon Furst, geb. Koppenhagen1778-01-00
NymegenHeeft tot perfectie gebracht de Geerbrugge over de Wael voor Nymegen Inventie van carren ende wagens gemackelyck en ligt Nieuwe inventie van christal de montagne te maecken en door goude meesters te laten wercken in diverse artificieuse stucken, als mede bier ende wynglaesen ende andere pocalen daeruyt te fabricerenHendrick Heuck1670-03-00
AmsterdamHet bereiden uit de loog (door de garenkookers en bleekers als onnut weggeworpen) van potaschEduwart Keiser Semeins1701-01-00
AmsterdamHet bereiden uit de loog (door de garenkookers en bleekers als onnut weggeworpen) van potaschGodfrey Spranger1701-01-00
AmsterdamHet formeren ende opmaecken van alderhande groote ende cleyne soorten van spiegelsDirck van Cattenburgh1665-11-00
RotterdamHet in dese landen brengen van fyne en drooge verwe in drie coleuren: gele, hooge en lichte matticotGerard Verschuer1694-11-00
Het inventeren van eene compositie voor het onderhoud der schepen enz. en verwe en vernis dienstig voor schepen, carossen, lysten en diergelykeFrançoys Watson1669-03-00
DelftHet invoeren van een verbeterde molen tot het vermengen der wolle gebruikt wordende tot bereiden der lakens, casemiren, enz.Jan ten Cate1794-10-00
RotterdamHet kooken van lym van walvisch-staartenPieter de Jager1702-08-00
Den HageHet maecken van een jaechtschuyt die met raderwerck op de binnen wateren sal konnen werden gebruyckt tot gerieff van alle passantenLucas van Baten1655-03-00
Het maecken van reyschote wapenen van seeckere stoffe sonder yser, die seer licht ende gemackelyck zynMarcus Cronström1673-07-00
’s GravenhageHet maken van een roer waaruit dertig schoten kunnen worden gedaan zonder te herladen enz.Hendrick Baertmans1641-12-00
RotterdamHet maken van lym uit walvisch vinnenJacob Mooses1700-09-00
Het meacken van Marseillaense seep op de Spaense maniereGrietje van der Ley1683-04-00
’s GravenhageHet meacken van Marseillaense seep op de Spaense maniereJean Girard1683-04-00
StryenHet oprichten van een pelmolen of pelmachine tot het pellen van gerst en gierstTheunis Steenbergen1804-12-00
HuysduynenHet slaen van oly uyt seeckere vruchtdragende boomen die in plaets van oly van olyvenes te gebruyckenMies Jansz.1673-08-00
Het trekken van zout uit een zekere stoffe overvloedig in ons land wordende gevonden en zeer nuttig voor den landbouwLa Martinière1710-06-00
AmsterdamHet zagen van marmer en andere steenen, dat nu met de hand geschied door een windmolen te laten verrichtenWillem de Goyer1663-04-00
DelftInstrument genaemt waterlosinge of dommekracht, in beweging gebracht door menschen, paerden of wint tot het uytmalen van waterOtto van der Hoeven1660-09-00
HearlemInstrument of molens om daermede te slypen, kanten en polysten alderhande christalyne spiegelsJohan White1667-11-00
WarmondInstrument om de lakenpers te sluiten met een paard zonder dat het van den boom behoeft losgemaakt te wordenCornelis Dircksz. Zeeman
Den HageInstrument om de letters op den rand te schreven enz. van alle penningen die ter munte gemaeckt en geperst wordenLibert Simonsz. van Burst1671-12-00
MoercappelInstrument om door alle soorten van gronden: moeras, zand, klei enz. alzulke kanalen onder water te maken op een eenparige diepte en wydte als voor de scheepvaart enz. mogt nodig zynJhr. Warnard Van der Wel1645-07-00
OosthuysenInstrument om het water uyt een lager te brengen in een hoger plaets sonder daertoe te gebruycken pompem, vysel-rosmolen ofte stryckmolen enz.Jan Jansen Hartich1682-08-00
WeselInstrument om in brandnoot te gebruiken, kunnende het water met kleine moeyte en weinig volk zeer hoog opbrengen, en ook worden gestelt dat men het water tot een deur, venster en andere engten inspuiten kanChristiaen Coningh1648-07-00
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in