Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
28 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 28 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
HoornHet beplanten van den Hoogen Zeedyk van Drechterland enz.1644-04-00
HoornBedyken van een klein wielken of braecke gelegen in de Beetschoof (Beschoot) Bedyken van een water genaamd de Leeck Vrydom voor de ingelanden van de uyterdycksche landen tusschen Schellinckhout en: Verlenging van het octroy van 1627 en 1628 betreffende een groote wael gelegen in de Veenhoper Polder1633-01-00
HoornKeur tot bemiddeling van alle kleine zaken Daar in eenige verandering te brengen1636-02-00
HoornChronyck van de stadt Hoorn van den beginnen ende fondatie derselver tot den jare 1617 door Dirck Volckertsz. Velius, Dr. in de Medicynen, enz.Isaac Willemsz. Van der Beeck1645-03-00
HoornVerlenging van het octroy voor het bedyken van twee weeltgens of braeckjes gelegen in den Polder van Beschoot onder Scharwoude1661-09-00
HoornBetreffende de bestellinge van den magistraet1667-02-00
HoornVerlenging van het octroy op eene inventie van diepmolens, met deze verandering dat de eerste diepmolen met een vyzel en spil worden gedraayt en deze met een vyzel wiel en spilJan Claesz.1651-05-00
HoornInventie om van yser goet stael te maeckenJacob Sonnekens1664-12-00
HoornDe mensche Godts vertoont in acht bysondere stucken, uyt de geschriften van wylen den Predic. Willem Frelinck door Francisonium Ridderium, Predicant RotterdamGerbrandt Maertensz.1658-03-00
HoornStichtelyck gedichten vervattende eenighe Christelycke gebeden, plichten en opweckinge ter GodsalicheytGerard Brand1664-03-00
HoornHet herbedyken van de Wogmeer onder: Betreffende de bedyckte Berckhouter of Groote Wall gelegen in de Veenhoop ofte Roester Cogge bewesten de stad: Betreffende twee meerkens gelegen onder de Banne van Hoorn en in de Polder van Beschoot1676-03-00
HoornBetreffende het bevisschen van een wael in de Bellemermeer1692-04-00
HoornTen behoeve der respective Godshuysen1695-10-00
HoornDe Geestelycke mensch en syne begin, voortgangh en einde, door D. Florens Costerus D. d. G.W.L. Hoorn met het conterfeytsel van dien predikantStoffel Jansz. Kortingh1687-05-00
HoornBetreft het Leeckermeertje Betreft de Wogmeer Betreft de bedyking van de Berckhouter of Grootewaal gelegen in de Veenhoop of Wester Cogge Betreft de twee bedykte braakjes en beschoot Betreft de Groote of Berckhouten Waas Betreft het Leeckermeertje Betreft de Groote Waal Betreft het Leeckermeertje1734-01-00
HoornHerdruk van de Aritmethica ofte Reken Konst door Herman Willemsz. (met titel van het werkje)Elbert Beukelman1708-02-00
HoornVerlenging octroy 1706 op de in den text genoemde werken van Dirck en Pieter Rembrantsz. van Nierop zyn oomJan Albertsz. van Dam1709-05-00
HoornHerdruck van het Groot Hoornse Liedtboekje of ’t Hoornse Mopje met eenige veranderingen; vroeger gedr. op de namen van Elbert Beukelman en Feyken Ryp, later L. BullierReynier Beukelman1717-12-00
HoornBetreffende de Wogmeer Betreffende de Groote Waal en den Veenhoper Cogge Betreffende de Groote Waal en den Veenhoper Cogge Betreffende het Leckermeertje Betreffende de twee bedykte waaltjes of braakjes gelegen in Beschoot1726-06-00
HoornBetreffende de nagelaten goederen van gealimenteerde of arme personen te: Het oprichten van een diacony Oude Mannen en Vrouwen huizen1734-03-00
HoornVerlenging octroy voor de watergetyden de maans op- en ondergang mitsgaders de N. Hoornsche SchatkamerJan Albertsz. Van Dam1724-10-00
HoornBetreffende de Groote Waal en de Veenhooper polder Betreffende de Groote Waal en de Veenhooper polder Betreffende de Groote Waal en de Veenhooper polder Betreffende het Leckermeertje Betreffende het Leckermeertje Betreffende de twee bedykte waaltjes of broekjes gelegen in het Beschoot1790-04-00
HoornHet verbeteren van een gedeelte der Drechterlandsche zeedyk Het opregten van eene Lotery van een Milleven ter voorziening van de Zeeweringen1777-03-00
HoornBetreffende de nagelaten goederen der Diaconie armen Betreffende de nagelaten goederen der Remonstrantsche armen1771-07-00
HoornInventie van verbeterde vyselmolensAlbert Ferdinand1779-10-00
HoornUitvinding van een diep machine om grachten, havens alsmede aangegroeide slikbanken weg tenemen enz.Jan Strootman1780-10-00
HoornVerlenging octroy op de Watergetyden, de Maans op en ondergang, mitsgaders de Nieuwe SchatkamerDirck Jansz. van Dam1771-09-00
HoornBelasting ten behoeve der armen1805-02-00
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in