Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
25 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 25 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
LeydenDe Leer der Geref. Kerck volgens de orde van idem. Heydelb. Catech. door David Knibbe, Predikant te LeydenJordaen Luchtmans1696-03-00
LeydenNieuwe practyck om de schepen en schuyten te doen varen door het water sonder middel van seyl, riemen, cloeten offte boomen ende dat veel rasser en snelder als men met roeyen, cloeten offte boomen soude cunnen doenCornelis van Oostwaert1662-09-00
LeydenManier en middel om alle horologien (uitgenomen sackhorologien) en uurwercken die tot dese tyt tot haere bysondere raders, gewicht ende touwerck hebben gehad enz. met een en hetzelfde gewicht en touwen doen wysen ende slaen enz.Willem Meester1662-12-00
LeydenInventie van een hologie gaende sonder onrust, spil ofte schaeckelrat enz.Joost Noorda1663-07-00
LeydenNieuwe inventie tot wegneming van veel moeyten en oncosten, dienstich tot veele wercken, als horologies, brandspeten, molenwerck enz. in plaets van de raders, rondsels of schuyfloopen gewrocht met tanden die in malcander werckenWillem Meester1664-09-00
LeydenDe Nederduytsche Bybel met Romeynse Letter Ampliatie op het octroyEva van Alphen, wed. Johan Elsevier1663-05-00
LeydenHistoire Genealogique des Pays Bas oú Histoire de Cambray et du Cambrites etc.Jean Carpentier1663-12-00
LeydenFrancisci de la Boe-Sylvy Racor Medicae Ideu NovaJohannes Le Carpentier1666-10-00
LeydenAenwysinge der heilsame politique gronden in maximum van de Republiek van Hollant en West VrieslantPieter Hackes1668-12-00
LeydenHistoire General des Eglises des Vallées de Piemont oú Vaudoises divisées en deux livres et composée par Jean Leger, Pasteur et Moder. des mêmes Eglises vallus et depuis la violence de la persec. appelé à L’Egl Wall. de LeydeJohannes Le Carpentier1669-07-00
LeydenSexti Aurelij Victoris Opera crim. notis, Andreae Sootti etc AalvoirumDaniel van Gaasbeck1669-09-00
LeydenAurelius Macrobius Cum Commentarius Gronovi, Pontani Meursi etc.Cornelis Driehuysen1670-04-00
LeydenCaert van de stad LeydenBurgemeesteren der stad Leyden1675-07-00
LeydenGeconterfeyt en in coper gesneden het portret van Christoforis Wittichius, Prof. in de H. Theol. LeydenJohannes Fangema1684-05-00
LeydenAlle de Latynsche wercken van Chr. Willichius etc. vertaald door Abraham van Poot M. dr.Jordaen Luchtmans1685-01-00
Leyden’t Kort Begryp der Europise Historien. Histoire abrigée de L’EuropeClaude Jordan1686-07-00
LeydenC. Cornelii Taciti Opera ex relintium et cum anin adversuribusTheodorus Rychus1686-09-00
LeydenSamuel Bochartus Opera Omnia etc.Jordan Luchtmans1687-11-00
LeydenAlle de wercken van Theodorus Craanen saligerPieter van der Aa1688-05-00
LeydenMarci Tulli Cicerones Opera Omnia het copy regt gecocht van Arn. Leers 29 dec 1657 en Jacob Hackius 11 Juny 1688 in publ. auctiePieter van der Aa1689-09-00
LeydenDoctrina forderum etc. De vestilu sacerdotum. Hebr. in de verdere wercken van Johannes Bramius, Proff. S.S. Theol. GroningenJordaan Luchtmans1689-12-00
LeydenConcordantiae Graeca Hebraeis vocebus respondentus par C. Kercherman etc.Jacobus Hackius en Co.1692-06-00
LeydenOm de principaelste saecken uyt de Hollandsche couranten te mogen extraheren en daervan France couranten te mogen composerenAnthony de la Fond1691-09-00
LeydenIntroductio ad Chronologiam ad Geographiam etc.Frederick Spanheim1694-06-00
LeydenSendbrief van Paulus aen de Ephesen, schriftmatich verclaert en geestelyck toegepast door David KnibbeJohannes Verbessel1694-06-00
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in