Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
38 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 38 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Leiden (get.)De Godvreezende Natuurkunde enz. door W. Derham, lid der A.M. London vertaald door Abr. Van Loon M.D.Js. Severinus1728-09-00
Leiden (get.)De werken van Samuel van Til als in den textJordaen Luchtmans1700-07-00
Leiden (get.)Le Grand Theatre Historique etc.Pieter van der Aa1702-06-00
Leiden (get.)Thesaurus Antiquitatum et Historiarum Italie, Joh. Georgii GraeviiPieter van der Aa1703-12-00
Leiden (get.)Ligt der Waarheit enz. door R. Aemelius, Predikant LeidenHendrik van Damme1707-02-00
Leiden (get.)Van Mr. Johan Blaeu en Co. het regt gekocht der copie op de boeken genaamd Arnoldi Vinii J.C. in quator Libros etc.Pieter van der Aa1707-04-00
Leiden (get.)Les Delices de L’Europe etc.Pieter van der Aa1709-03-00
Leiden (get.)Jacobi Perizonii rerum per Europae maximo gestarun, Commentarii Historia Origines BabeloniacaeJohannes van der Linden1709-12-00
Leiden (get.)Het regt gekocht van François Halma op het werk: Petavii Rationarium TemporumPieter van der Aa1710-01-00
Leiden (get.)Herdruk van Les Delices de France etc. Herdruk van de voornaamste Zee- en Landreyzen naar O. en W.Z vermeerderd en in ’t Fr.Pieter van der Aa1717-09-00
Leiden (get.)De werken van Mathaeus Gargon, Predicant (als in den text)Samuel Luchtmans1717-09-00
Leiden (get.)De nagelaten Poëtische werken van Goverd Bidlo, Professor te LeidenJoh. Arn. Langerak1718-09-00
Leiden (get.)Johan Hubner Beknopte vragen uit de Maatkundige Historie en geslagt rekenkundige tafelen enz.Dirk Haak1720-07-00
Leiden (get.)De werken van Jacobus Gothofredius als in den textJoh. Arn. Langerak1732-02-00
Leiden (get.)Het Leven van Prins Willem I door: (Leendert Backe, te Middelburg)Samuel Luchtmans1732-03-00
Leiden (get.)Verlenging octroy Naamlyst den Predikanten enz.H. van Damme1732-03-00
Leiden (get.)Verlenging octroy 1735 op de Wegwyzer der Eenvuldigen enz. door Jaspar den Hartogh, Luth. PredikantMaria Croesen, wed. Jan Boudewyn van der Aa1751-01-00
Leiden (get.)Van wylen Anth. de la Font en zyn erven het regt gekocht tot het drukken van de Nouvelles Extraordinaires etc.Etienne Luzac1751-01-00
Leiden (get.)Verlenging octroy 1741 op de werken van C. Linneus en J.A. Cramer (als in den text)Coenraad Wishoff1756-03-00
Leiden (get.)Verlenging octroy 1741 op G. van Swieten M. Dr. Comment. H. Boerhaer Aphorismos etc. aan hem en zyn broeder, sedert overl. verleendJan Verbeek1756-11-00
Leiden (get.)De verdere deelen van den Thesauris Antiquat. et Histor. Italian. Neapolis, Sicelene, Sardinae etc. I.G. Graevii met de Voorreden van Prof. Petrus BurmannusPieter Van der Aa1721-06-00
Leiden (get.)Verlenging octroy voor het werk Het Licht der Waarheid door Dr. Robertus AemeliusHendrick Van Damme1722-02-00
Leiden (get.)Groot Histor. Oordeelk. Chronol. Geogr. en letterlyk Woordenboek van den gantsch H. Bybel en het Fransch door Augustyn Calinet vertaald door Matthaeus GargonSamuel Luchtmans1723-06-00
Leiden (get.)Het regt van copy gekocht van het werk de Nieuwe Naukeurige Nederlandtsche Hovenier etc.Joh. Arn. Langerak1737-03-00
Leiden (get.)Herdruk der Christel. gebeden voor iederen dag der week enz. door B. Pidet, Prof. Geneve en Schriftuurlyke Keten van aaneengeschakelde Waarheid enz. door Daniel WellenkHendrik Van Damme1738-09-00
Leiden (get.)Het A.B.C. des geloofs door A. Comrie. De Evang. Heyligm. door W. Marshall. De Viervoudige Staat des menschen door Th. Boston. De Parabel van de tien Maagden door Th. SheppartJoh. Hasebroek1739-07-00
Leiden (get.)Groot en Algemeen Kruidkundig Hoveniers en Bloemisten Woordenboek enz. in het Eng. door Ph. Miller vertaald door Jacob van Eems M.Dr. met een voorrede van Prof. A. v. RoyenPieter van der Eik1741-09-00
Leiden (get.)De werken van Joan van den Honirt, Th. Prof. en Predikant te Leiden (als in den text)Sam. Luchtmans1743-05-00
Leiden (get.)Anatom. et Chirurg etc. Bern. S. Albini. Expl. Tab. Anat. Baeth. EustachiiJohan Arnold Langerak1743-08-00
Leiden (get.)Verlenging opctroy op de werken van Cornelis Van BynkershoekJohann. Van Kerckhius1744-06-00
Leiden (get.)Verlenging octroy verleend aan hunner broeder (2 Juny 1717) op het Naamregister der Predikanten, zoo Nederd. als Walsche en Engelsche met derzelver standplaatzen, enz.Mr. Dan. v.d. Brissen1747-01-00
Leiden (get.)Copyregt gekocht van Joh. van Hexelen, boekverk. Leiden op het werk van C. van Bynkershoek Presides Observationis Juris etc.Sam. Luchtmans1760-07-00
Leiden (get.)Verlenging octroy op de Nouvelles Extraordinaries de divers Endruits et SupplementEtienne Luzac1766-01-00
Leiden (get.)Herdruk in alle formaten uitgenomen folio van de overgebleven gedichten van J. Cats die in de folio uitgave niet zyn opgenomenHendrik van der Deyster1766-01-00
Leiden (get.)By het overlyden van Herm. V. verlenging octroy op het werck G. van Swieten M. Dr. Comment. en Herm. Boerhave Aphorism de Cognocendes in cervan des morbis etc.Jan Verbeek1772-04-00
Leiden (get.)Verlenging octroy verleend aan zyn sedert overleden vader op het Naamregister der Heeren Militaire OfficierenHendrik van der Deyster1774-09-00
Leiden (get.)Herm. Venema Institutionis Historie Ecclesiastica Viteris et Nova TestementiSam. Luchtmans1779-05-00
Leiden (get.)Verlenging octroy op de werken van J. CatsHendr. van der Deyster1781-04-00
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in