Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
87 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 87 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Den HaagL’Histore Romaine depuis la fondation de Rome jusqu’a la fin de l’empire etc. par les pères Cahou, Rouillé et autresThomas Johnson
Den HaagCopy regt gekocht op de verkooping van zyn vader H.S. Le Mercure Historique et Politique dat alle maenden uitkwamFreder. Hend. Scheurleer
Den HaagCopyregt gekocht op het Naamregister der Milt. Officieren van Mr. Felix de Klopper, courantier der stad Leiden aan hem in 1785 door H. v.d. Deyster overgedaanJohannes Thierry
Den HaagOm de paardenmarkt te mogen houden tegelyk met de kermes1643-08-00
Den HaagBetreffende het snyden der platen tot het maecken van het Goudeleer voor patronenWed. en erfgen. van Dirck Jacobsz. de Swart C.S.1658-12-00
Den HaagCommentarius Practicus en Epistolas Pauly ad Hebraeos door Casparus Streso, Predicant in den HaegCaspar Doll1661-06-00
Den HaagNieuwe scheprad met holle lepels ten behoeve van achtkantige watermolensLucas van Baten en zoonen1663-03-00
Den HaagDe Slagh van Irlandt by Drogheda of de rivier Boyne, Het Huys Sorgvliet, Het Conicklyck Huys tot Ryswyck gen. Nieuwburgh, mitsgaders alle de appartementen van het Voorn huys apartAnna van Westerstein, huysvrouw van Barent Beek1697-10-00
Den HaagRoyal Dictionary in two parts Fr.-Eng., Eng.-Fr. for the use of H.H. the Duke of Glocester by Mr BoyerGerard Rammazyn1699-07-00
Den HaagVertaling uit het Eng. van ’t Leven van onzen Gezegenden Heiland en Zal. J.C. enz. door Jeremias SaylerDaniel Gezelle1699-09-00
Den HaagManuale Operalun enz.Hendrik van Deventen1699-10-00
Den HaagDictionary English-French. Fr-Eng. par G. Muge GentlemanHendrik van Bulderen1700-03-00
Den HaagPhotii en Bibliothecqa et Epistolae Graece et Latini cum notes variorum authorenAbraham de Hondt1701-07-00
Den HaagHerdrukken en van den Babilonische en drukken van den Jerusalemmitaensen TalmudDavid Nunez Torres1704-09-00
Den HaagTot het opbouwen en meubeleren van het huis genaamd Prins Maurits Huis verbrand tusschen 23 en 24 December 1704 (ƒ1.000 000)1706-10-00
Den HaagVerlenging octroy 1693 Histoire Journalière etc.Elisabeth Meyers, wed. Jan François du Four1708-07-00
Den HaagHerdruk van Le Grand Dictionaire Histor. du Mr. Louis Morery oú Le melange curieux de l’Histoire Sacrée etc. avec supplement à part aux anciennes editions fol.Adriaen Moetjens1715-08-00
Den HaagHemelyk Placcaet Boek door Nicolaas Wiltens, Pred. AmsterdamPaulus Scheltus1720-11-00
Den HaagHistoire D’Angleterre de Mr. Rapin Thoyras in ’t Fr. Eng. en NederlandschAlexander Rogissart1723-01-00
Den HaagSermons de Jaques SaurinPieter Husson1723-01-00
Den HaagHet Groot Algemeen Woordenboek zo Histor. Geogr. als Oordeelkundig behelsende het voornaamste dat vervat is in de woordenboeken van Moréri Bayle en anderen enz.Wed. A. Moetjens1723-01-00
Den HaagHistorie van myn tydt door wylen Dr. Burnet Lord Bisschop van SarumJohannes Neauline1723-06-00
Den HaagAlle de werken van Moliere (octroy Hendr. Wetstein 1691)Pieter Hasson1723-10-00
Den HaagHet regt van copy gekochten op het werk Manier van Procederen, van de wed. Engelbrecht Bouques (Juny 1718 den Haag enz. dit te herdrukken)Pieter Van Thol1727-08-00
Den HaagAbregé ofte Kort begryp van de Histoire d’ Angleterre waarvoor octroy had Alexander Rogissart in leven mede Boekverk. in den HaagCharlotta Rogissart1729-02-00
Den HaagLes Oeuvres de Clement Maret considerablement augmentéePieter Gosse1730-05-00
Den HaagBericht wegens de gesteltenisse der respective Hooge Vergader. en Coll. in ’s GravenhageReynier van Kessel1731-03-00
Den HaagHerdruk van Commentarius ad Paerdectus door Joh. Voet, Prof. te LeidenPieter de Hondt1731-04-00
Den HaagDe Nieuwe Nederl. Historische en Astronom. Almanakken enz. seedert 3 j. in het Fransch uitgegeven, nu in het NederduytschHendrik Scheurleer1731-06-00
Den HaagMemoires pour l’ Histore du 18e Siecle contenant les negotiations, traités etc. par M. de Lamberti. Herdruk van L’Histoire de revolutions Romaines, de Suede et de Portugal par l’Abbé de Voslot (staat 25 Augustus 1729)Hendrik Schuurleer1731-08-00
Den HaagTwaalfde herdruk van de Graven van Mortons gebeden en van M. van Machwitz Godvrugt: Uytspann. Verm. met C. Drotti’s Danckzeggingh nae het H. AvondmaalCornelis Bouquet, zoon van Engelb. Bouquet1734-06-00
Den HaagDe keuren en ordonnantien van ’s Gravenhaghe soo nieuwe als van outs herkomendeReynier Van Kessel1734-06-00
Den HaagHen copy regt gekocht van P. Gosse en Neauline van het werk L’Histore du President J.A. du ThouHendrik Scheurleer1734-09-00
Den HaagHemelyk Placcaet Boek enz. het tweede deelPaulus Scheltus1735-02-00
Den HaagDie Königlichen Danischen Missornarien uyt Ost Indien etc. (vert.)Herman Herzenbach1735-09-00
Den HaagCopyregt gekocht van Joannis Vritto, boekverk. (1736 5 Maart) op het Haagsche Fenstboekje enz.Cornelis Van Zanten1737-02-00
Den HaagConvntiones Libera et acta publica de RymerJean Neauline1737-04-00
Den HaagLe Grand Dictionaire Geograph. etc. par Mr. Bruzen et Martinière Geogr. de S.M. Cathol.Pieter de Hondt1739-10-00
Den HaagZes concerten voor vier violinen, alto Viola, Violinello et BassoCharles Ricciotti, anders gen. Bachiche1740-02-00
Den HaagHet drukken van de S. Bible en Francais avec des notes choisies de Amp. North Patrick etc.Pierre Paupee1740-04-00
Den HaagHistoire de Charles XII Roy de Suede traduite au Suedois de Mr. Nordberg etc.Jan Merten Husson1740-04-00
Den HaagNieuwe Generale relluctie der Gilden van Holl. tot Brab- Kleefs- en Luyksche gilden, mitsgaders een nauwkeurig berigt voor alle milit. offic. van orden. en extra ordin. tractementen, enz.Johannes Bossée1741-06-00
Den HaagMemories et observations de L’ Academie Royale de Chirurgie met platenJean Neauline1741-07-00
Den HaagArchitecture Militaire ou L’ Art de fortifier etc.Jean Neauline1741-11-00
Den HaagIntroductio ad Notitioni rerium Natur. et Arte factarum etc. per alphabeti ord. digisset J.C. RiegerPierre Gosse1742-12-00
Den HaagDe werken van Bernard Smytegeld in leven Predikant te MiddelburgOtho van Thol1744-04-00
Den HaagKaart en plan van ’s GravenhageP.A. de St. Hilaire1745-09-00
Den HaagCopy regt gekocht van A.M. en H. Scheurleer op het door hen uitgegeven Calendrier Belgique Astron. et Histoir. et le Petit Alman. de Poche, het eerst door onder den naam van N. Nederl. Histor. en Astron. Alm. uitgegevenMarie Anna Houssardet, huysvr. van A. Moetjens1746-02-00
Den HaagCopyregt verkregen van R. v. Kessel op het Bericht wegens de Gesteltenisse van de Hoge Colleg. in ’s Gravenhage en het zelve vermeerderd uittegevenCornelis Van Zanten1746-03-00
Den HaagLe Rapporteur Universel oú avertessements publicqs concernant la negoce et la vie civilePieter Gosse jr.1746-08-00
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in