Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
3289 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3289 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
NaardenNieuwe watermolenCornelis Jansz.1618-03-00
SchermerhornVerbreeding der vaarten, vergrooting van het kerkhof en stellen van een watermolen1618-05-00
Texel, Vlieland, Ter Schelling en HuisduinenKeuren rakende de jacht in de duinen van:1618-11-00
DubbeldamBedyken der slyken of aanwassen aan de Noordzyde van: Bedyken der slyken of aanwassen aan de Zuidzyde gelegen gorsen Vrydom van verponding voor de ingedykte N. en Z. Polder wegens doorbraak van de laatste/.1615-09-00
Sinderdorp in Wat:Over de benoeming van de vroedschap1620-03-00
NaardenHet maken van een vaart tusschen Cortenhoef en het Naardermeer Betreffende de vaart tusschen Cortenhoef en het Naardermeer - limietscheiding Limietscheiding tusschen Loosdrecht en: Het schieten van een scheysloot by de vullinglanden1620-07-00
GraftHet toedammen van een oude vaart tot het maken van een nieuwe straat1620-07-00
DirkslandHet veranderen van den dag tot het houden der weekmarkt1620-07-00
BrielleHet vaststellen van een bepaald getal personen in de vroedschap1620-08-00
SchoonhovenHet vaststellen van een bepaald getal personen in de vroedschap1620-09-00
NaardenVaststelling van het verkiezen van de magistraat1621-01-00
VoorschotenHet maken van eene verandering in het houden van den jaarlyksche paardenmarkt1621-09-00
LiederdorpOrdonnantie voor de Weeskamer1622-05-00
Amstel (Nieuwer)Bedyken van de Nes tusschen Ouderkerk en den Uithoorn1622-07-00
HeynenoordVergrooting van den boezem1622-07-00
ValkenburgHet verhoogen van den tol voor het veer over de Ryn Het verhoogen van den tol1619-07-00
VlistBetreffende een waterwering van het buitenwater Westzyde van den Hoogbelwyk in den Hofcamp1622-07-00
PurmerRakende de verkaveling van de:1622-09-00
SassenheimBedyken van de Kleypoel1622-10-00
Zuidland en SimonshavenBetrekkelyk de sluis ten behoeve der waterlozing1623-03-00
Lutkebroek C.S.Betreffende de vermeerdering van het getal der vroedschappen1623-03-00
Handvesten en Costumen van Zuid HollandMr. Jacob van der Eyck1623-09-00
SchoorlBetreffende de twee jaarmarkten aldaar1623-12-00
St. Adolphs Land gezegd de PlateBedyken van landen gelegen nevens de Galantee en het Molengors1624-03-00
PurmerendBedyken van de Wormer en Enge Wormer1624-03-00
WoggemeertjeBedyken van het:1624-03-00
WestzaanHet maken van een nieuwenweg tusschen de verschillende dorpen1624-03-00
LeidenHet houden van twee vrye jaarmarkten van magere beesten1624-03-00
Oostzaan en ZaandamKeur betreffende het visschen1624-03-00
AlkmaarAmpliatie op het voorgaande octroy1624-04-00
LoenenHet maken van een nieuwe brug over de Vecht1624-08-00
’s GravenhageNieuwe stempel voor t Cleyn ZegelGideon d’ Assigny1624-08-00
’s GravenhageVerhooging van de tol op de kade tusschen het zieken en de uiterste huizen van: Om de nieuwe singels en grachten te mogen beschouwen1623-03-00
CrimpenerwaartHet leggen van een verlaatsluis ter verbetering van de landen en het heffen van tol1625-03-00
GodschalckoordBedyken van de gorsen van:1625-03-00
HeerjansdamBedyken van de buiten oorden of gorsingen en of aan den Swyndrechtse Poort1625-03-00
LeidenBedyken van de Stommeer by Aalsmeer, ’t Hellegat, ’t Geestwater met de Zuid- en Noordpoelen tusschen Sassenheem en Lisse Betreffende de bovengenoemde bedyking1625-03-00
MonnekendamVerbeteringen ten behoeve der stad te mogen maken1625-03-00
OostzaanKeur rakende het visschen Keur rakende het visschen Het leggen en maken van al zulke keuren en schouwen aan de dyken en kaden in hunnen ban gelegen als zy vermeenen nodig te zyn1625-03-00
UitgeestVerbetering en het opbrengen van het water door de watermolensGarbrand Meeusz. Vant Padt1625-03-00
SchagenBedyken van het Wadt1625-05-00
BaccumHet benoemen van schepenen1625-12-00
PurmerendBetreffende de Eed van Burgemeester en Vroedschappen1626-02-00
SchiedamHet houden van een vrye paardenmarkt1626-03-00
St. Maarten, Valkoog en EenigenburgNader interpretatie van het privelegien nopende het aanstelling van vroedschappen1626-03-00
AlblasHet heffen van tol over den brug van:1626-07-00
BonaventuraVergrooting van den boezem van:1626-12-00
Westvriesland en het Noorden KwartierBedyken van alle gronden, stranden en waarden strekkende van t Nieuwe Diep en Huisduinen, mede aangaande ’t Koegras door de steden van:1629-04-00
VoorneBetrekkelyk de dykagie van het Land van: Ampliatie op het octroy op de voorstaande dykagie1630-01-00
HarencarspelNopens de dykagie van de Witsmeer anders genaamd de Schagerwaerdt1630-05-00
123...66
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in