Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
254 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 254 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Den HaagL’Histore Romaine depuis la fondation de Rome jusqu’a la fin de l’empire etc. par les pères Cahou, Rouillé et autresThomas Johnson
Den HaagCopy regt gekocht op de verkooping van zyn vader H.S. Le Mercure Historique et Politique dat alle maenden uitkwamFreder. Hend. Scheurleer
AmsterdamVan de heeren P. Mortier gekocht het copyregt op het werk de Historie der Joden, beschreven door Fl. JosephusJoannes Oosterwyk1720-06-00
AmsterdamTraité du Commerce avec des augmentations de Tarif etc. par Samuel RichardWeduwee Jaques Desbordes1721-05-00
Leiden (get.)De verdere deelen van den Thesauris Antiquat. et Histor. Italian. Neapolis, Sicelene, Sardinae etc. I.G. Graevii met de Voorreden van Prof. Petrus BurmannusPieter Van der Aa1721-06-00
AmsterdamVan de heeren R. Leers gekocht het copyregt op de werken van Minellas, Terentius, Vergilius, etc.Rudolph Wetstein1721-06-00
Algemeene Kerckelycke en Wereldlycke geschiedenis des bekenden Aardkloots enz. te drukken by de Gebr. G. en R. WetsteinAnna Hermanna Schuyl, wed. van den Advoc. Geerloff Suykers1721-06-00
AmsterdamVerlenging van het octroy tot het drukken hunner werkenNel Valentibus Aduum1722-01-00
Leiden (get.)Verlenging octroy voor het werk Het Licht der Waarheid door Dr. Robertus AemeliusHendrick Van Damme1722-02-00
Het uitgeven zyner dichtwerkenHubert Kornelisz. Poot (get.)1722-03-00
AmsterdamVerlenging octroy voor het werk Korte Schets der Goddelyke Waarheid enz.Jacobus Borstius1722-04-00
LeidenHet oude en N. verbond aeneengeschakeld in de geschiedenis der Joden en aengrenzende volkeren enz. door Humphrey, Predicant enz. Norwich vertaelt door Joannis DriebergeJohannes van der Linde d.j.1722-09-00
LeidenVermeerderde verkl. van de voornaamste Heylige en Schriftuurlyke Zinnebeelden uit verscheiden Oudheden, opgeheldert enz. door Arnoldus Ruemig, Predikant te GroedeSamuel Luchtmans1722-09-00
AmsterdamDe Godsdienstige Christen enz. in vyf deeltjes door N.S.V.S.Jacobus Borstius1722-10-00
AlkmaarNaamregister der leeden, steeden en regeering derselve der Ed. Gr. Mog. H.H. Staten van Hollant en WestvrieslantJan Van Beyeren1722-10-00
Den Haag (get.)L’Ambassadeur et ses fonctions par M. de Wiquefort; het copyregt hiervan gekocht van de erven. van D. Steucker 1719 te vermeerderen, met een tracktaat du Juge competant des Ambassad. etc. en het Latyn door Bynkerdsloot vertaal en met annot. door M.I. Barbeyrac, Prof. te Groningen voorzienThomas Johnson1723-01-00
Den HaagHistoire D’Angleterre de Mr. Rapin Thoyras in ’t Fr. Eng. en NederlandschAlexander Rogissart1723-01-00
AmsterdamCopyregt by erfenis van zyn overleden vader verkregen voor het werkje Verhandeling van den Vrede de Zeele enz. door Pierre Du Moulen d.j. vertaalt door H. DullaartJacobus Borstius1723-01-00
Den HaagSermons de Jaques SaurinPieter Husson1723-01-00
AmsterdamHet Groot Algemeen Woordenboek zo Histor. Geogr. als Oordeelkundig behelsende het voornaamste dat vervat is in de woordenboeken van Moréri Bayle en anderen enz.P. Brunel1723-01-00
AmsterdamHet Groot Algemeen Woordenboek zo Histor. Geogr. als Oordeelkundig behelsende het voornaamste dat vervat is in de woordenboeken van Moréri Bayle en anderen enz.P. de Coup1723-01-00
LeidenHet Groot Algemeen Woordenboek zo Histor. Geogr. als Oordeelkundig behelsende het voornaamste dat vervat is in de woordenboeken van Moréri Bayle en anderen enz.S. Luchtmans1723-01-00
Den HaagHet Groot Algemeen Woordenboek zo Histor. Geogr. als Oordeelkundig behelsende het voornaamste dat vervat is in de woordenboeken van Moréri Bayle en anderen enz.Wed. A. Moetjens1723-01-00
Den Haag (get.)Algtemeen Hister. Geogr. en Geneal. Woordenboek vervattende de geheele wereldlyke en kerkelyke geschiedenisAbraham Luiscius1723-01-00
AmsterdamLes Oeuvres de Plutarque et de Horace in ’t Frans en Latyn volgens de vertaling van Mr. D’AcierR. Wetstein1723-01-00
AmsterdamCopyregt gekocht uit den boedel van wylen Pieter Mortier copyregt (21) van de exemplaren en copierplaten van de Histore d’Angleterre, d’Eurp. et d’Irlande etc. par M. de Loorey voortyds hier voor octroy verleend aan R. Leers te Rotterdam, door zijn erven aan Michiel Bohn en door deze aan de wed. Pieter Mortier verkochtJohannes Covens1723-01-00
LeidenFabulae Chronol. Imperat Regium Dynast. Urbinen Paparum etc. ad. Anno 1714. G.J. S’Gravesande Institutiones Philos. Newt. etc.Pieter Van der Aa1723-02-00
AmsterdamMengelwerken als treurspelen, reededigten, zinnebeelden enz.Roeland Van Leuder1723-02-00
AmsterdamVerlenging octroy voor het Memorieboek Begrafenis Cedullen enz. (zie ook 20 October 1666, 1620 November, 1693 September)Anna Van Ormond, wed. Gerrit Micker1723-03-00
Leiden (get.)Groot Histor. Oordeelk. Chronol. Geogr. en letterlyk Woordenboek van den gantsch H. Bybel en het Fransch door Augustyn Calinet vertaald door Matthaeus GargonSamuel Luchtmans1723-06-00
Den HaagHistorie van myn tydt door wylen Dr. Burnet Lord Bisschop van SarumJohannes Neauline1723-06-00
Amsterdam (get.)Copy regt gekocht van de wed. Dirck Schouten (als laatste en eenigste bezitster van ’t regt van copy en platen der beschr. van Amsterdam door C. Corn. Mellyn vermeerderd met een derde stuk of meerder sedert 1694 enz.Andries Van Damme1723-07-00
Amsterdam (get.)Copy regt gekocht van de wed. Dirck Schouten (als laatste en eenigste bezitster van ’t regt van copy en platen der beschr. van Amsterdam door C. Corn. Mellyn vermeerderd met een derde stuk of meerder sedert 1694 enz.Herman Uytwerf1723-07-00
Dordrecht en AmsterdamLexicon Hieroglyphicum Sacreprofanum etc. door Martinus Koning, Predicant te NieuwpoortJoannis Van Braam1723-09-00
RotterdamDe Kristen geheel en al het eigendom van Kristus in leven en in sterven enz. door Johannes Vander Kemp, Predikant DirkslandReinier Van Doesburg1723-10-00
AmsterdamLe Droit de la Nature et des Gens Les devoirs de l’homme et de citoyen uit het Latyn door Samuel Pufendorf vertaald door Jansz. Barbeyrac en Le droit de la Guerre et de Paix door H. Grotius vertaald door Jansz. Barbeyrac.Pieter de Coup1723-10-00
AmsterdamAlle de werken van Moliere (octroy Hendr. Wetstein 1691)Pieter Brunel1723-10-00
Den HaagAlle de werken van Moliere (octroy Hendr. Wetstein 1691)Pieter Hasson1723-10-00
AmsterdamDe Wereldling en Licht en Tot een juichent Christen opgeleid enz. door Jacob ZugurmeyerJacobus Borstius1723-10-00
AmsterdamDe Godvreezende Zeeman, of de Nieuwe Christelyke Zeevaert bestiert door een schriftmatige verhandelinge enz. door Nicol. Simon Van Leeuwarden met een voorrede van H.S. Van Alphen, Predikant AmsterdamDe erven Hendrina Blaauw wed. van Gysbert de Groot1723-10-00
AmsterdamDe Verborgentheyt van ’t genadeverbont enz. door F.A. Lampe, Prof. UtrechtAntoni Schoonenburgh1723-11-00
AmsterdamHistoire des Juifs et des peuples voisens depuit la décadence des royacimes d’Israel et de Juda jusqu’a la mort de J.C. par Mr Rideaux, Doyen de NorwichHenry du Sauzet1724-03-00
DordrechtOud en Nieuw Oost Indien vervattende enz. door François Valentyn voorheen predikant in Amboina, Banda enz.Joan. Van Braam1724-05-00
DordrechtGekruiste Christus enz. door Ant. Bynaius, Prof. enz. te Deventer. Zestien Predck. enz. door Fred. Van Houten, Predikant te Middelburg. De regte natuyr en aart van ’t ware zaligmakend gelooft enz. door Jac. Oldenburg, Predikant te DordrechtJoannes ’t Hooft1724-05-00
AmsterdamDe Lutersche Bybel synde het O. en N. Testament enz. door Nicolaas Haas in het Hoogd. uytgegeven en nu vertaaldSam. Schoonwalt1724-09-00
HoornVerlenging octroy voor de watergetyden de maans op- en ondergang mitsgaders de N. Hoornsche SchatkamerJan Albertsz. Van Dam1724-10-00
AmsterdamPractizyns Dagwyser begryppende de 12/m. des jaars enz. (Octroy van zyn vader P. Rotterdam en Jacob van Rooyen 1695 Maart)Pieter Rotterdam en Zoon1725-01-00
Amsterdam12 Sonaten of musykstukken verdeelt in twee partyen, het eerste boek 6 Sonaten à Violina en Basses par l’organo. Het tweede boek 6 Sonaten ad uoi. violonelli, van een nieuwe vinding en biquaem voor alle leeft. van musyckWillem de Fisch1725-01-00
AmsterdamDe bevestigde Christen aengespoort om enz. aanhangsel op de vorige vyf deeltjes geschr. door N.S.v.L. (zie 1722 octroy)Jacobus Borstius1725-08-00
AmsterdamDictionaire Italien et Francois et F. et I. par le Sr. de Veneroni avec des nouvelles augmentationsSusanne de Caux, wed. Jaq. Desbordes1725-08-00
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in