Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
3289 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3289 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Inventie van een verbeterde straat lantaarn met conische glazenJoseph Shaw1708-04-00
Het trekken van zout uit een zekere stoffe overvloedig in ons land wordende gevonden en zeer nuttig voor den landbouwLa Martinière1710-06-00
Inventie van een nieuwe compositie tegen en worm in de schepenCharles Ardesois (get.)1711-02-00
Verlenging octroy 1678 op het drukken van het werk: Grotius de Jure Belli ac PacisJoh. Janssonius van Waesbergen1697-12-00
Zyn werken als in den textDe Blancheton de Fraysenet (get.)1700-07-00
Zie InventienGerard Valck1701-06-00
Verlenging octroy op hunne uitgegeven werkenKunstgenootschap In Magnis Volúesse set est1701-07-00
Nova Artillerie Veneta, Latyn Hoogduytsch en Italiaansch etc.Sigismundus Albergetty1703-04-00
Beschryving van ’t Hertogdom van Beyeren met curieuse copere platen en kaarten enz.Mr. Frederick Spanheim (get.)1704-08-00
Zyne werken I-XII zoo als die in den text uitvoerig worden beschrevenJ. Aymon1709-07-00
Zien InventienCesar Caze1711-08-00
Het regt gekocht van den Prof. Jan Voet op het Wick Commentarius ad Pandectus gedrukt door Joh. Verbessel, Leiden 1697Abraham de Hondt1712-07-00
Verlenging octroy 1697 op de Gravure van het Koninclyk. Huys te Ryswyk en Zorgvliet en het laten snyden van het Huys in’t Bosch met Haag Ambacht enz. benevens de plaats Westkamp op de Loosdeynse WeghAnna Westerstee, wed. van Barent Beek1717-10-00
Verlenging octroy 1705 op de Coopmans Comptoir en Schryf AlmanakGeertruyt Magnus, wed. Corn. Danckers1718-03-00
Door koop regt verkregen op L’Histoire de L’Acad. Royale des Sciences de Paris etc.Joh. Schreuder1756-09-00
Betreffende zekere nieuwe geinventeerde vuurblussende machinerie enz.Johan Christ. Sprogel1722-10-00
Inventie van waterwerkingen zeer dienstig tot het uitpompen van water uit schepen enz.Charl. Louis Chambrier1725-12-00
Inventie van een windtuig of machine om allerhande soorten van molenwerken te doen bewegen als mede een wagen over t land en een schip of vaartuig in het water direct jegens de wint voort te dryven enz.John Brent1726-01-00
Uitvinding van drieërley plaeten ter bekleeding van heypalen tegen den paalworm zoo mede een nieuw uitgevonden heyblok (met teekening)Jacob Jacobi1734-03-00
Algemeene Kerckelycke en Wereldlycke geschiedenis des bekenden Aardkloots enz. te drukken by de Gebr. G. en R. WetsteinAnna Hermanna Schuyl, wed. van den Advoc. Geerloff Suykers1721-06-00
Het uitgeven zyner dichtwerkenHubert Kornelisz. Poot (get.)1722-03-00
Korte schets van vuur geven volgens de hedendaagsche manier met pletons, met de daartoe dienende figuren door Johan DibbetzPaulus Schiltus1729-02-00
De Historie van het lyden en sterven onzes Zal. J.C. verklaerd enz. door Joh. Velten, Luth. Predikant AmsterdamIda Velten, wed. Casp. Bouman (get.)1741-12-00
Uitvinding van een nieuwe principe om te worden geappelleerd tot alles dat beweegkracht vereischt enz. alsmede de van een nieuwe soort van pompenFrancois Xavier d’Adis de Liniere1761-04-00
Geinventeerd zekere machine om binnen seer korten tyd en met oneindig minder moeite en kosten dan thans boter te makenSalomon Furst, geb. Koppenhagen1778-01-00
Verlenging octroy op de machine of scheprad dat geplaatst in een ordin. watermolen meer dan gewoon dienstig is tot het opmalen van water enz. uitgevonden door Mr. J.J. Hartsink de vader van zyn suppl. principaalJan Hartsinck1784-04-00
Betreffende de ouwe machine door S.A. te R. naar de uitvinding van Janus Watt opgerigt tot het uitmalen van water om een nieuwe opterigten en daar in aantebrengen die verbeteringen die er in Engeland aangebracht zynJan Daniel Huichelbos van Leinden1786-01-00
Uitvinding van een nieuw metaal om in plaats van koper te gebruiken tot de verdubbeling van schepen enz. Nieuw metaal vernis, vertinke enz.Pouparol de Beaubourg1786-02-00
Supplement pour servir au Dictionnaire Oeconomique etc. (de platen door een discipel van B. Picart le Romain)Johannes Covens (get.)1758-11-00
Verlenging octroy op de uitgave van de Vaderl. HistorieJoanna Coster, wed. Isaak Tirion1766-12-00
AalbertsbergVerlenging octroy op de uitroeying van het konyn in de duinen van Vogelenzang, Tetrode en:1713-05-00
Aalbertsberg C.S.Het depeupleren der konynen in de duynen van:1722-06-00
AalsmeerHet veranderen van den brug en den Uyterweg tot een wipbrug en het heffen van tol van de doorvarende schepen1632-03-00
AalsmeerBetreft den Horn of Geylmeer Betreft den Horn of Geylmeer Betreft den Horn of Geylmeer Betref de Hommeer Betref de Hommeer1702-04-00
AalsmeerHet bedyken van 200 morgen water gelegen bezuyden de Stommeer by:1657-05-00
AalsmeerReglement en ordre door schout schepenen in Amb. bewaarders beroerende het doen van hare reecken. ende van de omslagen daeruyt resulterende1668-07-00
AalsmeerBetreffende de bedyking van de Stommeer by:1677-04-00
AalsmeerBetreft den Sluis te: Betreft remissie van verponding1705-03-00
AalsmeerBetreffende de Horn of Geylmeer Betreffende de Haarlemmermeer Betreffende de Stommeer Betreffende de Horn of Geylmeer Betreffende de Stommeer Betreffende de Haarlemmermeer Betreffende de Stommeer Betreffende de Stommeer1746-05-00
AalsmeerBetreffende de polder de Horn of Gylmeer Betreffende de Sleet van de Haarlemmermeer Betreffende de polder de Horn of Gylmeer Betreffende het afnemen van de oevert langs de Haarlemmermeer Betreffende de polder de Horn of Gylmeer1774-01-00
AalsmeerBetreffende hunne dykwerken tegen den aanslag van het Haarlemmermeer Het heffen van schutgelden voor de sluys in de Ringsloot Het stellen van een nieuwe watermolen voor de Kleine Noord of Schenkelpolder1758-01-00
AalsmeerReglement voor het dorp: Ordonnantie tegen het afbreken van huizen te:1770-11-00
AalsmeerHet oprigten van een Diakonie Oude Mannen en Vrouwen en kinderhuis, als mede betreffende hunne nagelaten goederen Betreffende de nagelaten goederen van de Doopsgezinde armen1761-04-00
AalsmeerBelasting ten behoeve der gemeene of buiten armen1804-03-00
Aalsmeer, Kudelstaart, CalslagenIngelanden van de buitendyksche landen ende buitenvelden omgebracht te worden en een gemeenen polder met die van:1637-09-00
AarlanderveenBedyken en droogmaken van de landen in de gecombineerde Zuyt- en Noordrynder polder1708-05-00
AarlanderveenReglement nopende directie en administratie der arme goederen1660-12-00
AarlanderveenBetreffende de nagelaten goederen van de Heilige Geest armen ABetreffende de nagelaten goederen van de Evang. Luth. armen1776-02-00
AarlanderweerZie keuren
AartswoudVerlenging van het octroy1658-07-00
1234...66
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in