Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Van vrijdag 2 t/m maandag 5 december is het reserveren van archiefstukken en aanmaken van profielen door werkzaamheden niet mogelijk. Actuele informatie vindt u in het nieuwsbericht

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
39 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 39 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Den HaegDissertations sur l’existence du Dieu in verschillende talenIsaac Jaquelot1696-09-00
Den HaegInventie om en schildpadswercken te maecken ende fatsoeneren alderhande verheven portretten, lofwerck en figurenJan Moot1674-09-00
Den HaegRelation du Voyage et sejour que le ser. et très puissant l’Prince Charles deuxième Roy de la G. Br. etc. a fait en Hollande depuis le 25 May jusqu’au 2 Juin 1660 in ’t Nederd., Fr. en Eng.Adriaen Vlacq1660-09-00
Den HaegTransport van ’t octroy verleend aen Joost van Breen Equipm. Amunm. Coll. ter Admir. in Zeeland van zyn werck Stiermans Gemaek op:Johan van Tongerloo1661-07-00
Den HaegDaniel der Marets1663-10-00
Den HaegKaert van ’s GravenhageCornelis Elandts1664-07-00
Den HaegHet overnemen van het recht van Johannes Verhoeve, boeckverc. in den Haeg tot het drucken van het in 1658 uytgegeven Nieuw verbeterde en vermeerd. papegay ofte formulierboeck van allerhande requesten enz. te zamengesteld door Willem van Alphen, Secret. in den Hove van Justitie in HollandJohannes Steucker1668-04-00
Den HaegL’Histoire de L’Estat et des affaires des Prov. Union des P.B. depuis le paix de Munster jusques à present par A. de VicquefortJohannes Steucker1670-03-00
Den HaegSpeciale beschryvinge van het recht van opperste macht der Ed. Gr. Mo. H.H.S. Staten van Holl. en West.vr. by wylen Mr. Dirck Graswinckel, Adv. fisc.Johannes Tongerloo1673-12-00
Den HaegAenmerkingen over den Stad der Vereen. Nederl. in ’t Engelsch beschreven door den ridder W. Temple van Shene, voor desen Ambass. wegens syne Kon. Maj. van Groot Brittanje volgens eene Fransche vertalingJohannes Steucker1671-01-00
Den HaegNieuwe uitvinding van roulage ofte wagenwerck van seer facile constructie, bequaem tot alle soorten van voituresPhilibert Hervaut1688-02-00
Den HaegSekere remedie tot het stuiten van het bloedverlies door accidenten off ongelucken door staelveer cogels enz. veroorsaecktPieter Doré1691-05-00
Den HaegTegen den nadruck der placcaten, ordonnantien, resolutien en andere publique acten enz.Jacobus Scheltus1677-07-00
Den HaegManiere van procederen in dese Provincien, enz. belangende de civele saecken, door Paulus Merula en nu belangryck vermeerdert enz.Arnout Levis1680-12-00
Den HaegHerdruck van ’t werck gent. De Papegay ofte Formulierboeck van alderhande requesten enz.Johannes Steucker1682-03-00
Den HaegVerscheyden tractaatjes als: Priservatif contra le changement de la Religion etc. door Jean Claude, Men. de l’Eglise de ParisAbraham Arondeus1683-01-00
Den HaegTractaet geintit. de Heerlyckheyt J.C. Godts beloofde Messias door Freder. Ragstatt à Weille, D.d.Thl. en C. Gemeente te SpyckCornelis de Graeff1683-02-00
Den HaegHistoire du Roy Francois I composée par Mr de Varg Ellas Nouvelle maniere de forteficen les places L’Art de jeter des bombes et corps de Mathem. etc. par M. BlondelArnout Levis1683-09-00
Den HaegHistoire Generale et Chronoleyque de France etc. par François Eudes de Merzeray augmentéeAdriaen Moetjens1683-12-00
Den HaegLeer der Waerheyd en Het woord des Levens door Heer Sybersma, Predicant Amsterdam. Gradus ad Parnassium etc. met de Nederd. en Fransche vertalingArnoud Leers1684-05-00
Den HaegTydmeting van Christelycke gedachten van yder dagh van de maend, uytgegeven door L. d. W.Johannis Tongerloo1684-07-00
Den HaegBatavia Illustrata ofte Oude Cronyck van Hollant door Mr. Symon van Leeuwen, Substit. Griff in den Hoogen RaedJohan Vely1684-11-00
Den HaegUlrich Hubert Hedendaeghsche ReghtsgeleertheytBarent Beek1686-09-00
Den HaegHistoire du Monde par Monsr. ChureauAbraham de Hondt1687-05-00
Den HaegSchoone gebouwen, fraye gesichten als anders geteekent en in copere platen gesnedenDaniel Marot1687-12-00
Den HaegToevlught ofte Heylsame remedien voor alderhande sieckten die een paert soude konnen overkomen benevens een kleyn tractaetje van de koebeestenPieter Almanus van Cour1688-01-00
Den HaegMereure Historique Memoires de Mr le Compte De Rochefort La Viert les actions du Vicomte de Turenne par Mr du BuissonHenry van Bulderen1688-03-00
Den HaegIn de Nederd. en Fransche talen te drucken de in de Engelsche tael uytgegevene en op order van Syn. H.H. geschreven declaratie wegens het opvatten van de wapenen in overgang naer Engeland en andere stucken daartoe dienendeArnout Leers1688-10-00
Den HaegTacite avec des notes politique et historique par Amelot de la HonssaieHenry van Bulderen1690-12-00
Den HaegOpera Suetonii Tranquelli etc.Johannes van Velsen1690-09-00
Den HaegDe platen van alle de decoralien, devisen en inscriptien, de arcus triomph door Mr Romein alleen geordonneert in geproflieert nevens een volkomen beschr. van allgeen omtrent de rec. van S.M. hier te lande soude gerepres. werden en komen voor te vallenArnout Leers1691-02-00
Den HaegDe betooverde Wereld gemaekt door den Heer BeckerBarent Beeck1691-03-00
Den HaegOm de principaelste saecken uyt de Hollandsche couranten te mogen extraheren en daervan France couranten te mogen composerenPaul Aceré1691-08-00
Den HaegHet portret van Willem de 3e Con. van Engel. levensgroote van van H.K.M. en andere Con. Pr. en VorstenArnout Leers1692-10-00
Den HaegTestament Politique de Mr Jean Batiste ColbertHenry van Bulderen1693-06-00
Den HaegBy het verbod van Fransche Couranten te mogen drucken de Histoire Journaliere, behelsende alle ’t geene ’t voornaemste in Europa voorvaltJean François du Four1693-06-00
Den HaegNouveau Voyage d’ Italie door Maximilian MessonHenry van Bulderen1693-07-00
Den HaegFables choisi avec de morale van La Fontaine het 5e deeltjeHenry van Bulderen1693-11-00
Den HaegPaulus Leven of 27 predict. over ’t voorn. werck van syn apostelschap door Joh. Brant, Pred. der Rem. den HaegDaneel Geselle1694-09-00
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in