Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
173 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 173 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
AmsterdamVertaling van de Annotatien van Eramus van Rotterdam op ’t N. Test.Jan Rieuwersen1663-09-00
AmsterdamNoodige aanmerkingen over de Chirurgie en Practyck van Poulus Barbette M. Dr. door Stephanus Blanckaert M. Dr.Pieter Rotterdam1694-07-00
AmsterdamDagwyser begrypende de 12/m des jaers enz.Jacob van Royen1695-03-00
AmsterdamVerlenging octroy 1695 op het werk: Practizyns DagwyzerPieter Rotterdam1709-09-00
AmsterdamBybelsche Keurstoffen, enz. door Abraham Hellenbroek, Predikant te RotterdamAdrianus Docie1733-10-00
AmsterdamCopyregt gekocht uit den boedel van wylen Pieter Mortier copyregt (21) van de exemplaren en copierplaten van de Histore d’Angleterre, d’Eurp. et d’Irlande etc. par M. de Loorey voortyds hier voor octroy verleend aan R. Leers te Rotterdam, door zijn erven aan Michiel Bohn en door deze aan de wed. Pieter Mortier verkochtJohannes Covens1723-01-00
AmsterdamPractizyns Dagwyser begryppende de 12/m. des jaars enz. (Octroy van zyn vader P. Rotterdam en Jacob van Rooyen 1695 Maart)Pieter Rotterdam en Zoon1725-01-00
AmsterdamHet copy regt gekocht van Zacharias Dezius, Luth. Pred. Rotterdam op zyn werk Het ware Christendom van Jan Arinto uit het Hoogd.Sam. Schoonwald1734-08-00
AmsterdamDe Kruystriumph van Vorst Messias enz. door Abraham Hellenbroek, Predikant RotterdamAdrianus Doucé1737-01-00
AmsterdamCopyregt gekocht van Barbara van Coeverden, wed. Adriaan Bastiaansz., die het had gekocht van Pieter Rotterdam Practisyns Dagwyser begrypende de twaalf maanden des jaars (P. Rott. octroy 24 January 1725 als opvolger van zyn vader P.R.)De erv. Joh. Ratelband1740-09-00
AmsterdamZes Sonaten a Violino Sale en Basso Opera Prima en verder op te stellen werkenPetrus Hellendaal geboren te Rotterdam1744-02-00
AmsterdamCopy regt gekocht van Adr. Douci De Kruystriomph van Vorst Messias enz. door A. Hellenbroek, Predikant Rotterdam en Kort Begrip enz. van P. Nahuys, Pred. MonnekendamJan Slorterre1776-12-00
AmsterdamCopy regt gekocht op Korte Grondbeginselen der Navigatie of Stuurmans Kunst. Verhandeling over de Zeevaart enz. door Anthonie Struyk, Mathem. RotterdamJoannes van Keulen en Zoonen1777-01-00
AmsterdamCopy regt gekocht op het werk Het geloof en dissilos aard en vrugt verklaard enz. door Isaak de Leuw, Predikant te Rotterdam 5e drukJohannes Casper Kuyper1784-06-00
AmsterdamVerlenging octroy op de herdruk van de Verhandeling over de Zeevaard enz. door Adr. Struyk, Mathem. Rotterdam. Verlenging octroy op de herdruk van het Handboek voor de ZeeliedenJoannis van Keulen en Zoonen1793-08-00
Amsterdam, Den Haag, RotterdamL’Histoire de L’Amerique par Mr. Robbertson etc.D.J. Changuion1778-01-00
Amsterdam, Den Haag, RotterdamL’Histoire de L’Amerique par Mr. Robbertson etc.H. Beman1778-01-00
Amsterdam, RotterdamNouveau Dictionnaire Francois et Anglois et A. et Fr. par Mr Chambaud et RobinetDe wed. H. Merkus1775-11-00
BeverwykHet maken van eene inrichting tot het opnemen van lyders aan zenuw ziektens met derzelver toevallen enz. zynde de Beverwyksche luchtsgesteldheid hier voor zeer gunstig. Door eerstgen. in 1782 reeds hier over geschreven aan Prof. Vink te Rotterdam en gedruckt by A. Vis enz.Hendrik Verveerd1793-03-00
BeverwykHet maken van eene inrichting tot het opnemen van lyders aan zenuw ziektens met derzelver toevallen enz. zynde de Beverwyksche luchtsgesteldheid hier voor zeer gunstig. Door eerstgen. in 1782 reeds hier over geschreven aan Prof. Vink te Rotterdam en gedruckt by A. Vis enz.Johannes Heising1793-03-00
Den Haag (get.)Oeuvres Aiverts de Dr. Pierre Bayle, Prof. à Rotterdam etc. expectie son Dict. Historique et CritiquePieter Husson1726-10-00
Den Haag (get.)Oeuvres Aiverts de Dr. Pierre Bayle, Prof. à Rotterdam etc. expectie son Dict. Historique et CritiqueJoh. Swart1726-10-00
Den Haag (get.)Oeuvres Aiverts de Dr. Pierre Bayle, Prof. à Rotterdam etc. expectie son Dict. Historique et CritiqueRutg. Alberts1726-10-00
Den Haeg, RotterdamLe Dictionaire Universelle etc. par Mr Antoine de Furetoire, Abbé de Chalevay de L’Acad. Franc.Arnout Leers1689-10-00
Dordrecht, RotterdamCopy regt gekocht van de erven Johanna Bosboom, wed. H. Keur overl. 1792 op de Koopmans Comptoir en Schryf AlmanackPieter van Braam1793-12-00
GoudaNiet te mogen slagturven binnen de daarby bepaalde limiten der stad: Nadere reglementen op de rekening van Schieland door de steden Rotterdam, Schiedam en:1653-01-00
Hilligersberg in RotterdamBelasting ten behoeve der politieke of Heilige geest armen1805-03-00
HoornDe mensche Godts vertoont in acht bysondere stucken, uyt de geschriften van wylen den Predic. Willem Frelinck door Francisonium Ridderium, Predicant RotterdamGerbrandt Maertensz.1658-03-00
Leiden, RotterdamCopy regt gekocht van A. van Paddenburg te Utrecht, Eenvoudig onderwys in de voornaamste waarheden enz. door A. Ledeboer, Predikant Haastrecht en W. de Roo, Predikant TielD. du Mortier (firma D. du Mortier en Zoon)1791-09-00
LekkerkerkKeure en ordonnantie nopens de ordinaire veer of marktschuyten van Lekkerkerk op Rotterdam Ordonnantie en reglement op het behandelen der brandspuyt1777-01-00
Leyden en RotterdamCorneli Schrevely Lexicon Mamiala Graeco Latinum et Latino Graecum, Rooms Hollands Regt enz. door Mr. Simon van LeeuwenFrançois Hackius1664-05-00
Leyden, RotterdamAlgemeene costumen en regtsgebruycken van Holl. ende Westvrieslandt enz. door Mr. Simon van LeeuwenFranchoys Hakkens1666-08-00
RotterdamBevestiging van het privilegie op de vroedschappen Vrystelling voor de Doopsgezinden tot het waarnemen van het schepens ambt Betreffende de regering van: Het aanstellen van een vierde burgemeester1642-03-00
RotterdamKeur op het vermeerderen van het getal weesmeesters Keur of statut op de hypotheken, waarborgen enz. Nadere ordonnantie nopende de procedure voor den gerecht Keur op het stuk van de rheede of erfscheiding en servituten1641-02-00
RotterdamNieuw model van trysraden (tot het tillen van zware lasten)Jacob Jochumsz.1618-01-00
RotterdamInventie om binnen besloten huizen of kamers en elders te kunnen spinnen en bereiden allerhande cordagie of touwwerkJacob Veldthuizen1643-03-00
RotterdamVerlenging octroy Johannes Ligtfoot. Opera TheologiaReinier Leers1695-12-00
RotterdamDictionaire Historique et Critique door Pierre BayleReinier Leers1696-10-00
RotterdamMachine tot het opvoeren van water door vuur dienstig o.a. tot fonteinen, cascades etc.Jacob van Brienen1716-09-00
RotterdamVerlenging octroy voor de nieuwe firma, zynde Caspar Fritsch uit de Comp. van Michiel Böhm geschieden Maart 1715 voor het werk van Bayle Le Diction. Historique et Critique etc.Michiel Böhm1715-11-00
RotterdamL’Histoire de France sous la regne de Louis XIV par Mr. de LarreyMichiel Böhm1717-03-00
RotterdamDictionaire Frans en Duytsch als Duytsch en FransJohan Waesbergen1616-03-00
RotterdamConsultatien, advisen ende advertissementen van verscheyde treffelycke rechtsgeleerdenJohannes Naeranus1644-12-00
RotterdamP. Ferensij Afri Comoedrae Sex Belgica Interpretatione et Notis ad tue quaedam difficeliosa Ilustrata Opera et Studio H. Zwaerdezoon met de vertaling in het Nederd.Pieter Van Waesbergen1648-03-00
RotterdamDictionaire Fransch - Duytsch; Duytsch - FranschPieter van Waesbergen1648-12-00
RotterdamHet aankoopen van erven ter vergrooting van de stad1651-10-00
RotterdamBetreffende het stuck van de verkiessinge en de bestellinge van de vroedschap Betreffende het stuck van de verkiessinge en de bestellinge van de vroedschap Het aanvullen van burgemeesteren of schepenen by overlyden enz.1658-03-00
RotterdamKeure en ordonn. op het stuck van de reede ofte erfscheyding en servituyten binnen de stadt van: Keure en ordonn. op de zee zaecken en de differenten daerover binnen de stadt vallende Ampliatie en alteratie van de ordonn. van de vredemaeckers binnen de stadt1655-03-00
RotterdamNieuwe inventie van horologie op een andere wyze dan die door Chr. Huygens uitgevonden zyn en waervan Salomon Coster octroy heeftMr Symon Douw1658-12-00
RotterdamInstrument waermede uytgesoncken schepen de ingelaeden goederen kunnen worden gebergt zoo als hy dit in 1659 in de maent Mey uyt het schepen den Briel en den Hals by Goeree heeft gedaenBenjamin Lisse1660-05-00
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in