Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
83 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 83 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
LeidenBedyken van de Stommeer by Aalsmeer, ’t Hellegat, ’t Geestwater met de Zuid- en Noordpoelen tusschen Sassenheem en Lisse Betreffende de bovengenoemde bedyking1625-03-00
LeidenBedyking van de Sterrewaarts polder1736-02-00
LeidenBetreffende de Lisser Poel1677-04-00
LeidenBetreffende de Lisser Poel Betreffende de Lisser Poel1741-07-00
LeidenBetreffende de nagelaten goederen der Luthersche gemeente armen en weeshuis Betreffende de nagelaten goederen der huiszittenhuis Betreffende de nagelaten goederen der Remonstrantsche armen Het oprigten van een gereform. Walsch Diaconie en armhuys1769-03-00
LeidenBetreffende de Waterlandsche Doopsgesinde gemeente te:1686-03-00
LeidenBetreffende den verkoop van een huis en erve door Mr Pieter Bockenberch, in leven Historie schryver van Holland, Zeeland en Westfriesland en zyne huysvrouw by testament bestemd voor een regent van twaalf studenten die geen middelen genoeg hebben tot vervolg van hunne studiën1633-09-00
LeidenBetreft erfenissen enz. ten behoeve van het armen weeshuis te:1733-10-00
LeidenBetreft zyn reeds uitgegeven of nog uittegeven werkenGerardt Noodt1710-03-00
LeidenByzondere aanmerkingen over het aanleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven en aanklevende cieraden, enz.Abraham Kallewier1737-05-00
LeidenCopy regt gekocht van Pieter Gosse jr. op het werk van Mr. Le Prince de Beaumont Magazin des Enfants etc.Luzac en Van Damme1777-05-00
LeidenCopy regt verkregen op het M.S. over den Koophandel dezer Lande, enz. Uitgegeven onder den titel van: La Richesse de la Hollande etc.Luzac en1778-04-00
LeidenCopyregt gekocht van de wed. Van Hendrik ... Amst. 1729 enz. Gedachten op Slapelooze Nachten en 82 jarig leven van J. Catz.Jan Van der Deyster1731-04-00
LeidenCopyregt gekocht van Jan en Herman Verbeek (1778), boekverks. Leiden G. van Swieten Commentaria en H. Boerhave Aphorismen etc.Sam. Luchtmans1787-04-00
LeidenCopyregt gekocht van Joh. Van der Luiden, boekverk. Leyden van alle de werken van Gerhardus Noot et CommentariusJohan Arnold Langerak1731-11-00
LeidenCopyregt gekocht van Reinier Boitet op het Naamregister der Militaire OfficierenJan van der Deyster1742-12-00
LeidenCopyregt gekocht van wylen Jan van Eyl, Amsterdam 1768 op de Nouvelle Grammaire François de P. MarinSam. Luchtmans1773-03-00
LeidenCornelis van Bynckershoeck Opera OrnicaJoann. Van Kerckhaus1737-02-00
LeidenDe Christelyke Godgeleerdheid enz. door Benedictus Pretit Hoogl. te Geneve met een Voorrede van Joh. Wisselius, Hoogleraar te LeydenDaniel Van der Vecht1725-12-00
LeidenDe leer der Geref. Kerk volgens de ordre van den Heylich. Catechism. door David Knubbe, Pred. LeidenSam. Luchtmans1728-02-00
LeidenDe overgebleven gedichten van den Heer Cats benevens alle de lof en rouwdigten en grafschriften op den Heer J. Cats. Item J. Cats Zinne en Minnebeelden, Zelfstryd en Mannelyke achtbaarheid, Gedachten in Slapelose nagten, en 82 jarig levenDe wed. van Jan Van Deyster1744-05-00
LeidenDe werken van Gulielmo Jacobi ’s Gravesande. Als in den textJoh. Arn. Langerak1748-10-00
LeidenDe werken van Joan. Andr. Cranieri Caroli Linnaei, Joh. Burvallii en Petri Arfedi als in den textCoenraat Weshoff1741-04-00
LeidenDe werken van Laurentius Stevesloot, Predikant te Leiden als in den textHendrik van Damme1719-02-00
LeidenDe werken van Pieter van Meisschenbroek L.A.M. enz. Prof. Leiden (als in den text)Sam. Luchtmans1747-11-00
LeidenDesiderius Erasmi Rott. Opera Omnia enz. door J. ClericusPieter van der Aa en Co. (get.)1699-10-00
LeidenEerste beginselen of kort begrip der Natuurlyke Historie enz. met afbeeldingen van alle soorten van dierenA.J. Honkoop1792-10-00
LeidenFableaux Chronologiques contenant L’Histoire de L’Eglise les Souverains contemporains, L’Histoire de la Patria et la Geographie moderne in 35 platenMr. Joh. Godfr. Ernst de Schaumburg1793-05-00
LeidenFabulae Chronol. Imperat Regium Dynast. Urbinen Paparum etc. ad. Anno 1714. G.J. S’Gravesande Institutiones Philos. Newt. etc.Pieter Van der Aa1723-02-00
LeidenGekocht van Mortier (David) en Adr. Moetjens en koopers geweest van de portie van L. en H. van Dole enz. de Grand Dictionaire Historique etc. de Moréri etc.Sam. Luchtmans1729-12-00
LeidenGerardi Van Swieten M.D. Commentaria in Herm. Boerhave aphorismos de cognoscendis et curandis morbisJan Verbeek1741-11-00
LeidenHerdruk van het werck Institution et LogicaAbraham Commelyn1645-07-00
LeidenHerdruk van Le Droit de la Guerre et de la Paix par H.G. etc. par Jean Barberac (Hiervoor vroeger octroy verleend aan Pierre du Coup, Amsterdam)J. Verbeek1759-02-00
LeidenHerdruk van Le Droit de la Guerre et de la Paix par H.G. etc. par Jean Barberac (Hiervoor vroeger octroy verleend aan Pierre du Coup, Amsterdam)D. Haak1759-02-00
LeidenHerdruk van Stephano Blaucardi Lexicon Medicien renovatum etc.Samuel Luchtmans en zoonen1754-06-00
LeidenHerodots Halecarnassey etc. door Professor GronoviusSamuel Luchtmans1715-07-00
LeidenHet bestraten van den weg van het Haagsche schouw tot aan de straatweg buiten de Witte Poort met het heffen van tol1806-08-00
LeidenHet Groot Algemeen Woordenboek zo Histor. Geogr. als Oordeelkundig behelsende het voornaamste dat vervat is in de woordenboeken van Moréri Bayle en anderen enz.S. Luchtmans1723-01-00
LeidenHet houden van twee vrye jaarmarkten van magere beesten1624-03-00
LeidenHet Licht der Waarheid enz. door Robertus AemeliusHendrik Van Damme1737-03-00
LeidenHet oude en N. verbond aeneengeschakeld in de geschiedenis der Joden en aengrenzende volkeren enz. door Humphrey, Predicant enz. Norwich vertaelt door Joannis DriebergeJohannes van der Linde d.j.1722-09-00
LeidenHet regt gekocht op het drukken en uitgeven der werken van Pieter Bort en den text gemeld van de erven Van VelsenFrederick Haeringh1700-04-00
LeidenHet vergrooten van de stad1644-03-00
LeidenInstitutions des Droit de la Nature et des Gens, traduit au Latin par M.E. Luzac Dr. en Droit etc.Luzac en1778-01-00
LeidenInstrument tot het schoonmaken van het blaueindig korenPieter Symonsz. Van Leeuwen1642-12-00
LeidenInventie van een soort van tiggelen bestaande uyt drie deelen op den anderen sluytend zeer bekwaam om in plaats van leyen tot dekking van kerken enz. te gebruyckenJacob Brederode1705-11-00
LeidenJoh. Voet, J.C.P. Anticessoris in Acad. Lugd. Bat. Commentarius ad Pandectus etc.Johannes Verbessel1697-12-00
LeidenKeure en ordre op ’t stuck van de curatelen over desolate en andere boedels alsmede op de boedels onder benefitie van inventaris aenvaert wordende Keure nopende de preferentien ende interesten der custing penningen mitsgaders van de renten, pachten, erkennissen, enz. Keure tegen frauduleuse transporten ofte andere bedriegelycke acten Keure beroerende de weeskinderen de welcke by de langstlevende van de ouders werden uytgekofft Keure nopende de vindicatie van de goederen om comptant gelt verkofft Ampliatie op een oude keur betreffende het stuck van vredemaecken1652-01-00
LeidenKeuren en ordonnantie betreffende defaillerende personen1650-09-00
LeidenKunstgenootschap onder de zinspreuk Kunst wordt door arbeid verkregen1774-07-00
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in