gahetNA in het Nationaal Archief

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
277 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 277 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
WarmondInstrument om de lakenpers te sluiten met een paard zonder dat het van den boom behoeft losgemaakt te wordenCornelis Dircksz. Zeeman
AmsterdamInventie van een instrument tot cleysleden door paerden gearbeyd tot het versterken van den binnenkant der dycken enz.Servaes van der Wielen
WerkendamUitvinding van zekere machine om het water uit de lage landen op te bringen enz. de verhandeling met kaartje hierby annexJacob Groenewegen
AmsterdamVerbetering op de wip- of ophaalbruggenDavid Jacobsz. de Wildt1616-04-00
AlkmaarNieuw schiprad voor watermolensClaes Claesz Royer1616-10-00
RotterdamNieuw model van trysraden (tot het tillen van zware lasten)Jacob Jochumsz.1618-01-00
NaardenNieuwe watermolenCornelis Jansz.1618-03-00
’s GravenhageNieuwe stempel voor t Cleyn ZegelGideon d’ Assigny1624-08-00
UitgeestVerbetering en het opbrengen van het water door de watermolensGarbrand Meeusz. Vant Padt1625-03-00
De ZypNieuwe inventie van een watermolenNicolaas Cornelisz. Rietvelt1632-03-00
Moravien, BohemenNieuwe inventie van windassen tot het ligten van zware lasten, enz.Johan Christoph van Boegh1638-10-00
Nieuwe inventie van watermolensDaniel de Breen1640-06-00
WarmontInventie van een nieuwe clandermolenCornelis Dircksz. Zeeman1640-08-00
AmsterdamInventie van en walvischbeen te kunnen drukkenHerman Dommen1641-07-00
’s GravenhageHet maken van een roer waaruit dertig schoten kunnen worden gedaan zonder te herladen enz.Hendrick Baertmans1641-12-00
GoudaMolen bekwaam voor pottebakkers, pannebakkers en pypenmakersJan Jacobsz. Speckstraaff1642-10-00
LeidenInstrument tot het schoonmaken van het blaueindig korenPieter Symonsz. Van Leeuwen1642-12-00
Nieuw scheprad om aan oude windwatermolens te stellenBruyn Jansz. Hoogerwaerdt1643-03-00
RotterdamInventie om binnen besloten huizen of kamers en elders te kunnen spinnen en bereiden allerhande cordagie of touwwerkJacob Veldthuizen1643-03-00
Instrument van een lontmolenDe gezamentlyke Mr van de Passement en Lontmakers1643-03-00
SparendamInventie op het booren van houten pompen, uit de hand met de wind of paardCornelis Jansz.1643-10-00
Inventeur van verschillende nieuwe waterwerkenWillem Wheeler1644-07-00
MoercappelInstrument om door alle soorten van gronden: moeras, zand, klei enz. alzulke kanalen onder water te maken op een eenparige diepte en wydte als voor de scheepvaart enz. mogt nodig zynJhr. Warnard Van der Wel1645-07-00
Een stukje door hem geinventeert schietende 6 lb. waarmede 5 schoten gedaan kunnen worden tegen een ordinair stuk eens, mitsgaders binnen een 1/4 uur tyds zonder eenig gevaar van barsten enz. vier en vyf en veertig reisen na den andere gelost worden telkens met zyn volle operatie in effectMr. Coenraet Wegewaert1645-07-00
AmsterdamNieuwe inventie tot het breken van ys op de rivieren, enz.Abraham Spyck1646-07-00
GroningenNieuw uitgevonden watermolen, ook in oude molens en lekke schepen te gebruikenDirck Cornelisz.1646-09-00
MoercappelInventie van waterwerken tot het uitmalen en opvoeren van water. Kan ook door stampers worden gebezigd tot vol-,papier- en kopermolens enz.Jhr. Warnaert Van der Wel1647-01-00
Verscheide nieuwe inventien van water- en molenwerkenEmanuel Byrck en Consorten1647-01-00
Instrument waarmede men grachten, rivieren, havens enz. die verzand zyn, kan zuiveren van steenen, gravel, zand, slyk enz. Met behulp van twee man kan dit werktuig in een uur tyds 30 ton zand of slyk ophalenJan Mansell1647-09-00
GorinchemVerbeterd rad tot het uitmalen van water voor water- en windmolensGerrit Anthonisz. Forteuyn1647-10-00
Haarlem en AmsterdamNieuw model van een watermolenPieter Jansz. Cramer1647-10-00
WeselInstrument om in brandnoot te gebruiken, kunnende het water met kleine moeyte en weinig volk zeer hoog opbrengen, en ook worden gestelt dat men het water tot een deur, venster en andere engten inspuiten kanChristiaen Coningh1648-07-00
AmsterdamNieuw fatsoen van molens waarmede men door de wind zonder paarden of met paarden, zonder wind een groote quantiteit van water 8 à 9 voeten hoog uitwerpen en malen kanThobias Pietersz.1648-07-00
DelftOm uit een zeker soort van marmer door het kunstig vermengen van verscheiden verwen en door het vuur gebakken zynde niet alleen het Italiaansch marmer te evenaren, maar te overtreffen; niet alleen op tegelen, maar ook op allerlei rondgoed als schotelen, schalen enz.Cornelis Jansz. Van der Graeff en Compagnie1648-07-00
AmsterdamNieuwe inventie van verscheide kleinen posteleinwerk bestaande in kannetjes, flessen, als andersNathaniel Evens1650-03-00
HoornVerlenging van het octroy op eene inventie van diepmolens, met deze verandering dat de eerste diepmolen met een vyzel en spil worden gedraayt en deze met een vyzel wiel en spilJan Claesz.1651-05-00
Ampliatie op het octroy voor een maniere van watermolen gaende door paerden ’t zy int bezonder ’t zy om geappliceert te worden aen de windmolens in tyde van stilte enz.Lancelot van Brederode1651-08-00
Inventie om met een pondt water gedueriglyck en altyd gaende twee pondt water en meer op te lichtenCaspar Calthoff en Consorten1653-07-00
Den HageHet maecken van een jaechtschuyt die met raderwerck op de binnen wateren sal konnen werden gebruyckt tot gerieff van alle passantenLucas van Baten1655-03-00
SparendamNieuw uytgevonden backers buylmolenCornelis Jansz. Pomp1657-04-00
Nieuywe inventie van horologie door Christiaen Huygens gaende door een beweging seer verscheyden van de gene die het noch toe in diergelycke wercken is gebruyckt geweest enz.Salomon Coster1657-07-00
AmsterdamBetreffende een nieuwe bequame slagh van water molens die met de werk met een paert off met de hant bewogen kunnen wordenJan Verqualje1657-07-00
Inventie van een instrument bequaem voor alderhande werk inde watermolens enz.William Dodson1657-11-00
Inventie van gaende werck waerdoor de molens by hem te maecken t sy opstaende wateren, afloopende rivieren uytmalende het water, hooger en meerder soude opbrengen als de hoogste schiprad watermolens enz.Jan Dircx Paeuw1658-04-00
Amsterdam1e Het trecken van een vellegheyd uyt zeewater waermede de magere landen kunnen gemest worden en 2 By gebreck van zeewater hetzelfde uyt grof sout te verkrygenJohan Rudolph Glauber1658-09-00
Den HaagBetreffende het snyden der platen tot het maecken van het Goudeleer voor patronenWed. en erfgen. van Dirck Jacobsz. de Swart C.S.1658-12-00
AmsterdamBetreffende het namaecken en snyden der platen voor patroons van syne inventie van het GoudeleerWillem van den Heuvel1658-12-00
DordrechtBetreffende het namaecken en snyden der platen voor patroons van syne inventie van het GoudeleerCharles de Riemer1658-12-00
RotterdamNieuwe inventie van horologie op een andere wyze dan die door Chr. Huygens uitgevonden zyn en waervan Salomon Coster octroy heeftMr Symon Douw1658-12-00
Komt op tegen de uitvinding van Simon Douw, bewerende het zelfde horologie als Van Huygens te zynSalomon Coster1658-12-00
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in